Dosell Automatisert medisindispenser - - Doro
Dosell Automatisert medisindispenser

Dosell Automatisert medisindispenser

Dosell er en automatisk dispenser for doserte medisiner pakket i poser på rull. Det innebygde kameraet leser merkingen med dato og klokkeslett på hver pose. Når det er på tide å ta medisinene, kutter Dosell av posen og mater den ut. Et påfølgende lyd- og lyssignal minner om medisinen som skal tas. Når Dosell administreres av en utenforstående, er det også mulig å sende et varsel til den pårørende eller helsearbeideren hvis noe har gått galt, eller hvis posen ikke er tatt ut etter en bestemt tid.

  • Automatisk medisindispenser for sikrere medisinering i hjemmet

  • Gi rett dose til rett tid

  • Advarer og varsler helsepersonell eller pårørende hvis ikke medisinen blir tatt

Hvordan virker det?

Dosell kobles til et vanlig vegguttak med den medfølgende strømadapteren. For å sikre funksjonen er Dosell også utstyrt med reservestrøm i form av batterier. Hvis strømforsyningen via strømadapteren skulle opphøre, for eksempel ved strømbrudd eller dersom den uforvarende blir trukket ut, går Dosell automatisk over til batteridrift. For å kunne gjøre innstillinger og fylle på Dosell med poser kreves det at enheten er koblet til smarttelefon-appen Dosell, som kan lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Den som får medisiner via Dosell (brukeren), trenger ikke ha tilgang til appen dersom en annen person er medisineringsansvarlig og hjelper til med innstillinger og påfylling av poser.

Hvilket problem løser det?

Etter hvert som vi bruker flere og flere stoffer, øker også risikoen for narkotikaskader. I gjennomsnitt blir 300 mennesker i Sverige innlagt på sykehus hver dag på grunn av feil medisinering, med store lidelser for den enkelte samt store kostnader for samfunnet.
Ved automatisk utlevering av tabletter i poser til foreskrevet tid, sørger Dosell for at pasienten får medisinen til rett tid. Dosell minner om når det er tid for medisinering og kan varsle helsepersonell i tilfelle ingen medisiner. På denne måten kan Dosell redusere risikoen for overdosering av brukeren, ta feil kombinasjon av medisiner eller ikke ta medisinen i det hele tatt.
Dosell er rett og slett en trygghet for deg som pasient eller pårørende og et verdifullt hjelpemiddel for deg som omsorgsleverandør.

Håndbøker

Manual Dosell

Last ned
Håndbok på annet språk

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller vil du komme i kontakt med oss?

 

Kontakt oss

Brukerstøtte

Har du spørsmål om våre tjenester eller produkter? Her kan du finne den hjelpen du trenger.

 

Brukerstøtte