Terms & Conditions

Yksinkertaiset ja älykkäät puhelimet, kellot ja tabletit senioreille!

Yleiset Ehdot

Seuraavat ehdot koskevat kaikkia tuotteiden verkkotarjouksia ja niiden myyntiä ja ostoa sellaisten sivustojen kautta, jotka tällä hetkellä sijaitsevat osoitteessa www.doro.com/fi-fi (yhdessä mahdollisten seuraajasivustojen kanssa "Sivusto"). Näihin ehtoihin täten sisällytetään Sivustoon soveltuvan tietosuojakäytännön yksityisyyden suoja ehdot.

 

1. MÄÄRITELMÄT 

1.1 Seuraavilla termeillä ja ilmauksilla on seuraavat merkitykset: 

a. "kuluttaja" tarkoittaa ketä tahansa luonnollista henkilöä, joka toimii kokonaan tai pääasiassa sellaisia tarkoituksia varten, jotka eivät kuulu hänen liiketoimintaansa tai ammattiinsa; 

b. "päivä" tarkoittaa kalenteripäivää;  

c. "pysyvä tallennusväline" tarkoittaa mitä tahansa välinettä, jonka avulla sinä tai kauppias voitte tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, jossa ne ovat tulevaisuudessa käytettävissä ajanjakson, joka on riittävä tietotarkoituksiin, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen kopioinnin muuttumattomina; 

d. "digitaalinen sisältö" tarkoittaa tietoja, jotka tuotetaan ja toimitetaan digitaalisessa muodossa; 

e. "tuotteet" tarkoittavat laite- ja ohjelmistotuotteita ja niihin liittyviä lisävarusteita, jotka luetellaan ja kuvataan Sivustolla ja jotka Kauppias sopii toimittavansa sinulle näiden Yleisten ehtojen mukaisesti; 

f. "palvelut" tarkoittavat palveluja jotka luetellaan ja kuvataan Sivustolla ja jotka ovat saatavilla tarjottaviksi sinulle näiden Yleisten ehtojen mukaisesti; 

 

2. IDENTITEETTI 

2.1 Tuotteet myy sivuston kautta ModusLink B.V. ("Kauppias" tai "me"). 

 

Kauppiaan yhteystiedot ovat seuraavat: 

ModusLink B.V. 

Wapenrustlaan 11-31 

Apeldoorn 

Alankomaat 

ALV: NL800610040B01 

Kauppakamari: 08055138 in Apeldoorn, Alankomaat. 

 

Jos haluat tehdä valituksen, ota yhteyttä seuraavaan: 

Doron asiakaspalvelu 

10.00 - 18.00 arkisin 

support.fi@doro.com 

+358 (0)9 3157 7346 

 

3. SOVELTUVUUS 

3.1 Näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Kauppiaan tarjouksiin ja jokaiseen Kauppiaan ja sinun välillä solmittuun sopimukseen. Asuinpaikkasi paikalliset lait ja määräykset voivat vaikuttaa tiettyihin ehtoihin. Näitä Yleisiä ehtoja voidaan siten muunnella paikallisesti soveltuvasta paikallisesta laista riippuen. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia näihin Yleisiin ehtoihin sekä siihen, miten olemme vuorovaikutuksessa kanssasi, mukaan lukien tilaustesi täyttäminen, koska tahansa varmistaaksemme paikallisten lakien ja määräysten vaatimustenmukaisuuden. 

 

4. TILAAMINEN JA SOPIMUSTEN SOLMIMINEN 

4.1 Kun käyt Sivustolla, jätät tilauksen tai lähetät meille sähköpostia, viestit kanssamme sähköisesti. Sopimuksellisista syistä suostut vastaanottamaan meiltä sähköistä viestintää ja hyväksyt, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, tiedonannot ja muut viestit, joita toimitamme sinulle, täyttävät kaikki kirjallisen viestinnän oikeudelliset vaatimukset. Tämä ehto ei vaikuta sähköiseen viestintään liittyviin lakisääteisiin oikeuksiisi. 

