Vår visjon

Enkle og smarte telefoner, klokker og nettbrett for eldre!

Mann i blå skjorte og vest. Mann i blå skjorte og vest.

Trygghetstjenester og smarttelefoner

Mye av livet vårt i dag foregår på mobiltelefoner og på internett. Det er der vi kommuniserer med hverandre og samhandler med verden rundt oss. Vi vil at alle skal kunne ta del i dette. Derfor utvikler vi brukervennlige tjenester og produkter som gjør det lettere for eldre å holde kontakten med venner og familie, og også være aktive medlemmer av samfunnet – til tross for utfordringene som kan komme med alderen.

 

Vi tilbyr også tjenester og produkter som gjør det mulig å være uavhengig i lengre tid, selv for eldre med flere behov. For eksempel smarte skyløsninger som leser sensorer og starter automatiske lydalarmer hvis noe skjer, eller alarmsentraler som svarer på anrop som er gjort via trygghetsknappen på telefonen.

Alle blir eldre – og det er flere eldre enn noensinne

Med stigende antall eldre i befolkningen er det også et økende behov for å kunne kommunisere på de eldres vilkår. Siden alle er forskjellige, forsker vi hele tiden for å holde tritt med en voksende variasjon av behov og krav. Ved hjelp av disse kunnskapene kan vi utvikle og tilby en rekke tjenester og produkter som leverer det folk trenger og ønsker, uansett alder.

Når det gjelder mobiltelefoner, fokuserer vi på funksjoner som gjør dagliglivet enklere og tryggere – større taster, klarere lyd, skjermer som er lette å lese og trygghetsknapper. Foruten telefoner tilbyr vi også trygghetsløsninger til kommuner og offentlige myndigheter. Over 200 000 trygghetsalarmer er koblet til alarmsentralene våre. De administrerer mer enn 20 000 samtaler hver dag. Vi er stolte over at folk setter sin lit til oss.

Utfordringer krever løsninger

Alderen kan påvirke hørselen vår, synet vårt og de motoriske ferdighetene våre – men også selvtilliten vår når det gjelder teknologi. Med smarte og imøtekommende produkter blir det lettere å takle endringene som skjer.

Leende mann som spiller kort. (video)

Seriøst smarte smarttelefoner som tenker som deg

Doro gjør det lettere å holde kontakten og utforske verden.

video om doro-telefonenes funksjoner