Juridisk

Enkle og smarte telefoner, klokker og nettbrett for eldre!

bilde av glad kvinne og mann bilde av glad kvinne og mann

NETTSTEDETS VILKÅR OG JURIDISK INFORMASJON

Dette nettstedet drives av Doro AB, et selskap grunnlagt i samsvar med svensk lovgivning.


Doro AB er et svensk aksjeselskap og er registrert i det svenske Bolagsverket med registreringsnummer 556161-9429.


Doro ABs forretningskontor er i Jörgen Kocksgatan 1B, 211 20 Malmö, Sverige.


Organisasjonsnr.: SE 556161942901

Telefonnummer: +46 (0) 46-280 50 00

E-postadresse: legal@doro.com

Publiseringsdirektør: Jörgen Nilsson

 

Introduksjon

Ved å bruke nettstedet til Doro AB (heretter kalt “Doro”) godtar du å følge vilkårene nedenfor. Du samtykker også i at Doro kan samle inn informasjon om deg i samsvar med våre personvernregler. Personvernreglene finner du  her. Gjennom denne henvisningen blir personvernreglene gjort til en del av nettstedets vilkår og juridiske informasjon.

HVIS DU IKKE GODTAR FØLGENDE VILKÅR, HAR DU IKKE TILLATELSE TIL Å BRUKE DOROS NETTSTED, OG VI BER DEG FORLATE NETTSTEDET.

Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig blir gitt her.


Opphavsrett

Doros nettsted og nettstedets innhold er forbeholdt privat, ikke-kommersiell bruk. Innholdet på Doros nettsted kan bare brukes til informasjonsformål og bare på en måte som ikke skader Doro AB og selskapets omdømme.

 

Opphavsretten til både utseendet av Doros nettsted (inkludert, men ikke begrenset til grafikk og brukergrensesnitt) og alt innhold på nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder og fotografier, lyd, musikk og visuelle innslag) innehas av Doro (eller deres tilknyttede selskaper og/eller lisensgivere) i henhold til svensk og utenlandsk lovgivning om opphavsrett. Innholdet på nettstedet må ikke på noen måte kopieres, reproduseres, overføres, distribueres eller lagres uten skriftlig forhåndstillatelse fra Doro, med følgende unntak. Doro gir deg lov til å bruke og lagre materiale på din datamaskin eller skrive ut kopier av utdrag fra disse nettsidene til personlig og ikke-kommersiell bruk. Slikt materiale eller slike kopier kan imidlertid ikke distribueres uten skriftlig tillatelse fra Doro.

 

Bruk av pressemeldinger og/eller andre dokumenter som er klassifisert som offentlige, er tillatt brukt i offentlig kommunikasjon forutsatt at det blir gitt korrekte kildehenvisninger.

 

Doros nettsted, nettstedets utseende og alt innhold og all informasjon som blir gitt på dette nettstedet (inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder og/eller merknader som gir opphavsrett eller immaterielle rettigheter) kan ikke på noen måte endres uten skriftlig tillatelse fra Doro. Det er også forbudt på noen måte å distribuere slikt innhold uten skriftlig tillatelse fra Doro.

 

Noen deler av Doros nettsted har innhold (inkludert, men ikke begrenset til dokumenter, bilder og/eller audiovisuelle innslag) som kan være gjenstand for ytterligere vilkår spesifisert i eller i tilknytning til dette innholdet. Noen deler av Doros nettsted har innhold som brukes av Doro med tillatelse fra en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til leverandører), og som kan være omfattet av tredjepartens opphavsrett. Hvis du bruker slikt innhold på en måte som ikke er i samsvar med disse vilkårene, kan det krenke tredjeparters rettigheter.


Ansvar, garantier m.m.

Alt innhold på Doros nettsted blir stilt til rådighet “som det er” og “som tilgjengelig”. Det betyr at det blir stilt til rådighet i sin nåværende og tilgjengelige form. Doro garanterer ikke at Doros nettsted, nettsider eller innholdet der er uten feil, fri for virus eller andre skadelige komponenter, eller kan leveres uten avbrudd. Filer og dokumenter fra Doro kan inneholde tekniske feil eller trykkfeil. Doro forbeholder seg retten til når som helst og uten varsel å revidere sidene, blokkere dem eller fjerne dem i sin helhet.

 

Utover det som kreves i gjeldende lovgivning for den enkelte bruker, gis det ingen garantier av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått (inkludert, men ikke begrenset til garantier om eiendomsrett eller ikke-inngrep, garantier om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål) når det gjelder korrekthet, nøyaktighet, pålitelighet eller noe annet i innholdet på Doros nettsted. 