4.2 Sinua pyydetään ennen tilausvahvistusta nimenomaisesti hyväksymään nämä Yleiset ehdot ja vakuutat, että olet vähintään kahdeksantoista (18) vuoden ikäinen ja että sinulla on laillinen oikeus käyttää valitsemaasi maksutapaa. Antamiesi tietojen vahvistamista voidaan vaatia ennen tilauksen vahvistamista tai hyväksymistä tai oston suorittamista. Sinulla on mahdollisuus tarkastaa tilauksesi ja korjata mahdolliset virheet ennen tilauksen lähettämistä meille. 

4.3 Saatuamme tilauksen lähetämme sinulle viivyttelemättä vahvistuksen vastaanotosta ja vahvistuksen sähköpostitse siitä, että olemme lähettäneet tuotteen sinulle. Huomaa, että toimitamme tuotteita vain suomalaiseen osoitteeseesi. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse, jos, johtuen olosuhteista, jotka eivät ole Kauppiaan kohtuullisesti hallittavissa, tilaamasi tuote ei ole saatavilla tai jos emme pysty toimittamaan tuotetta arvioidun toimitusajan sisällä. 

4.4 Kaikki asiaankuuluvat myyntitiedot muodostavat sopimuksen erottamattoman osan, eikä niitä saa muuttaa, ellemme ole nimenomaisesti sitä hyväksyneet. 

 

5. IRTISANOMINEN  

5.1 Paitsi kun sinulla ei ole oikeutta irtisanomiseen kohdan 5.7 perusteella, sinulla on oikeus irtisanoa sopimus 14 päivän aikana antamatta mitään syytä ja ilman, että siitä koituu sinulle mitään muita kustannuksia kuin ne, jotka määrätään tässä kohdassa 5. Irtisanomisaika päättyy 14 päivän kuluttua:  

a. tuotteiden myyntisopimusten tapauksessa päivästä, jolloin sinä tai ilmoittamasi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliikkeen edustaja, saa tuotteet fyysisesti haltuunsa, tai: 

i. tapauksessa, jossa olet tilannut useita tuotteita yhdessä tilauksessa ja ne toimitetaan erikseen: päivästä, jolloin sinä tai ilmoittamasi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliikkeen edustaja, saa viimeisen tuotteen fyysisesti haltuunsa, tai: 

ii. tapauksessa, jossa sopimus liittyy useista eristä tai kappaleista koostuvan tuotteen toimittamiseen: päivästä, jolloin sinä tai ilmoittamasi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliikkeen edustaja, saa viimeisen erän tai kappaleen fyysisesti haltuunsa, tai: 

iii. tapauksessa, jossa sopimus koskee tuotteiden säännöllistä toimittamista määrätyn ajanjakson aikana: päivästä, jolloin sinä tai ilmoittamasi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliikkeen edustaja, saa ensimmäisen tuotteen fyysisesti haltuunsa. 

5.2 Irtisanomisoikeuden käyttö lopettaa osapuolten velvollisuudet sopimuksen suhteen. Jos käytät irtisanomisoikeuttasi, kaikki täydentävät sopimukset sanotaan irti automaattisesti. 

5.3 Jos irtisanot sopimuksen, hyvitämme kaikki sinulta saamamme maksut, mukaan lukien, soveltuvasti, toimituskustannukset (lukuun ottamatta lisäkustannuksia, jos olet nimenomaisesti valinnut muun kuin tarjoamamme halvimman vakiokuljetustavan), viivyttelemättä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin meille ilmoitetaan päätöksestäsi irtisanoa tämä sopimus kohdan 5.2 mukaisesti. Suoritamme hyvityksen samalla maksutavalla, jota käytit alkuperäiseen maksutapahtumaan, ellet ole nimenomaisesti hyväksynyt muuta tapaa ja edellyttäen, ettei sinulle koidu kustannuksia sellaisesta hyvityksestä. Voimme pidättää hyvityksen, kunnes olemme saaneet tuotteet takaisin tai kunnes olet toimittanut todisteen tuotteiden takaisin lähettämisestä, jos se tapahtuu aikaisemmin. 

