Covid-19 information

Information i samband med Covid-19

Mot bakgrund av rådande situation gällande Covid-19 och i syfte att fortsatt säkerställa en hög kvalitet och driftsäker leverans av larmmottagning dygnet runt har vi vidtagit flertalet åtgärder.


-  Skärpta rutiner gällande handhygien och tydliga direktiv att personalen ska stanna hemma om de känner av infektionssymptom.

-  Möjlighet att arbeta hemifrån för att säkerställa kontinuitet i verksamheten.

-  Utökning av antal larmcentraler från 2 till 3, belägna skilda från varandra i syfte att minska konsekvenserna av en eventuell smittspridning.

-  Handlingsplan för hur verksamheten kan fortsätta om förskolor och skolor stänger.

-  Utbildat extra larmoperatörer om vi behöver mer personal om ett flertal operatörer insjuknar.

-  Krisgrupp med dagliga mötet i syfte att snabbt agera på den senaste händelseutvecklingen.

-  Företaget har infört mötes-, rese- och besöksrestriktioner.


Vi upplever nu en ökad nivå av larm från de boende än normalt, vilket kan vara orsakat av en allmän oro hos brukarna gällande Covid-19. En annan orsak till ökning av larm kan vara en utmanande arbetssituation hos er i kommunerna med ökad belastning och mindre personal. En fortsatt ökning kan innebära ökade svarstider men vi gör allt vi kan för att skyndsamt svara på alla larm på ett professionellt sätt. Mot bakgrund av detta ber vi er visa era brukare var de kan finna information om Covid-19 för att minska sin oro, för att på så vis minska antalet larm.


Vi är tacksamma för ert förtroende och gemensamt kommer vi hantera den utmanande situationen vi nu upplever.