Terms & Conditions

Enkle og smarte telefoner, klokker og nettbrett for eldre!

GENERELLE VILKÅR

Følgende vilkår styrer alle tilbud, salg og kjøp av produkter på nett via nettstedet/nettstedene som for øyeblikket er plassert på www.doro.com/nb-no (sammen med eventuelle etterfølgende nettsted(er), "Nettstedet" ) Disse vilkårene omfatter hermed vilkårene for personvernreglene privacy policy som gjelder for Nettstedet. 

 

1 DEFINISJONER 

 

1.1 Følgende begreper og uttrykk har følgende betydninger: 

a. "forbruker" betyr enhver fysisk person som handler helt eller hovedsakelig for formål som er utenfor vedkommendes bransje, virksomhet, håndverk eller yrke, 

b. "dag" betyr en kalenderdag,  

c. "varig medium" betyr et hvilket som helst utstyr som gjør det mulig for deg eller den næringsdrivende å lagre informasjon personlig adressert til vedkommende på en måte som er tilgjengelig for fremtidig referanse, i en tidsperiode som er tilstrekkelig for informasjonsformålet, og som tillater uendret gjengivelse av lagret informasjon, 

d. "digitalt innhold" betyr data som produseres og leveres i digital form, 

e. "produkt(er)" betyr maskinvare- og programvareprodukt(er) og tilhørende tilbehør som er oppført og beskrevet på Nettstedet, som Forhandleren godtar å gi deg i samsvar med disse generelle vilkårene, 

f. "tjeneste(r)" betyr de tjenestene som er oppført og beskrevet på Nettstedet, og som er tilgjengelige for deg i henhold til disse vilkårene. 

 

2 IDENTITET 

 

2.1 Produkter som selges via Nettstedet, blir solgt til deg av ModusLink B.V. ("Forhandler" eller "oss"). 

 

Forhandlerens kontaktinformasjon er som følger: 

ModusLink B.V. 

Wapenrustlaan 11-31 

Apeldoorn 

Nederland 

Mva-nr: NL800610040B01 

Handelskammer: 055138 i Apeldoorn, Nederland. 

 

 

For klager vennligst kontakt: 

Doros brukerstøtte

Telefonlinjene våre er åpne mandag til fredag fra 08.30 til 16.30, med unntak av helligdager.  Du kan også kontakte oss på e-post. Lunsj stengt 12-13.

support.no@doro.com 

21897900 

 

3 BRUKSOMRÅDE 

3.1 Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra Forhandleren og hver kontrakt som inngås mellom Forhandleren og deg. Lokale lover og forskrifter der du bor kan påvirke visse vilkårene. Disse generelle vilkårene er derfor gjenstand for lokal variasjon avhengig av gjeldende lov. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse generelle vilkårene og hvordan vi samhandler med deg, inkludert å oppfylle dine bestillinger, når som helst, for å sikre overholdelse av lokale lover og forskrifter. 

 

4 BESTILLING OG KONTRAKTER 

 

4.1 Når du besøker Nettstedet, legger inn en bestilling eller sender e-post til oss, kommuniserer du elektronisk med oss. For kontraktsmessige formål samtykker du til å motta kommunikasjon elektronisk fra oss, og du samtykker til at alle avtaler, merknader, opplysninger og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk tilfredsstiller juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Dette vilkåret påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon. 

4.2 Før bestillingsbekreftelsen vil du bli bedt om uttrykkelig å godta disse vilkårene, og du erklærer og garanterer at du er atten (18) år eller eldre, og har juridisk rett til selv å velge og bruke betalingsmetoder valgt av deg. Bekreftelse av de opplysningene du har oppgitt kan være nødvendig før bekreftelse eller aksept av en bestilling, eller for å fullføre et kjøp. Du vil få mulighet til å gjennomgå bestillingen din og rette eventuelle feil før du sender inn bestillingen til oss. 

4.3 Etter at vi har mottatt bestillingsbekreftelsen, sender vi deg uten unødig forsinkelse kvittering for mottak, og bekrefter via e-post at vi har sendt produktet til deg. Merk at vi kun leverer produkter til din norske adresse. Vi vil informere deg via e-post dersom et produkt du har bestilt ikke er tilgjengelig, eller hvis vi ikke kan levere et produkt innen anslåtte leveringsdatoer på grunn av omstendigheter som er utenfor Forhandlerens kontroll. 