5.4 Takaisin lähetettävien tuotteiden pitää olla virheettömässä kunnossa alkuperäisessä pakkauksessaan ja sisältää kaikki lisävarusteet. Sinulla on oikeus tarkastaa tuote mutta ei käyttää sitä tai käsitellä sitä millään tavalla, joka voisi vahingoittaa sitä tai muuttaa sen tilaa. Kuluttajan velvollisuutena on pakata Tuote tavalla, joka varmistaa, ettei se vahingoitu lähetyksen aikana. Kun tuotteet on palautettu, hyvityksenä maksetaan sama summa, joka maksettiin tilausta tehtäessä. 

5.5 Sinä maksat vain tuotteiden palautuksen suorat kustannukset. Olet korvausvelvollinen vain sellaisesta tuotteiden arvon laskusta, joka on aiheutunut muusta kuin tuotteiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseen tarvittavasta käsittelystä. 

5.6 Seuraavissa tilanteissa sinulla ei ole irtisanomisoikeutta: 

a. sellaisten tuotteiden toimitus, joiden hinta riippuu rahoitusmarkkinoiden vaihteluista, joita emme voi hallita, ja jotka voivat tapahtua irtisanomisjakson aikana; 

b. omien määritystesi mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisesti mukautettujen tuotteiden toimitus; 

c. sellaisten tuotteiden toimitus, jotka voivat heikentyä tai vanheta nopeasti; 

d. sellaisten tiiviisti suljettujen tuotteiden toimitus, jotka eivät sovellu palautettavaksi terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden tiiviisti suljettu pakkaus on avattu;  

e. sellaisten tuotteiden toimitus, jotka toimituksen jälkeen luonteensa vuoksi erottamattomasti sekoittuvat toisten tuotteiden kanssa; ja 

f. sellaisten tiiviisti suljettujen audio- tai videotallennusten tai tietokoneohjelmistojen toimitus, joiden tiiviisti suljettu pakkaus on avattu; 

g. sellaisen digitaalisen sisällön toimitus, jota ei toimiteta fyysisellä tallennusvälineellä, jos toimitus on käynnistynyt kuluttajan nimenomaisella suostumuksella ja kuluttaja hyväksyy, että peruutusoikeus on täten menetetty. 

5.7 Todistusvelvollisuus irtisanomisoikeuden käytön yhteydessä tämän kohdan mukaisesti on sinulla. Paitsi mitä tässä kohdassa 5 määrätään, sinulle ei koidu mitään kustannuksia irtisanomisoikeuden käytön seurauksena. 

 

6. TOIMITUS JA TOTEUTUS 

6.1 Jollemme ole sopineet toisin toimitusajasta, toimitamme tuotteet siirtämällä tuotteiden fyysisen hallinnan sinulle viivyttelemättä, mutta viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen solmimisesta. 

6.2 Ellemme ole täyttäneet velvollisuuttamme toimittaa tuotteet kanssasi sopimanamme aikana tai kohdassa 6.1 määritetyn aikarajan sisällä, sinun tulee pyytää meitä suorittamaan toimitus ja/tai aloitus olosuhteisiin sopivan lisäajan sisällä. Jos emme toimita tuotteita tuon lisäajan sisällä, sinulla on oikeus irtisanoa sopimus. 
Edellä sanottu ei koske myyntisopimuksia tai tapauksia, joissa toimitus tai aloitus sovittuna toimitusaikana on olennaisen tärkeää ottaen huomioon kaikki sopimuksen solmimiseen liittyvät olosuhteet tai joissa ilmoitat meille ennen sopimuksen solmimista, että toimitus tiettyyn päivään mennessä tai tiettynä päivänä on olennaisen tärkeää. Noissa tapauksissa, jos emme toimita tuotteita kanssasi sopimanamme aikana tai kohdassa 6.1 määritetyn aikarajan sisällä, sinulla on oikeus irtisanoa sopimus välittömästi. 

6.3 Kun sopimus on irtisanottu kohdan 6.2 mukaisesti, hyvitämme kaikki sopimuksen mukaisesti maksetut summat viivyttelemättä. 

6.4 Sopimuksen kohdan 6.2 mukaisen irtisanomisen lisäksi sinulla voi olla oikeus muihin, kansallisen lainsäädännön määräämiin, korvauksiin. 

