Eenvoudige en slimme telefoons, horloges en tablets voor senioren!

Glimlachende vrouw met kinderen. Glimlachende vrouw met kinderen.

Privacybeleid

Het Doro privacybeleid, zoals bijgewerkt op 16 mei 2018.

 

Het privacybeleid is van toepassing op de apparaten, websites, online programma's, diensten en marketingactiviteiten van Doro die verwijzen naar of een koppeling maken met het privacybeleid (collectief, onze "Diensten"). Let op dat het privacybeleid van toepassing is, ongeacht of u een computer, mobiele telefoon, tablet of een ander apparaat gebruikt voor toegang tot onze diensten. Doro kan, via meldingen of anderzijds, bovenop dit privacybeleid meer informatie verstrekken in verband met specifieke producten en/of diensten. De informatie en voorwaarden die u in dit geval ontvangt is enkel van toepassing op uw gebruik van de diensten waar het specifieke bericht of informatie naar verwijzen.

Denk eraan dat het belangrijk is het privacybeleid zorgvuldig te lezen omdat het beschrijft hoe Doro uw informatie verzamelt, gebruikt, deelt, overdraagt en opslaat. U verklaart hiermee uw akkoord door het gebruik van onze diensten. De website bevat altijd de meest recente versie van het beleid. Als er belangrijke wijzigingen worden aangebracht, zal Doro u rechtstreeks op de hoogte brengen van de wijzigingen in een melding.


ALS U NIET AKKOORD BENT MET DIT BELEID MAG U DE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN VAN DORO NIET GEBRUIKEN.

 

1. WAT BEDOELT DORO MET BEPAALDE TERMINOLOGIE?

1.1. Persoonlijke informatie is informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden gebruikt om een individu te identificeren of contact op te nemen. U kunt, bijvoorbeeld, worden geïdentificeerd met uw naam, adres en telefoonnummer, maar soms kunt u ook worden geïdentificeerd door informatie te verstrekken over uw familie of gelijkaardige informatie. Persoonlijke informatie kan ook informatie omvatten over uw gezondheid. Informatie over uw gezondheid wordt als gevoelige informatie beschouwd en wordt om die reden zorgvuldiger behandeld.

 

1.2. Verwerken verwijst naar alles wat Doro doet met de informatie die wij over u hebben. Dit houdt in dat wij de informatie verzamelen, deze overdragen en opslaan voor analyse of om onze diensten te verbeteren.

 

1.3. De beheerder van de persoonlijke informatie is de persoon die ervoor moet zorgen dat uw informatie correct wordt beveiligd en verwerkt. Doro is verantwoordelijk voor alle informatie die wij behandelen en die wij over u hebben. Doro is echter niet verantwoordelijk voor eventuele informatie die u, bijvoorbeeld, in een app op uw telefoon verstrekt, tenzij wij de app hebben ontwikkeld. De reden hiervoor is dat wij niet de eigenaar zijn van de app en dus niet verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke informatie die wordt verzameld.

 

1.4. Een derde partij is een individu, bedrijf of agentschap dat geen deel uitmaakt van Doro en waarmee wij geen zakelijke relatie hebben. Het is iemand buiten het bedrijf.

 

2. HOE VERZAMELT DORO INFORMATIE OVER U?

2.1. Wanneer u contact opneemt met ons of één van onze partners kunnen wij u vragen uw naam of andere persoonlijke informatie te verstrekken. Deze informatie kan dan met ons worden gedeeld indien dit noodzakelijk is om uw geval af te werken. Uw informatie wordt dan verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. U bent op geen enkele wijze verplicht Doro de informatie te verstrekken die wij vragen, maar als u de relevante en gevraagde informatie niet verstrekt, kan dit er soms toe leiden dat u de producten of diensten die Doro aanbiedt niet volledig begrijpt omdat wij het product of de dienst niet volledig kunnen leveren of aanbieden.

