Informasjon om GDPR

Enkle og smarte telefoner, klokker og nettbrett for eldre!

Lasse Holm spiller gitar med kvinne utenfor rød hytte. Lasse Holm spiller gitar med kvinne utenfor rød hytte.

INFORMASJON OM GDPR

Informasjon om vårt arbeid med GDPR

Fra og med 25. mai 2018 gjelder personvernforordningen (GDPR) som lov i alle medlemsland i EU og EØS. Det er den største lovreformen innenfor personvern de siste 20 årene og medfører mange endringer. Blant annet er personvernet for enkeltpersoner styrket, og behandlingsansvarlige har fått større ansvar.

 

Doro begynte tidlig å arbeide for å sikre at vår organisasjon oppfyller kravene i GDPR. Vi legger svært stor vekt på våre kunders tillit, og det er selvsagt at når vi har ansvar for dine personopplysninger, håndterer vi ikke flere opplysninger enn nødvendig, og vi håndterer dem på en trygg og sikker måte.

 

Doro har alltid lagt stor vekt på personvern og på å beskytte kundene. Vi vet at mange som befinner seg i senere faser av livet, kan ha behov for ekstra hjelp. Doro har utpekt et personvernombud som har i oppgave å gjennomgå hvordan vi arbeider med saker som angår GDPR, og som vil fortsette arbeidet også etter at loven har trådt i kraft.

 

Under forberedelsene har vi gjennomgått organisasjonen og kartlagt alle personopplysninger som vi håndterer. Vi har også arbeidet aktivt med å utvikle våre rutiner, fortsatt å gå gjennom vår virksomhet og våre avtaler, gi opplæring til våre ansatte og granske vårt sikkerhetssystem. Den virksomheten som drives under Doro Care, er sertifisert for ISO 27001, som har vært et godt grunnlag for arbeidet vårt. Vår ambisjon er at dine opplysninger aldri skal være utsatt for risikoer, og at de personene som arbeider med dine opplysninger, er bevisste på og arbeider i samsvar med våre sikkerhetskrav og vår taushetsplikt.

 

Behandling av personopplysninger

Opplysningene som blir gitt i vårt system av våre kunder, og i noen tilfeller deres brukere, blir bare behandlet i samsvar med kundens instrukser samt vilkårene i våre nåværende og oppdaterte avtaler eller generelle vilkår. Vi vil ikke dele dine opplysninger med mottakere i tredjestater uten ditt kjennskap og samtykke.

 

Bruk av underleverandører

I hovedsak utfører Doro selv alle oppgaver knyttet til personopplysninger, men vi kan også bruke enkelte tredjepartsleverandører som støtter oss i arbeidet. Vi er meget nøye i utvelgelsesprosessen og sørger for at våre leverandører har god kompetanse, og at de kan opprettholde riktig sikkerhetsnivå og overholde taushetsplikten. Før du tar i bruk en tjeneste vi tilbyr, vil vi sørge for at du får informasjon om de av våre leverandører som mottar dine personopplysninger.

 

Sikkerhet og trygghet

Ifølge GDPR skal vi gjennomføre de tekniske og organisatoriske tiltakene som kreves for å sikre et passende sikkerhetsnivå for dine personopplysninger. Doro streber etter alltid å tilby det nyeste innen sikkerhet og bygge opp en trygg infrastruktur som garanterer sikker bruk av våre tjenester, sikker datalagring, sikker kommunikasjon og en sikker og privat kommunikasjon med våre kunder gjennom våre informasjonskanaler som Internett, telefon og e-post.

 

Sikkerheten i vår infrastruktur er blitt konstruert i lag som bygger på hverandre. Vi bruker blant annet kryptering, verifisering, sikkerhetsnøkler og anonymisering for å beskytte dine opplysninger. Gjennom vår tjeneste Doro Care og i våre alarmsentraler håndterer vi enkelte personopplysninger, som får enda sterkere beskyttelse.

 

Hvordan påvirker dette deg som kunde?

I forholdet til kommunene som bruker Doro Care, er vi i første rekke databehandler. Det innebærer at personopplysninger som tilhører en enkeltperson, blir behandlet og lagret i våre systemer på vegne av kommunen. Det er kommunen som er hovedansvarlig for opplysningene, men vi oppfyller kravene som stilles til oss. Disse kravene har økt med GDPR. Doro har derfor begrenset og oppdatert våre databehandleravtaler, leverandøravtaler og lagringstider.

Vi har gått gjennom våre kunderegistre og undersøkt og sikret at all informasjon vi lagrer om deg, er nødvendig for oss. Vi har utviklet våre rutiner og utarbeidet et nytt system slik at du lett kan komme i kontakt med oss og utøve de rettighetene GDPR gir. Dette gir deg bedre beskyttelse og gjør det enklere for deg å holde deg informert.

 

Som kunde hos oss kan det være nyttig å kikke rundt på nettsidene våre og bli kjent med det vi gjør, og hvordan vi behandler dine opplysninger. Du finner våre personvernregler og all informasjon om hvordan vi behandler dine opplysninger, her.

 

Husk å holde deg oppdatert om hvordan andre selskaper, for eksempel Google og Facebook, arbeider med GDPR. Vi samarbeider med disse selskapene, men vi er ikke ansvarlig for de personopplysningene du gir dem, siden vi ikke kan håndtere eller bestemme hvordan opplysningene skal behandles.

 

Doro vil også arbeide kontinuerlig med sin håndtering av personopplysninger og GDPR, og vi vil ved behov oppdatere nettsiden vår og gi mer informasjon om vårt fortsatte arbeid. Kom derfor gjerne tilbake til nettsiden med jevne mellomrom slik at du holder deg oppdatert.

 

Som kunde hos Doro kan du enkelt be om og få utlevert materiale som orienterer om all håndtering vi gjennomfører når det gjelder dine personopplysninger, blant annet hvem vi deler informasjonen med. Du kan også be om at vi retter dine opplysninger, supplerer dem eller sletter dem. Videre kan du be om at vi overfører dem til en annen (dataportabilitet). Hvis du vil be om noe av det ovennevnte, du kan kontakte oss på gdpr@doro.com

Doro kan avvise en anmodning som gjentas, svekker andres personvern eller ville innebære et lovbrudd.