Publikationer

Mobila trygghetslarm banar väg för att seniorer ska kunna leva ett självständigt och aktivt liv längre. GPS-larmen ökar dessutom chanserna att snabbt bli hittad om man gått vilse. Läs mer

Ökad trygghet och integritet

Under coronapandemin har samhällets äldre blivit isolerade och tillsynen från hemtjänst försvårats, då det måste ske på ett smittsäkert vis. Fjärrtillsyn kan lösa de problem som uppstått. Läs mer

En majoritet av de som omkommer i bränder är äldre. Hur kan vi stärka brandskyddet på ett kostnadseffektivt sätt för en befolkning som på sikt blir äldre? Läs mer

Välfärdsteknik

Vi blir allt färre personer i arbetsför ålder som har möjlighet att vårda en växande grupp äldre. Det är många som pratar om en "silvertsunami". Går det att mildra effekten med hjälp av teknik? Läs mer

Att åldras innebär stora utmaningar för individen, anhöriga och samhället. På Doro är vi övertygade om att teknik kan underlätta för hälso- och sjukvården. Läs mer

digital välfärdsteknik

Den tekniska utveckligen går snabbt. Analog teknik fasas sakta men säkert ut av digital. Övergången är dock inte utan komplikationer och det har bland annat påverkat trygghetslarmen. Läs mer

Seniorer väljer allt oftare att bo kvar hemma, vilket kan leda till att den egna bostaden behöver åldersanpassas. Detta är något som vi på Doro arbetar dagligen med. Läs mer

Aktivt åldrande för personer som lever med demens

För personer som lever med demens är ett hälsosamt åldrande viktigt. Genom en aktiv livsstil kan de med diagnos få hjälp med att sakta sjukdomsprogressionen. Läs mer

Det finns fler personer över 65 år i världen, än vad det finns barn under fem. Demografiska förändringar skapar nya utmaningar, men också nya möjligheter. Läs mer