 

2.2. Onze partners kunnen soms de beschikbare informatie van Doro over u combineren met informatie die zij over u hebben om u toegang te bieden tot producten, diensten of inhoud.

 

2.3. Wanneer u bepaalde diensten van ons gebruikt, verstrekt u ons rechtstreeks informatie. Als u, bijvoorbeeld, een account maakt in één van onze apps, een product koopt, een software-update downloadt of solliciteert voor een functie bij ons.

 

3. WELKE INFORMATIE VERZAMELT DORO?

3.1. Doro streeft ernaar niet meer informatie te verzamelen over u dan strikt noodzakelijk is. Als u contact opneemt met ons, verstrekt u ons doorgaans uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres zodat wij contact kunnen opnemen met u. Wanneer u iets koopt via onze website vragen wij u ook uw verzend-/factuuradres en, indien toepasselijk, de details van uw creditcard.

 

3.2. Als u diensten van Doro gebruikt die worden aangeboden door uw lokale gemeente zal de gemeente u uw naam, het nummer van uw ziekteverzekering, uw adres en telefoonnummer vragen. Zij kunnen u ook de naam en het telefoonnummer vragen van uw gezin of nauwe familieleden, of andere bijkomende informatie. De informatie wordt verzameld om de diensten te verlenen en wij kunnen contact opnemen met de relevante personen in situaties waar dit als noodzakelijk wordt beschouwd. In deze situaties is de gemeente persoonlijk verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens.

 

3.3. Als u ons noodcentrum belt, wordt de oproep automatisch opgenomen en opgeslagen in ons systeem zodat Doro uw gezondheidsstatus kan opvolgen afhankelijk van de dienst die we verlenen.

 

3.4. Via een aantal van onze diensten kunt u inhoud delen of communiceren met familie en vrienden. Doro kan de informatie verzamelen die u verstrekt over deze personen, zoals hun naam, adres, e-mail of telefoonnummer. De gegevens en de communicatie worden opgeslagen in ons systeem om de berichtgeschiedenis weer te geven. Dit geldt, bijvoorbeeld, wanneer u My Doro Manager of onze berichtendienst gebruikt.

 

3.5. Doro kan informatie verzamelen over u via overheids- of commerciële bronnen. Een dergelijke verzameling wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de wet en de informatie kan worden gecombineerd met andere informatie die wij over u hebben. In sommige gevallen kunnen we ook informatie verzamelen van sociale netwerken zoals Facebook of Twitter als u actief bent op deze netwerken.

 

3.6. Met Doro Analytics verzamelt Doro uw e-mailadres en gegevens over uw telefoongebruik, zoals de apps die u gebruikt en hoe. Deze gegevens zijn anoniem en helpen ons onze diensten te verbeteren. U kunt goedkeuren of u deze informatie wenst te verstrekken en/of aanbiedingen en tips wenst te ontvangen over diensten of producten van Doro.

 

3.7. Doro kan ook informatie verzamelen over u en uw apparaat, zoals hoe u onze diensten gebruikt samen met uw voorkeuren. Doro houdt u voortdurend op de hoogte en vraagt steeds uw toestemming voor een dergelijke verwerking wordt uitgevoerd.

 

4. HOE GEBRUIKT DORO UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

4.1. Doro kan uw contactinformatie gebruiken om u meldingen te verzenden met betrekking tot wijzigingen in de algemene voorwaarden, het beleid of informatie over een aankoop die u bij ons hebt uitgevoerd. U kunt zich niet afmelden van deze berichten omdat ze noodzakelijk zijn om onze diensten correct te kunnen verlenen.

 

4.2. Doro kan u bovendien informatie bieden over onze nieuwste producten, software-updates, promoties of komende evenementen via uw contactgegevens als u ons de toestemming hebt gegeven. Als u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment afmelden van deze berichten door de instructies te volgen in de e-mail die u hebt ontvangen. U kunt ook contact met ons opnemen via gdpr@doro.com of via onze klantendienst.

