Doro Visit, Kamera

Doro Visit, Kamera

Doro Visit är ett system för fjärrtillsyn och är ett mer miljövänligt och mindre påträngande alternativ till fysiska hembesök. Tack vare en säker kamera- och kommunikationsteknik tillsammans med ett administrativt system som säkerställer brukarens integritet, är Doro Visit ett säkert och tryggt sätt för kommuner att effektivt och ansvarsfullt utföra tillsyn av ett stort antal brukare.

  • Mindre påträngande än hembesök

  • Trygg och säker teknik

  • Miljömässiga och ekonomiska fördelar

Gå till order
Doro Visit

Hur fungerar det?

Doro Visit är en helhetslösning med mycket tillförlitlig hårdvara, mjukvara och tillsynstjänst. Den säkra kameran är enkel att installera där den behövs och kameran riktas mot taket eller väggen när den inte används. I likhet med den planering som görs för vanliga hembesök kommer brukaren, anhöriga och tjänsteleverantören överens om vilka tider kameran ska vara aktiverad och när tillsyn får utföras. Endast behörig personal får utföra tillsynen, och en händelselogg förs över vem som har utfört tillsynen och vid vilken tidpunkt. Inga bilder eller filmer sparas.

Vilket problem löser den?

En undersökning från Hjälpmedelsinstitutet visar att personer med behov av nattlig tillsyn oftast blir oroliga vid fysiska besök och att det ofta generar ytterligare hjälpbehov. Fördelarna med Doro Visit är många, brukaren känner sig tryggare, lösningen är diskret och kommunen sparar in både på ekonomin och miljön. Doro Visit är tillgänglig till en fast månadskostnad och levereras med kamera, kommunikationsutrustning och fjärrtillsynstjänst.

Manualer

QSG Doro Visit

Ladda ned
Manual in other language

Kontakta oss

Har du frågor eller behöver komma i kontakt med oss?

 

Kontakta oss

Support

Har du funderingar kring våra produkter och tjänster? Här hittar du all hjälp du kan behöva.

 

Till support >