Innovation gennem teknologiunderstøttet pleje | Doro Care
Ældre mand med briller foran et hvidt gardin Ældre mand med briller foran et hvidt gardin

Teknologiunderstøttet pleje

Nye måder at gribe pleje an på

Vi lever længere end nogensinde før. Ældre generationer er i bedre form, sundere og mere uafhængige end tidligere. Flere og flere seniorer kan leve og nyde livet til fulde.

Fremskridt inden for forskning og sundhedspleje har bragt os hertil. Men en aldrende befolkning rummer også udfordringer. Et faldende forhold mellem personer i den erhvervsaktive alder og ældre betyder, at der er færre yngre til at tage sig af flere ældre. Omvendt indebærer det, at samfundet skal have en anderledes tilgang til sundhedspleje.

Vi mener, at teknologi spiller en afgørende rolle med henblik på at imødegå disse samfundsmæssige udfordringer. Teknologiunderstøttet pleje kan levere omkostningseffektive løsninger i en tid, hvor efterspørgslen efter sundhedsmæssige og sociale løsninger er konstant stigende.

Samfundsmæssige fordele

Ny teknologi skaber nye muligheder, nye adfærdsmønstre og nye levemåder. Og det ændrer plejen. Som markedsførende virksomhed inden for digital social pleje er vi med helt fremme i denne teknologiske revolution. Vi skaber nye løsninger, der lever op til fremtidens plejebehov, både i og udenfor hjemmet.

Der anvendes mange offentlige midler på sundhedssektoren. I betragtning af de fordele, som teknologiunderstøttet pleje medfører, er det ikke svært at se, at der er et enormt potentiale for at kunne høste samfundsmæssige fordele. Teknologi kan eksempelvis understøtte selvforvaltning ved hjælp af værktøjer og gennem en forbedring af kommunikationsmulighederne bidrage til at opnå en bedre koordinering af sundhedsplejen.

Vi tror meget på idéen om at gøre intelligente, digitale plejeløsninger tilgængelige for flere mennesker. På den måde forbedrer vi plejemodtagerens livskvalitet og skaber et bedre arbejdsmiljø for plejegiverne – alt sammen til gavn for både samfundet og den enkelte.

Samfundet bliver stadigt mere digitaliseret. Fra individets perspektiv kan den teknologiske revolution være skræmmende.

 

Forandringerne sker med hastige skridt. Det kan føles meget overvældende at holde trit med. Det gælder for både seniorer og plejepersonalet. Så når vi taler om at implementere nye digitale løsninger, handler det ikke blot om at installere nyt udstyr eller sikre, at Wi-Fi fungerer. Det handler også om motivation og uddannelse – om at invitere personalet og seniorerne til at deltage og sikre, at de forstår fordelene. Vi er glade for at hjælpe alle i hele processen.

 

Kort sagt har digital teknologi potentiale til at give mennesker bedre kontrol over deres eget velvære og sundhed. Det giver dem mulighed for at leve et bedre liv.