 

4.3. Bovenop de informatie die wordt verzameld door Doro in Hoofdstuk 3 hierboven kunnen wij ook informatie verzamelen via het gebruik van onze software. Deze informatie is als volgt en wordt gebruikt voor de volgende doeleinden;

a) informatie over het model van uw mobiele telefoon en andere apparaat-id’s die uniek zijn voor u. Deze informatie omvat, bijvoorbeeld, uw IP-adres, de versie van het besturingssysteem en de instellingen op het apparaat dat u hebt gebruikt om zich aan te melden of het apparaat dat u hebt gebruikt voor een specifieke dienst om te kunnen genieten van de dienstverlening.

b) logboekgegevens die aangeven wanneer en hoe lang u een dienst hebt gebruikt, wat u hebt gezocht tijdens het gebruik van de dienst, net als de informatie opgeslagen in de cookies die we op uw apparaat hebben geplaatst om u inhoud aan te bieden en te verstrekken die geschikt is voor u en om u aanbevelingen te geven op basis van uw interesses en eerder gebruik van onze diensten,

c) informatie over uw locatie via het GPS-signaal van uw apparaat of van wifi-toegangspunten, mobiele telefoonmasten en andere technologieën in de buurt. Deze informatie wordt verzonden naar Doro wanneer u bepaalde diensten gebruikt zodat Doro u de dienst correct kan verlenen.

d) spraakgegevens zoals opnames van uw stem opgeslagen op onze servers als u spraakopdrachten gebruikt voor een van onze diensten,

e) informatie over uw gebruik van programma's of websites en de inhoud die u gebruikt in een dienst. Deze informatie kan worden gebruikt om onze producten en diensten, onze inhoud en onze promoties te maken, te ontwikkelen, te leveren en uit te baten, maar ook om gegevensverlies en fraude te voorkomen.

f) informatie voor interne doeleinden zoals een audit, gegevensanalyse of onderzoek om de Doro-producten, -diensten en onze communicatie met u als klant te verbeteren, en

g) informatie zoals uw naam, contactgegevens en uw adres als u deelneemt in een loterij, een wedstrijd of een gelijkaardige campagne. Wij gebruiken de informatie om contact op te nemen met de winnaar en hem of haar de winnende prijs te kunnen overhandigen, maar ook voor het beheer van de campagne.

 

4.4. Doro kan uw informatie bovendien gebruiken voor hun interne registers of om de informatie te combineren die we hebben verzameld van u en gebruiken voor de doeleinden van dit beleid na uw bijkomende toestemming.

 

5. MET WIE DELEN WIJ UW INFORMATIE?

5.1. Doro deelt uw persoonlijke informatie uitsluitend indien strikt noodzakelijk om een product aan te bieden, een dienst te verbeteren of een overeenkomst na te komen. Derde partijen hebben geen toegang tot uw informatie voor marketing- of zakelijke doeleinden zonder uw toestemming.

 

5.2. Doro kan, indien noodzakelijk, uw informatie delen met:

a) één van onze dochterondernemingen ,

b) filialen die wij vertrouwen en die uw informatie kunnen verwerken om de diensten te verlenen die u hebt gevraagd.

c) dienstverleners die diensten verlenen aan ons of die diensten verlenen in onze naam. Bedrijven die ons, bijvoorbeeld, helpen facturen op te stellen, e-mail te verzenden, producten leveren aan u, klantengegevens beheren en, soms, ook instaan voor de klantenondersteuning. Deze bedrijven mogen uw informatie enkel gebruiken om de diensten te verlenen en zij moeten uw persoonsgegevens beschermen. Een dienstverlener kan overal werken waar Doro actief is.

 

5.3. In bepaalde gevallen kan Doro wettelijk verplicht zijn persoonlijke informatie over u openbaar te maken aan de autoriteiten. Bijvoorbeeld, als er een gerechtelijke beslissing bestaat, of als het noodzakelijk is in het kader van de nationale veiligheid, om de wet te handhaven, als het in het openbare belang is of als het noodzakelijk is om ons bedrijf en onze gebruikers te beschermen.

