Bry sig om resurser

 

Omfördelning av samhällets resurser

Genom utveckling av ny välfärdsteknik och metoder bidrar Doro till ökad effektivitet och kvalitetsutveckling med utgångspunkt från kunder och slutanvändare. Samtidigt ger detta en möjlighet för omfördelning av samhällets resurser.

Tjänsterna ger också en positiv miljö­effekt. Digital nattillsyn minskar till exempel resandet för hemtjänstpersonal.

 

Resursanvändning för produkter och tjänster

Vi har ett ansvar att säkerställa att vi utvecklar hållbara produkter och att vi hjälper våra kunder att behålla dem länge.

Inom care-verksamheten utvecklas i möjligaste mån produkterna för att under­lätta sanering, reparation, uppdatering och återanvändning.

 

Transporter 

Doro strävar efter att transportkostnader och koldioxidutsläpp orsakade av produkt­transporter ska hållas låga.