Vain puolet yli 65-vuotiasta käyttää älypuhelinta – Ruotsissa ollaan Suomea edellä

Yksinkertaiset ja älykkäät puhelimet, kellot ja tabletit senioreille!

Vain puolet yli 65-vuotiasta käyttää älypuhelinta – Ruotsissa ollaan Suomea edellä

24.2.2020

 

Erityisesti senioriväestölle suunniteltuihin matkapuhelimiin erikoistuneen Doron teettämän tutkimuksen mukaan vain puolella yli 65-vuotiaista on käytössään älypuhelin. Siirryttäessä kymmenen vuotta vanhempaan ikäluokkaan älypuhelin on käytössä alle 40 prosentilla. Huomioiden älypuhelinten merkityksen nyky-yhteiskunnassa, osuudet ovat pieniä. Kyselytutkimukseen osallistui ihmisiä Ruotsista, Isosta-Britanniasta, Ranskasta ja Espanjasta.

 

Euroopan väestöstä neljäsosa on yli 60-vuotiaita vuonna 2020. Kysyntä iäkkäämmälle väestölle suunnitellulle teknologialle kasvaa. Doron teettämä kyselytutkimuksen mukaan 76 ikävuoteen saakka valtaosalla on käytössään älypuhelin, mutta siitä eteenpäin osuus laskee merkittävästi.

 

Tilastokeskuksen mukaan suomalaisista 65–74-vuotiaista lähes kahdella kolmasosalla (63 %) oli käytössään älypuhelin vuonna 2019. Vastaavasti 75–89-vuotiailla älypuhelin oli käytössä vain alla kolmanneksella (27 %).*

 

Doron kyselyssä ikäryhmät ovat hieman poikkeavat Tilastokeskuksen julkaisuun nähden, mutta Ruotsissa älypuhelimen omistaminen näyttää olevan Suomea yleisempää vanhemmissa ikäluokissa: 65–70-vuotiaista 80 prosentilla on älypuhelin käytössään ja 71–75-vuotiaistakin lähes kahdella kolmesta, tarkemmin 62 prosentilla on älypuhelin. Yli 76-vuotiaista älypuhelimien haltijoiden osuus on enää 36 prosenttia.

 

Isossa-Britanniassa ikäihmiset vaikuttavat hieman Suomea useammin omistavan älypuhelimen, osuudet ovat: 65–70-vuotiaista 69 prosentilla, 71–75-vuotiaista 64 prosentilla ja yli 76-vuotiaista 46 prosentilla on älypuhelin käytössään. Ranskassa osuudet ovat: 65–70-vuotiaista 68 prosenttia, 71–75-vuotiaista 57 prosenttia ja yli 76-vuotiaista 36 prosenttia. Espanjassa älypuhelimen omistajuus jakautui ikäväestössä seuraavasti: 65–70-vuotiaat 78 prosenttia, 71–75-vuotiaat 58 prosenttia, yli 76-vuotiaat 50 prosenttia.

 

Kyselytutkimuksessa ilmeni, että 42 prosenttia ihmisistä asuu eri paikkakunnalla kuin vanhempansa. Yhteydenpidossa digitaaliset välineet ovat avainasemassa. Selvityksen mukaan viimeisen kolmen vuoden aikana yli 65-vuotiaille suurin riski terveyden kannalta on kaatuminen kotona, näin on käynyt melkein kolmannekselle (27 %) ikäryhmästä. Sukulaisten päällimmäisenä huolena onkin iäkkäämpien sukulaisten kaatuminen, yksinäisyys, sairastuminen, masentuminen tai yhteydenpidon puute.

 

”Työmme tavoitteena tuoda digiaika jokaisen ulottuville tuotteidemme kautta. Kehitämme puhelimia, jotka ovat käyttäjäystävällisiä kaikille ikäryhmille. On tärkeää tarjota tuotteita ja palveluita, jotka mahdollistavat yksilöiden pysymisen digitalisoituvan yhteiskunnan mukana, muuten yksilöiden mahdollisuudet pärjätä itsenäisesti heikkenevät”, sanoo Doron Suomen maajohtaja Kai Seppälä.

 

Doron uutuusmalli Doro 8050 julkistetaan 24.2.2020. Se on suunnattu aktiivisille senioreille, jotka haluavat nykyaikaisen mutta helppokäyttöisen älypuhelimen. Doro 8050 on tehty erityisen käyttäjäystävälliseksi ja siksi se on myös erinomainen ensimmäisenä älypuhelimena. Doron oman patentoidun EVA-käyttöliittymän avulla Android-ominaisuudet ja puhelimen muut toiminnot ovat helppoja käyttää. Lisäksi Doro 8050 on myös yhteensopiva kuulokojeiden kanssa ja sen ääniasetuksia voi hienosäätää käyttäjän tarpeisiin sopiviksi.

 

* Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2019, Liitetaulukko 13. Matkapuhelimen käyttö ja internetin käyttö televisiolla 2019, %-osuus väestöstä. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sutivi/2019/sutivi_2019_2019-11-07_tau_013_fi.html

 

Tietoa kyselytutkimuksesta
Kyselytutkimuksen toteutti River Research -tutkimusyritys Doron toimeksiantona marraskuussa 2019. Kysely toteutettiin Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Espanjassa. Kyselytutkimukseen vastasi 2 025 ihmistä.

 

Lisätietoja
Kai Seppälä, Doron Suomen maajohtaja
kai.seppala@doro.fi

 

Doro lyhyesti
Doro kehittää televiestintätuotteita ja -palveluita senioreille ja mahdollistaa näin täyden ja sisällyksellisen elämän. Doro haluaa mahdollistaa asiat, joita ihmiset haluavat tehdä ja jopa asiat, joihin ihmiset eivät uskoisi pystyvänsä. Doro on senioreille suunnattujen matkapuhelimien globaali markkinajohtaja. Doron tuotteet kattavat helppokäyttöiset matka- ja älypuhelimet, mobiilisovellukset ja myös lankapuhelimet, joissa on selkeä ja kuuluva ääni. Yhtiön Doro Care tarjoaa ikäihmisille ja vammaisväestölle sosiaalihuolto- ja puhelinpalveluratkaisuja, jotka mahdollistavat itsenäisen ja turvallisen elämän omassa kodissa. Doro AB on ruotsalainen julkisosakeyhtiö ja se on listattu Nasdaq OMX Tukholman pörssin Nordic List ja Smalla Companies -listoille. Vuonna 2018 Doron liikevaihto oli 1 906 miljoonaa kruunua (186 miljoonaa euroa). www.doro.com