 

5.4. Wanneer u een van onze mobiele telefoons koopt en activeert, verklaart u zich akkoord dat Doro en uw operator de informatie kunnen uitwisselen die u opgeeft bij de activering en die is vereist om onze diensten te verlenen. Uw account wordt ook in deze zin beheerd door het privacybeleid van uw operator.

 

5.5. Doro behoudt het recht uw informatie te delen met relevante partijen tijdens een reorganisatie, fusie of verkoop. U kunt ook de toestemming geven dat Doro uw informatie deelt met meer geadresseerden dan deze gespecificeerd in dit beleid.

 

6. LOCATIEGEBASEERDE DIENSTEN

6.1. Doro, onze partners en onze licentiehouders kunnen nauwkeurige gegevens verzamelen, gebruiken en delen over uw locatie om locatiegebaseerde diensten te verlenen en te verbeteren die realtime informatie verstrekken over de geografische locatie van uw mobiele telefoon. Deze diensten kunnen technologieën gebruiken zoals GPS, Bluetooth, uw IP-adres, wifi-hotspots in de buurt, mobieletelefoonmasten of andere technologieën die de locatie bepalen. Deze gegevens zijn anoniem en identificeren u niet persoonlijk als u niet expliciet uw toestemming hebt gegeven. U kunt doorgaans kiezen of een app of dienst al dan niet toegang moet krijgen tot uw geografische locatie.

 

7. HOE ZORGT DORO ERVOOR DAT UW INFORMATIE VEILIG BLIJFT?

7.1. Doro zorgt ervoor dat uw persoonlijke informatie veilig blijft door onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen mee te delen aan al onze werknemers en Doro handhaaft bovendien een hoog beveiligingsniveau doorheen de onderneming. Wij nemen zowel fysieke als technische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen die wij verwerken. Let er echter op dat geen enkele internetpagina, internetoverdracht, computersysteem of draadloze verbinding volledig veilig is.

 

7.2. De Doro-diensten kunnen, indien noodzakelijk, uw persoonlijke informatie beveiligen met versleuteling wanneer ze wordt overgedragen. Uw informatie wordt bovendien opgeslagen op computersystemen die zijn ondergebracht in faciliteiten met door fysieke veiligheidsmaatregelen beperkte toegang. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor informatie die u verstrekt in chatforums of sociale media. Denk dus na over de informatie die u wenst te delen in deze gevallen.

 

8. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

8.1. Doro draagt uw informatie niet over buiten de EU of de Europese Economische Ruimte (EER), de zogenaamde derde landen, tenzij de overdracht kan worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als wij uw gegevens overdragen naar de Verenigde staten of Zwitserland dragen wij deze enkel over naar bedrijven die zijn aangesloten bij het "EU / US Privacy Shield Framework" of het "Swiss / US Privacy Shield Framework", die beide maatregelen inzake gegevensbescherming instellen voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen.

 

9. UW RECHTEN 

9.1. Uw rechten zijn:

a) rechte op inzage - betekent dat u het recht hebt te weten welke informatie Doro verwerkt met betrekking tot u, hoe wij deze verzamelen, of hoe wij ze hebben gedeeld met iemand anders en hoe lang we van plan zijn deze te bewaren. U hebt toegang tot deze informatie door contact op te nemen met onze klantendienst of door ons een e-mail te verzenden naar gdpr@doro.com. Doro kan een verzoek weigeren dat repetitief is, de privacy van anderen in gevaar brengt of betrekking heeft op toegang die niet wettelijk mag worden verstrekt.

b) recht op rectificatie - betekent dat als Doro incorrecte information bezit over u of als u deze wenst aan te vullen, wij de informatie zullen corrigeren of de vereiste en correcte informatie toevoegen.

