Enkla och smarta telefoner för alla!

GDPR Begäran om Information

Fullständigt namn

Adress

Har din adress nyligen ändrats och du befarar att den inte har uppdaterats? Ange även då din gamla address

Kontaktinformation

Personlig databehandling

Jag samtycker till behandling av mina uppgifter, för att Doro ska kunna tillgodose min begäran, enligt detta formulär

Relation till Doro (denna information kommer att underlätta vår behandling av din begäran - svara på alla alternativen - Doro kommer att behandla din begäran, oavsett dina svar)

Jag har, eller har haft, en Doro-produkt
Jag är, eller har varit, anställd av Doro

Doro kommer att behandla din begäran om information och skicka svaret som en pappersutskrift till din mantalsskrivningsadress. Samma information kommer också att skickas som en elektronisk datafil till en dedikerad filöverföringstjänst. Tillgång till datafilen kommer att vara lösenordsskyddad, för att skydda dina personuppgifter. Om du inte ladder ner datafilen, kommer den att raderas automatiskt, sex månader efter det datum Doro laddat upp den.

 

Vårt svar kommer att innehålla följande information:

- Information om personuppgifter som rör dig, som eventuellt finns i Doros informationssystem

- Internetadress (”URL”) till den webbaserade filöverföringstjänsten, som vi använder för att överföra information i elektroniskt format till dig

- Lösenord till datafilen, enligt beskrivningen ovan

- Ett ärendenummer, som genereras av Doro, kopplat till din begäran. Detta ärendenummer måste du ange om du senare begär rättelse, radering eller överföring av dina personuppgifter

 

Om du begär att få fler än ett utdrag per år kommer vi att debitera en avgift, baserad på den extra administrativa kostnad som uppstår för att tillgodose upprepade begäran.

Jag begär att få ut information om – och i så fall vilka – uppgifter ni behandlar om mig.