Bry sig om människor

 

Produkter och tjänster för ökad trygghet och förbättrad livskvalitet 

Doros viktigaste bidrag till en hållbar sam­hällsutveckling är företagets produkter och tjänster som innebär en möjlighet för seni­orer och funktionsnedsatta att med hjälp av teknik leva ett mer självständigt, trygga­re och bättre liv.

 

Kvalitetsarbete  

Vi gör noggranna och systematiska kvali­tetskontroller och har uppföljningar samt täta dialoger med våra noggrant utvalda produktionspartners. Vi är kvalitetscer­tifierade enligt ISO 9001 och har tydliga processer och strukturer för hur vi ska ta fram och leverera produkter och tjänster som möter kundernas krav.

 

Informationssäkerhet

Doro arbetar kontinuerligt med och inves­terar löpande i olika åtgärder för att ha bästa möjliga informationssäkerhet i sina tjänster, produkter, och IT-system, för att vara en pålitlig affärspartner och skydda kunders och brukares integritet.

Doros larmcentraler är certifierade i enlighet med informationssäkerhetsstandarden ISO 27001, vilket innebär att vi ställer höga krav på vår systematiska hantering av in­formationssäkerhet. Certifieringen reglerar även skydd, hantering och säker lagring av persondata.