c) het recht uw toestemming in te trekken - betekent dat u het recht hebt een toestemming in te trekken die u hebt verleend. Doro zal de huidige informatie dan niet meer verwerken als er geen andere juridische basis is die ons het recht geeft door te gaan met de verwerking. Wij zullen u hierover op de hoogte brengen.

d) recht bezwaar te maken - betekent dat als u van mening bent dat Doro persoonlijke informatie op incorrecte wijze of nodeloos verwerkt, u bezwaar kunt maken tegen de verwerking. 

e) het recht de inbeslagname te verzoeken - betekent dat, als u van mening bent dat Doro uw persoonlijke informatie op incorrecte wijze verwerkt, wij de verwerking van uw gegevens zullen beperken terwijl een onderzoek wordt uitgevoerd. Tijdens de periode van een dergelijke beperking mogen wij uw informatie enkel opslaan. Doro zal u op de hoogte brengen over het resultaat van een dergelijk onderzoek.

f) het recht te verwijderen - betekent dat u al uw persoonlijke informatie kunt laten verwijderen uit ons systeem als we geen wettelijke reden hebben die ons toelaat uw persoonlijke informatie te blijven verwerken. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen.

g) dataportabiliteit - betekent dat u het recht hebt een kopie te ontvangen van uw gegevens die worden overgedragen aan iemand anders. Doro voert de overdracht uit voor zover de gegevens digitaal worden opgeslagen door ons en dit technisch mogelijk is. Zo niet zult u een leesbaar dossier ontvangen dat u zelf kunt overdragen.

 

10. OPSLAG VAN GEGEVENS

10.1. Doro neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat wij enkel informatie over u bewaren voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de redenen waarom de informatie werd verzameld of de opslag vereist is om te voldoen aan de wettelijke statutaire verplichtingen.

 

11. KOPPELINGEN EN PRODUCTEN VAN EEN DERDE PARTIJ IN ONZE DIENSTEN

11.1. De Doro-diensten kunnen soms een koppeling maken met websites en diensten van derde partijen of producten en diensten weergeven die beschikbaar zijn in apps van derde partijen. Doro is niet verantwoordelijk voor de veiligheid, verwerking van de persoonsgegevens of de privacy van deze websites, diensten of producten.

 

 

11.2. Door gebruik te maken van producten en diensten van derde partijen kunnen deze persoonlijke informatie over u verzamelen. Doro is niet verantwoordelijk voor een dergelijke verwerking en u moet zich rechtstreeks richten tot de derde partijen om uw rechten inzake de bescherming van persoonsgegevens uit te oefenen.

 

12. COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNOLOGIE

12.1. Doro kan cookies, websignalen of andere technologieën gebruiken in onze diensten. Wij gebruiken onder andere cookies op onze website en in onze apps. Cookies zijn kleine bestanden die informatie opslaan op uw mobiele telefoon, computer, televisie of andere apparaten en u herkennen op verschillende websites, diensten, apparaten en/of browsersessies. Zij kunnen informatie verzenden naar ons. Cookies vervullen een belangrijke rol zoals;

a) uw aanmeldingsgegevens onthouden zodat u zich niet elke keer hoeft aan te melden wanneer u een dienst gebruikt,

b) ons en onze partners helpen begrijpen welke delen van onze diensten u bezoekt, de functies die u gebruikt en hoe lang u deze gebruikt. Door de informatie te bestuderen, kunnen wij een dienstverlening op maat aanbieden en u een betere ervaring garanderen,

c) ons en onze partners helpen begrijpen welke advertenties u hebt gezien, en

d) ons en derde partijen helpen u relevante inhoud en advertenties te bieden door informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en andere websites en programma's.

 

12.2. U kunt zelf instellen in uw browser of u wilt dat deze een cookie goedkeurt, weigert of u op de hoogte brengt dat een cookie werd verzonden/opgeslagen op uw apparaat. U vindt informatie in het menu "Help" van uw browser als u cookies uitschakelt.