4.4 All relevant salgsinformasjon skal utgjøre en integrert del av kontrakten og skal ikke endres, med mindre vi uttrykkelig har avtalt noe annet. 

 

5 ANGRERETT  

 

5.1 Unntatt der du ikke har angrerett i henhold til paragraf 5.7, har du en periode på 14 dager til å trekke deg fra kontrakten uten å oppgi noen grunn, og uten å pådra deg noen andre kostnader enn de som er fastsatt i paragraf 5. Angrerettperioden utløper etter 14 dager fra:  

a. i tilfelle det er salgskontrakt for produktene, den dagen du eller en tredjepart, bortsett fra transportøren, og angitt av deg, har fått produktene i hende, eller: 

b. i tilfelle du har bestilt flere produkter i en bestilling og de blir levert separat: den dagen du eller en tredjepart, bortsett fra transportøren, og angitt av deg, har fått det siste produktet i hende, 

i. i tilfelle det finnes en kontrakt knyttet til levering av et produkt bestående av flere partier eller deler: den dagen du eller en tredjepart, bortsett fra transportøren, og angitt av deg, har fått det siste partiet eller delen i hende, 

ii. i tilfelle det finnes en kontrakt for regelmessig levering av produkter i løpet av en bestemt tidsperiode: den dagen du eller en tredjepart, bortsett fra transportøren, og angitt av deg, har fått det første produktet i hende, 

5.2 Bruk av angreretten opphever partenes forpliktelser til å gjennomføre kontrakten. Hvis du benytter deg av angreretten, oppheves eventuelle tilleggskontrakter automatisk. 

5.3 Hvis du trekker deg fra kontrakten, skal vi refundere alle betalinger mottatt fra deg, inkludert eventuelt kostnadene ved levering (med unntak av tilleggskostnadene hvis du uttrykkelig har valgt en type levering som ikke er den billigste typen standardlevering som tilbys av oss) uten unødig forsinkelse og i alle fall senest 14 dager fra den dagen vi blir informert om din beslutning om å trekke deg fra denne kontrakten i samsvar med paragraf 5.2. Vi vil utføre en slik tilbakebetaling med samme betalingsmiddel som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt annet og gitt at det ikke påløper noen gebyrer for deg som følge av slike tilbakebetalinger. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har mottatt produktene i retur eller til du har gitt oss bevis på at du har sendt produktene tilbake, avhengig av hvilket tidspunkt som kommer først. 

Produkter som returneres må være i perfekt stand, i originalemballasjen og inneholde alt inkludert tilbehør. Du har rett til å undersøke produktet, men ikke til å bruke eller håndtere det slik at det blir ødelagt eller tilstanden endres. Det påhviler forbrukeren å pakke produktet forsvarlig, slik at det ikke blir skadet under frakt. Ved mottak av returvarer vil tilbakebetaling bli overført til samme konto som ble brukt ved bestillingen.

5.4 Du skal bare betale den direkte kostnaden for å returnere produktene. Du er bare ansvarlig for redusert verdi av produktene som følge av håndtering annet enn det som er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon. 

5.5 I følgende situasjoner har du ikke angrerett: 

a. levering av produkter der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som ikke kan kontrolleres av oss, og som kan forekomme innen angrerettperioden. 

b. levering av produkter som er laget etter dine spesifikasjoner eller er tydelig personlig tilpasset, 

c. levering av produkter som kan nedbrytes eller utløper raskt, 

d. levering av forseglede produkter som ikke er egnet til retur på grunn av helserisiko eller hygienegrunner og forseglingen ble åpnet etter levering,  

e. levering av produkter som etter levering, i henhold til deres natur, er uatskillelig blandet med andre gjenstander, og 

f. levering av forseglede lyd- eller videoopptak eller forseglet dataprogramvare som ble åpnet etter levering, 

g. levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveransen har startet med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed ikke gjelder. 

5.7 Bevisbyrden for å utøve angreretten i samsvar med denne paragrafen påhviler deg. Med unntak av det som er fastsatt i paragraf 5, pådrar du deg ikke noe ansvar som følge av at du benytter deg av angreretten. 

 

6 LEVERING OG UTFØRELSE 

 

6.1 Med mindre vi har avtalt annet på leveringstidspunktet, skal vi levere produktene ved å overføre fysisk besittelse eller kontroll av produktene til deg, uten unødig forsinkelse, men senest 30 dager etter kontrakten ble inngått. 

