Erbjudande

Erbjudande till Sveriges kommuner med anledning av Covid-19

Just nu upplever vi en av de mest allvarliga samhällskriserna i modern tid. Doro har vidtagit ett rad åtgärder för att säkerställa driften av våra tjänster och vår verksamhet. För att ytterligare stödja er i att trygga omsorgen om våra medborgare vill vi göra er uppmärksamma på att Doro kan bistå och avlasta er med följande extra tjänster;

 

Tillsyn via kamera

Utökad tillsyn via kamera för att minimera smittspridning och omallokera tid och personal-resurser. Tjänsten fungerar såväl dag- som nattetid. Tillsynen kan utföras i Doros larmcentral eller i kommunens egen regi.

 

Larmmottagning

Doro kan agera som primär larmmottagare. Detta hjälper er att omallokera resurser till att istället besöka omsorgstagarna eller avlasta larmcentralen vid t ex. hög sjukfrånvaro.

 

Trygghetssamtal

Vi kan också hjälpa er att säkerställa att även de som inte larmar mår bra samt delge dem viktig information. Detta gör vi genom så kallade ”Trygghetssamtal”. Tjänsten kan vara lämplig vid tillfällen då ni vill säkerställa att alla omsorgstagare har fått en viss information och där en stor del av målgruppen kan ha synnedsättningar.

 

Extra trygghetslarm

Vi har för omgående leverans trygghetslarm till de medborgare som skrivs ut från sjukvården och som kan vara i behov att extra trygghet och omsorg vid hemkomst.  

 

För att veta mer eller ytterligare information angående våra extra tjänster är ni välkomna att kontakta oss på sales.care@doro.com eller 010-482 90 00.