 

12.3. Doro licht u altijd in wanneer wij cookies gebruiken. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

a) Strikt noodzakelijke cookies - Deze zijn noodzakelijk om onze website te kunnen gebruiken. Als u, bijvoorbeeld, twee producten vergelijkt, herinnert de cookie zich welke producten u hebt vergeleken.

b) Functionele cookies - Wij gebruiken deze cookies om uw gebruikersnaam, wachtwoord, taal of regio te onthouden en bieden u een persoonlijkere ervaring van onze website. Deze cookies worden ook gebruikt door dienstverleners die hun diensten hebben / weergeven op onze website.

c) Aangepaste cookies - Deze cookies slaan uw bezoek op, de secties van onze website die u hebt bezocht en de koppelingen die u hebt afgedrukt. Deze kunnen ook op uw apparaat van een derde partij worden geplaatst, dat u daarna reclame toont die relevant is voor u. Zo kunt u, bijvoorbeeld, advertenties zien voor onze producten wanneer u andere websites bezoekt. Deze cookie kan ook beperken hoe vaak u een advertentie ziet, meten hoe doeltreffend deze is en u tonen hoe u zich verplaatst tussen verschillende websites.

 

12.4. Een aantal van de bovenstaande cookies kunnen op de externe website van Doro worden geplaatst, maar enkel na onze goedkeuring. Deze partijen zijn, bijvoorbeeld, Facebook, Twitter of YouTube. Derde partijen kunnen informatie verstrekken aan ons of diensten en individualisering aanbieden aan u.

 

12.5. Doro kan, net als bepaalde derde partijen, andere lokale opslagtechnologieën gebruiken, zoals Local Shared Objects (zogenaamde "flash cookies") en lokale opslag in HTML5, in combinatie met onze diensten. Deze technieken gelijken op de hierboven beschreven cookies. Ze worden dus opgeslagen op uw apparaat en kunnen worden gebruikt om bepaalde informatie op te slaan over uw activiteiten en voorkeuren. In tegenstelling tot de normale cookies kunnen deze technieken daarentegen andere delen van uw apparaat gebruiken. Het is dus mogelijk dat u ze niet kunt beheren met de standaard hulpmiddelen en instellingen van uw browser.

 

12.6. Doro, net als bepaalde derde partijen, kunnen ook zogenaamde websignaaltechnieken (of "pixels") gebruiken die informatie doorsturen van uw apparaat naar een server. Websignalen kunnen worden ingenest in online content, video's en e-mails en kunnen een server de toestemming geven bepaalde gegevenstypes te lezen van uw apparaat, weten wanneer u specifieke inhoud of een speciale e-mail hebt gezien, de tijd en datum instellen waarop u het websignaal hebt gezien en het IP-adres van uw apparaat. Wij, net als bepaalde derde partijen, gebruiken websignalen voor uiteenlopende doeleinden, inclusief de analyse van hoe u onze diensten gebruikt en om (samen met cookies) inhoud en advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u.

 

13. SOCIAAL NETWERK EN PLUG-INMODULES

13.1. De Doro diensten gebruiken plug-inmodules voor sociale netwerken ("plug-ins"). Dit betekent dat als u een plug-indienst gebruikt, informatie van uw apparaat kan worden overgedragen naar het sociale netwerk als u bent aangemeld. Informatie kan worden verzonden wanneer u de dienst gebruikt of als u reageert met "Vind ik leuk" of inhoud wilt "Delen". De plug-inmodule kan uw IP-adres overdragen naar de sociale media, zelfs als u niet bent aangemeld.

 

13.2. De meest gebruikte socialenetwerkoperatoren die plug-ins gebruiken die worden toegepast in de Doro-diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Facebook, Google+ en Twitter. Als u deze sociale netwerken gebruikt, maar niet wilt dat informatie tussen het netwerk en onze diensten worden gekoppeld, moet u zich afmelden van het sociale netwerk voor u onze diensten gebruikt.