6.5 Tilaukset lähetetään arkipäivisin (maanantaista perjantaihin), lukuun ottamatta kansallisia vapaapäiviä Tšekin tasavallassa. Jos jonkin tuotteen tilana ostoskärryssäsi on “Ennakkotilaus“, koko tilauksesi toimitusta siirretään, kunnes kaikki tilauksesi osat ovat saatavilla varastossa. Saat lähetysvahvistuksen sähköpostiviestillä, joka sisältää kuljetusliikkeen seurantatiedot, päivänä, jolloin tilauksesi lähtee varastosta. Kun tilaus tehdään, se lähetetään määrittämääsi lähetysosoitteeseen edellyttäen, että lähetysosoite on täydellinen ja Sivuston sisältämien lähetysrajoitusten mukainen. Kaikki lähetykset suorittaa itsenäinen ulkopuolinen kuljetusliike, joka ilmoitetaan Sivustolla. Sivustolla ilmoitetut lähetyspäivät ovat arvioita eivätkä ole sitovia. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse, kun tuote lähetetään. Jos tämän kohdan 6.5 ja jonkun muun kohdan 6 osan välillä on ristiriita, kyseinen muu osa on voimassa. 

6.6 Kohta 6.8. huomioiden tuotteiden omistus ja riski tuotteiden menetyksestä tai vahingoittumisesta siirtyy sinulle, kun sinä tai ilmoittamasi kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliikkeen edustaja, on saanut tuotteet fyysisesti haltuunsa.  

6.7 Vakiolähetysmaksumme perustuvat yhdessä lähetyksessä lähetettävän tavaran kokonaisarvoon ja/tai kokoon ja/tai painoon sekä lähetysosoitteeseen. Mahdolliset pikalähetyksen maksut lisätään vakiolähetysmaksuun. Vakio- ja pikalähetysmaksut näytetään Sivustolla ennen tilauksen tekemistä. 

6.8 Kaikkien tuotteiden omistusoikeus siirtyy sinulle vasta, kun olemme saaneet koko lopullisen maksun. 

 

7. HINTA JA MAKSAMINEN 

7.1 Sivustolla näytettävät hinnat ovat kokonaishintoja valitsemaasi sijaintiin soveltuvassa valuutassa ja sisältävät verot, tai jos tuotteiden luonne on sellainen, ettei hintaa voi kohtuullisesti laskea etukäteen, Sivustolla näytetään tapa, jolla hinta lasketaan samoin kuin, soveltuvasti, kaikki ylimääräiset rahti-, toimitus- tai postikulut ja kaikki mahdolliset muut kustannukset tai, kun noita maksuja ei voida kohtuullisesti laskea etukäteen, tieto siitä, että sellaisia maksuja voidaan veloittaa. 

7.2 Mikäli tilaamasi tuotteen hinnoittelussa on tapahtunut olennainen virhe, ilmoitamme sinulle ja odotamme hyväksyntääsi korjatulle hinnalle, ennen kuin jatkamme tilauksesi käsittelyä. Luottokorttisi tai muun maksuvälineesi veloittaja on Kauppias ja maksu voi näkyä tiliotteessasi nimellä ”ModusLink B.V. for Doro”. Jos et halua jatkaa, hyvitämme viivyttelemättä kaikki mahdollisesti aiemmin veloitetut summat. 

 

8. TAKUU 

8.1 Koko tuotetakuumme löytyy seuraavasta linkistä. Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä tai vääristä korjauksista tai sulkemisista, onnettomuuksista, normaalista kulumisesta tai vesivahingoista. Lisäksi kuluttajalla voi olla oikeuksia Suomen lainsäädännön perusteella. Takuu ei vaikuta sellaisiin oikeuksiin. Jos sinulla on kysyttävää takuusta, ota yhteyttä Doron asiakaspalveluun osoitteessa support.fi@doro.com tai numerossa +358 (0)9 3157 7346 

 

9. KORVAUSVELVOLLISUUS 

9.1 Jos olet kuluttaja, me olemme korvausvelvollisia menetyksistä, jotka ovat luonnollisia ja ennustettavia seuraamuksia näiden Yleisten ehtojen rikkomisesta meidän puoleltamme. Missään tapauksessa emme ole korvausvelvollisia mistään datan menetyksistä tai mistään epäsuorista vahingoista. Jos käytät tuotteita kaupalliseen, liiketoiminta- tai jälleenmyyntitarkoitukseen, emme ole korvausvelvollisia sinulle mistään voiton menetyksestä, liiketoiminnan menetyksestä tai liiketoiminnan keskeytyksestä soveltuvan lain sallimassa laajuudessa. 