 

Doro kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, men ikke begrenset til direkte, uforutsette, indirekte, sekundære, avskrekkende eller straffende skader), tap, kostnader eller tapt fortjeneste relatert til din bruk av Doros nettsider eller et annet lenket nettsted, eller manglende mulighet til å bruke innholdet på disse sidene, eller bruk eller forsøk på bruk av informasjonen på disse sidene, eller i forbindelse med feil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelse i bruk eller overføring, datavirus, linjebrudd eller noen annen systemfeil, selv om Doro eller Doros representanter har blitt underrettet om forekomsten av eller muligheten for slike skader, tap eller utgifter. Ikke under noen omstendighet vil Doros erstatningsansvar overstige den kostnaden du eventuelt har betalt for å få tilgang til dette nettstedet. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke unntak og/eller ansvarsbegrensninger som dem ovenfor. I slike tilfeller skal Doros erstatningsansvar være begrenset til det største omfanget lovgivningen i den aktuelle jurisdiksjonen tillater.

 

Doros nettsted kan inneholde lenker til andre uavhengige nettsteder som eies og drives av tredjeparter. Når du bruker lenker som leder til en tredjeparts nettsted, skal du lese og godta nettstedets vilkår og bruksregler før du bruker nettstedet. At Doro lenker til et slikt nettsted, innebærer ikke at Doro støtter eller godkjenner et slikt tredjepartsnettsted og produktene eller tjenestene som tilbys der. Ved å bruke et lenket tredjepartsnettsted godtar du at Doro ikke har noen kontroll over, og ikke heller på noen måte kan ta ansvar for, innholdet publisert på det lenkede nettstedet.


Innsending av materialer og kommentarer

Doro vil gjerne oppmuntre deg til å sende ikke-konfidensielle kommentarer om Doros produkter til dette nettstedet. Men hvis du har en idé til et produkt eller en tjeneste som du vil at Doro skal vurdere i bytte mot en godtgjørelse til deg, bør du ikke dele den på dette nettstedet eller på noen annen måte på Internett.

 

Ved å sende materiale eller kommentarer til oss, for eksempel per e-post eller via en av våre nettsider, aksepterer du følgende vilkår:

(1) Når du gjør materialet tilgjengelig for Doro, er du fullt klar over at vi eventuelt vil publisere det.

(2) Du garanterer at materialet ikke inneholder noe som er ulovlig eller på annen måte upassende for publisering.

(3) Du garanterer at du innenfor rimelige grenser vil treffe tiltak for å oppdage og fjerne eventuelle virus og andre infiserte eller skadelige komponenter før du sender noe materiale.

(4) Du samtykker i at Doro skal være fri fra ansvar hvis en tredjepart går til rettslige skritt mot Doro i tilknytning til materialet du har sendt oss, og at du skal betale erstatning til Doro hvis en tredjepart tar rettslige skritt mot Doro på grunn av det innsendte materialet.

(5) Du eier materialet eller har full og ubegrenset rett til å sende det til Doro, og Doro kan publisere materialet og/eller integrere det, eller konseptet beskrevet i det, i våre produkter uten noe erstatningsansvar eller annet ansvar. Hvis det innsendte materialet inneholder personopplysninger, vil de bli behandlet i samsvar med Doros personvernregler.

 

Doro forbeholder seg retten til å ta rettslige skritt dersom vilkårene for nettstedet blir brutt eller ved ulovlige handlinger. Doro forbeholder seg retten til uten varsel å treffe korrigerende tiltak, herunder å nekte tilgang til Doros nettsted og nettstedets tjenester og å fjerne innsendt materiale eller innsendte kommentarer.

 

Doro forbeholder seg retten til uten varsel å endre disse vilkårene når som helst ved å oppdatere denne teksten. Du er bundet av slike endringer gjennom din bruk av Doros nettsted og bør derfor regelmessig lese gjennom nettstedets vilkår og juridiske informasjon.


Varemerke

Navnet "Doro Company" og konsernets navn og logo (og navn og logoer for Doros datterselskap og filialer) samt alle varemerker og produktnavn for Doro, selskapets datterselskaper og filialer tilhører Doro og/eller selskapets datterselskaper og filialer. Din tilgang til Doros nettsted skal ikke på noen måte tolkes som at du får rett til å bruke varemerker som vises på nettstedet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Doro eller tredjeparter som eier varemerkene.