6.2 Hvis vi ikke har oppfylt vår forpliktelse til å levere produktene på det tidspunktet som er avtalt med deg, eller innen tidsfristen i paragraf 6.1, skal du oppfordre oss til å utføre leveransen og/eller påbegynne den innen en ytterligere tidsperiode som passer til omstendighetene. Hvis vi ikke leverer produktene innen den ekstra perioden, har du rett til å si opp kontrakten. Ovenstående gjelder ikke for salgskontrakter eller hvor levering eller påbegynt levering innen avtalt leveringsperiode er avgjørende, under hensyntagen til alle omstendigheter som gjelder kontraktens inngåelse, eller der du informerer oss før kontrakten inngås at leveranse på en bestemt dato er avgjørende. I slike tilfeller, hvis vi ikke leverer produktene på det tidspunktet som er avtalt med deg eller innen tidsfristen i paragraf 6.1, har du rett til å si opp kontrakten umiddelbart. 

6.3 Ved oppsigelse av kontrakten i samsvar med paragraf 6.2 skal vi uten unødig forsinkelse tilbakebetale alle beløp som er betalt i henhold til kontrakten. 

6.4 I tillegg til oppsigelsen av kontrakten i samsvar med paragraf 6.2, kan du benytte andre rettsmidler fastsatt i nasjonal lovgivning. 

6.5 Bestillinger sendes på hverdager (mandag til fredag), med unntak av gjeldende nasjonale helligdager. Hvis noen produkter i handlekurven din angir "forhåndsbestilles" som status, vil hele bestillingen bli forsinket til alle varene i bestillingen er på lager. Du vil motta en e-post med forsendelsesbekreftelse med transportsporingsinformasjon på den dagen bestillingen din sendes fra vårt lager. Når du har sendt oss en bestilling, vil varene bli sendt til leveringsadressen som du har utfylt, såfremt den leveringsadressen er komplett og i samsvar med fraktrestriksjonene på Nettstedet. Alle forsendelser sendes med en uavhengig tredjepartsoperatør som er angitt på Nettstedet. Leveringsdatoer på Nettstedet er omtrentlige og er ikke bindende. Vi vil informere deg via e-post når et produkt blir sendt. I tilfelle konflikt mellom paragraf 6.5 og en annen del av paragraf 6, skal den andre delen ha forrang. 

6.6 Ifølge paragraf 6.8 skal risikoen for tap av eller skade på produktene overgå til deg når du eller en tredjepart, bortsett fra transportøren, og angitt av deg, har fått produktene i hende.

6.7 Våre vanlige fraktkostnader er basert på totalverdien og/eller størrelsen og/eller vekten på varer som sendes i en enkelt forsendelse, og hvor fraktadressen er. Kostnader for rask levering, hvis det er aktuelt, kommer i tillegg til standard fraktkostnad. Kostnader for standard frakt og rask levering vil bli vist på Nettstedet før du legger inn bestillingen din. 

6.8 Eierskapet til produktene overgår til deg når vi har mottatt endelig betaling i sin helhet. 

 

7 PRIS OG BETALING 

 

7.1 Prisene som vises på Nettstedet er de totale prisene oppgitt i gjeldende valuta basert på stedet du har valgt, inklusive skatter, eller der produktene er slik at prisen ikke kan beregnes på forhånd, skal Nettstedet vise måten prisen skal beregnes på, samt eventuell tilleggsavgift for frakt, leveranse eller postavgifter og eventuelle andre kostnader eller, hvor disse kostnadene ikke fullt ut kan beregnes på forhånd, det faktum at slike tilleggsgebyr og -kostnader kan forekomme. 

7.2 I tilfelle et produkt du har bestilt er oppført med feil pris fra vår side, vil vi varsle deg og avvente at du godkjenner den korrigerte prisen før vi fortsetter med å behandle bestillingen din. Kredittkortet ditt eller annet betalingskort faktureres av Forhandleren, og gebyret vises på din utskrift som "ModusLink B.V. for Doro". Hvis du ikke ønsker å fortsette, vil vi straks refundere eventuelle tidligere fakturerte beløp. 

 

8 GARANTI 

 

8.1 Detaljene i vår produktgaranti finner du i følgende lenke. Denne garantien dekker ikke skader forårsaket av uhensiktsmessig bruk, reparasjoner eller forseglinger, ulykker, normal slitasje eller vannskade. I tillegg til garantien kan forbrukeren ha rettigheter i henhold til norsk lovgivning. Slike rettigheter påvirkes ikke av garantien. For garantispørsmål, ta kontakt med Doros kundeservice på support.no@doro.com eller ring 21897900

Telefonlinjene våre er åpne mandag til fredag fra 08.30 til 16.30, med unntak av helligdager.  Du kan også kontakte oss på e-post. Lunsj stengt 12-13. 