9.2 Jos et ole kuluttaja: Ottaen huomioon kohdan 8.2 ja ellei näissä Yleisissä ehdoissa toisin määrätä, emme ole korvausvelvollisia (vahingoista tai muuten) liittyen näihin Yleisiin ehtoihin ja mihin tahansa tilauksiin, tuotteisiin tai ostoihin paitsi (a) siinä määrin kuin vahingot aiheutuvat edustajiemme tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta, (b) viallisten tuotteittemme aiheuttamasta kuolemasta, henkilövammasta tai omaisuusvahingosta, (c) edustajiemme laiminlyönnin aiheuttamasta kuolemasta tai henkilövammasta tai (d) siinä määrin kuin korvausvelvollisuutta ei soveltuvan lain mukaan voi kieltää. 

 

10. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA SEKÄ VIENNIN HALLINTA 

10.1 Noudatamme kaikkia tietosuojalakeja ja käytämme tietoja, joita voitaisiin käyttää henkilöllisyytesi paljastamiseen (”Henkilötiedot”) vain tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla. 

10.2 Huomaa, että tuotteet, jotka voivat sisältää teknologiaa ja ohjelmistoja, ovat EU:n vientilakien samoin kuin maan, johon ne toimitetaan tai jossa niitä käytetään, lakien alaisia. Sitoudut noudattamaan näitä lakeja. Näiden lakien mukaan tuotteita ei saa myydä, vuokrata tai siirtää rajoitettuihin maihin, rajoitetuille loppukäyttäjille tai rajoitettuihin loppukäyttötarkoituksiin. 

 

11. SIIRTO 

11.1 Näiden Yleisten ehtojen mukaisesti solmittu sopimus on henkilökohtainen, eikä sinulla ole lupaa luovuttaa tai siirtää sitä kenellekään toiselle henkilölle ilman Kauppiaan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kauppiaalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain mille tahansa toiselle yhtiölle tai liiketoimintayksikölle liiketoimintasyistä edellyttäen, että siitä ei seuraa kuluttajalle myönnettyjen takuiden heikentymistä. 

 

12. SOVELLETTAVA LAKI JA YKSINOMAINEN OIKEUDENKÄYTTÖALUE 

12.1 Jos olet kuluttaja: ellei Käyttöehdoissa muuta määrätä ja ellei asuinpaikkasi laki edellytä muuta, nämä Yleiset ehdot ja ostosi ovat Alankomaiden lakien alaisia riippumatta ristiriitaisten lakien periaatteista. Alistut Alankomaiden tuomioistuinten ei-yksinomaiseen oikeudenkäyttöön. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta. 

12.2 Jos et ole kuluttaja: ellei Käyttöehdoissa muuta määrätä, nämä Yleiset ehdot ja ostosi ovat Alankomaiden lakien alaisia riippumatta ristiriitaisten lakien periaatteista. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta. Kaikki kiistat, joita aiheutuu liittyen Käyttöehtoihin, näihin Yleisiin ehtoihin ja ostoihisi jätetään yksinomaan alankomaalaisen tuomiovaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

12.3 Sinulle näiden Yleisten ehtojen mukaan kuuluvat oikeudet täydentävät sinulle soveltuvan kuluttajansuojelulainsäädännön mukaan kuuluvia oikeuksia niihin vaikuttamatta. Jos näiden Yleisten ehtojen ja soveltuvan kuluttajansuojelulainsäädännön välillä on ristiriita, sinulle soveltuvan kuluttajansuojelulainsäädännön mukaan kuuluvat oikeudet ovat voimassa. 

13. MUUTA 

13.2 Noudatamme kaikkia ympäristönsuojelua ja jätteidenkäsittelyä koskevia lakeja ja säädöksiä. Katso lisätietoja WEEE-direktiivistä.

13.3 Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa yhteyttä Doron asiakaspalveluun osoitteessa support.fi@doro.com tai numerossa +358 (0)9 3157 7346.