Äldre kvinna och yngre kvinna som går och pratar utomhus Äldre kvinna och yngre kvinna som går och pratar utomhus

Policyer och certifieringar

På Doro tycker vi det är viktigt att säkerställa en hög kvalitetsnivå och att vi har ett miljövänligt synsätt som gynnar samhället, både lokalt och globalt.

 

Vi arbetar inom ramverket för internationell standard för kvalitet ISO 9001, miljö ISO 14001 och informationssäkerhet ISO 27001.

 

Om du vill veta mer om Doros ansvar och policyer som vår miljöpolicy, etiskt ansvar, visselblåsarfunktion, ISO-certifieringar, med flera, besök Doro Corporate webbplats. Här kan du även hitta information om vårt hållbarhetsarbete.

 

Doro standards och policys

 

Doros hållbarhetsarbete