 

9 ANSVAR 

 

9.1 Hvis du er en forbruker er vi bare ansvarlige for tap som er en naturlig, forutsett konsekvens av brudd på disse generelle vilkårene som vi har begått, og i intet tilfelle er vi ansvarlige for tap av data eller for eventuelle indirekte skader. Hvis du bruker produktene for kommersielle formål, forretnings- eller gjensalgsformål, har vi ikke noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomheten, driftsavbrudd eller tap av forretningsomfang som er tillatt etter gjeldende lov. 

9.2 Hvis du ikke er en forbruker: Underlagt paragraf 8.2, og med mindre annet er angitt i disse vilkårene, er vi ikke ansvarlige (for skader eller annet) i forbindelse med disse generelle vilkårene og eventuelle bestillinger, produkter eller kjøp med unntak av (a) i den utstrekning skader oppstår som følge av vår eller våre representanters eller agenters forsettlige eller grovt uaktsomme oppførsel, (b) for dødsulykke eller personskade eller skade på eiendom som skyldes våre defekte produkter, (c) for død eller personskade forårsaket av våre eller våre representanters eller agenters uaktsomhet, eller (d) i den grad vårt ansvar ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov. 

 

10 PERSONOPPLYSNINGER OG DITT PERSONVERN OG EKSPORTKONTROLL 

 

10.1 Vi overholder alle databeskyttelseslover og vil bruke data som kan brukes til å identifisere deg personlig ("Personopplysninger") som beskrevet i Personvernregler

10.2 Vær oppmerksom på at produkter, dette kan omfatte teknologi og programvare, er underlagt EUs eksportlover og lovene i landet der de leveres eller brukes. Du godtar å overholde disse lovene. I henhold til disse lovene kan produktet/produktene ikke selges, utleies eller overføres til visse begrensede land, begrensede sluttbrukere eller for viss begrenset sluttbruk. 

 

11 OPPDRAG 

 

11.1 Kontrakten som er opprettet under disse generelle vilkårene er din personlige kontrakt, og du har ikke lov til å overdra eller overføre den til en annen person uten Forhandlerens skriftlige samtykke på forhånd. Forhandleren har rett til å tildele kontrakten helt eller delvis til enhver bedrift eller enhet av forretningsmessige grunner, dersom dette ikke bidrar til å redusere garantiene for forbrukeren. 

 

12 GJELDENDE LOV OG EKSKLUSIV JURISDIKSJON

 

12.1 Hvis du er en forbruker: uten hensyn til det motsatte i vilkårene for bruk, og med mindre gjeldende lover der du bor er i motsetning til dette, er disse generelle vilkårene og dine kjøp styrt av nederlandsk lovgivning, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikt. Du hører under den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Nederland. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG) gjelder ikke. 

12.2 Hvis du ikke er en forbruker: uten hensyn til det motsatte i vilkårene for bruk er disse generelle vilkårene og dine kjøp styrt av nederlandsk lovgivning, uten hensyn til prinsippene om lovkonflikt. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt varesalg (CISG) gjelder ikke. Ved enhver tvist som oppstår fra eller i forbindelse med Vilkår for bruk, vil disse Generelle vilkårene og dine kjøp høre under den eksklusive jurisdiksjonen til den kompetente retten i Nederland. 

12.3 Rettighetene du har i henhold til disse generelle vilkårene kommer i tillegg til og påvirker ikke de lovbestemte rettighetene og rettsmidlene du har i henhold til gjeldende lovgivning om forbrukerbeskyttelse. I tilfelle konflikt mellom disse generelle vilkårene og gjeldende lovgivning om forbrukerbeskyttelse, vil dine lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lovgivning om forbrukerbeskyttelse ha forrang. 

 

13 ANNET 

 

13.1 Vi overholder all lovgivning og alle bestemmelser om miljø og avfallshåndtering. Les mer om WEEE.

Hvis du har ytterligere spørsmål kan du kontakte Doros kundeservice på support.no@doro.com eller ring 21897900.

Telefonlinjene våre er åpne mandag til fredag fra 08.30 til 16.30, med unntak av helligdager.  Du kan også kontakte oss på e-post. Lunsj stengt 12-13.