Doro CO-detektor, overvåket CO-detektor for ekstra sikkerhet
Doro CO-detektor

Doro CO-detektor

Karbonmonoksid (CO) er en ekstremt giftig gass som dannes hvis fossile brennstoffer ikke forbrennes fullstendig eller blir eksponert for varme. Det er en fargeløs gass uten lukt eller smak, som frigjøres ved ufullstendig forbrenning av fossile brennstoff som naturgass, propangass, bensin, diesel, olje, parafin, tre, kullkoks og biobrennstoff. Hvis CO-konsentrasjonen når en bestemt grense, avgir detektoren en høy lydalarm (85 dB) og aktiverer et anrop til alarmsentralen via trygghetsalarmen.

  • Automatiske varsler ved lavt batterinivå

  • Trådløs, lett å installere

  • Synlig selvtestknapp

Doro Carbon monoxide detector

Håndbøker

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller vil du komme i kontakt med oss?

 

Kontakt oss

Brukerstøtte

Har du spørsmål om våre tjenester eller produkter? Her kan du finne den hjelpen du trenger.

 

Brukerstøtte