 

14. INTERNATIONALE GEBRUIKERS

14.1. Eenheden wereldwijd hebben toegang tot en kunnen alle informatie overdragen die u verstrekt, zoals beschreven in dit privacybeleid. Persoonsgegevens die verband houden met de Doro-diensten, met betrekking tot personen die in een lidstaat van de EER en in Zwitserland wonen, worden gecontroleerd en beheerd door Doro. Als wereldwijd bedrijf beschikt Doro over een aantal juridische entiteiten in uiteenlopende rechtsgebieden die verantwoordelijk zijn voor de persoonlijke informatie die zij verzamelen en verwerken in naam van Doro.

 

15. NEEM CONTACT MET ONS OP

15.1. Als u vragen of bezorgdheden hebt over het privacy- of gegevensverwerkingsbeleid van Doro of als u een klacht wilt indienen over onze verwerking van uw persoonlijke informatie, kunt u contact opnemen met ons via gdpr@doro.com. U kunt ons altijd bellen op het nummer van de Doro-ondersteuningsdienst van uw land. Bij dergelijke communicaties wordt zo snel mogelijk een antwoord gegeven. Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u ontvangt, kunt u uw klacht indienen bij de relevante regelgevende autoriteit in uw land. In Zweden is dit de gegevensinspectieautoriteit. 

 

16. VAN TOEPASSING OP GEBRUIKERS IN DE VS

16.1. Wie komt in aanmerking om de diensten te gebruiken? De diensten van Doro zijn niet gericht aan minderjarigen van minder dan 18 jaar. U bent niet gemachtigd de site en/of de diensten te gebruiken als u jonger bent dan 18 jaar of wettelijk geestelijk incompetent bent verklaard.

 

16.2. Do-Not-Track-optie: Doro heeft momenteel geen proces ingesteld om automatisch te reageren op “Do Not Track” (“DNT”)-signalen verzonden door internetbrowsers, mobiele apparaten of andere mechanismen. Volgens de industriële normen kunnen derde partijen informatie verzamelen, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie, over uw online activiteiten doorheen de tijd en op uiteenlopende websites of online diensten wanneer u de Doro-diensten gebruikt. U kunt zich, bijvoorbeeld, specifiek afmelden van online gedragsgerichte advertenties op http://www.aboutads.info/choices/. U kunt bepaalde trackingfuncties beperken door cookies uit te schakelen in uw internetbrowser.

 

17. EU (EUROPESE UNIE) - U.S. EN SWISS-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK

17.1. Zwitserland

17.1.1. Met betrekking tot persoonlijke informatie die wij ontvangen van Zwitserland, leeft Doro het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework na, vooropgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot de verzameling, het gebruik en het behoud van persoonlijke informatie die wordt overgedragen van Zwitserland naar de Verenigde Staten. Doro heeft bevestigd bij het ministerie van Handel dat het de Privacy Shield-beginselen naleeft. Als er een conflicht optreedt tussen de voorwaarden van dit privacybeleid en de Privacy Shield-beginselen, krijgen de Privacy Shield-beginselen voorrang. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te raadplegen, verwijzen wij u naar: https://www.privacyshield.gov/ en om onze certificering te raadplegen, verwijzen wij u naar: https://www.privacyshield.gov/list. Doro is onderhevig aan de onderzoeks- en uitvoeringsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (“FTC ”).

 

17.1.2. Als Doro persoonlijke informatie verzamelt of verzendt rechtstreeks naar of van personen in Zwitserland brengt deze privacyverklaring u en hen op de hoogte van de doeleinden waarvoor de persoonlijke informatie over hen wordt verzameld en gebruikt, de soorten derde partijen die geen agent zijn aan wie deze informatie wordt openbaar gemaakt, de keuzes en middelen die wij aanbieden aan gebruikers om het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie te beperken, en hoe zij contact kunnen opnemen met ons. Deze privacyverklaring wordt gepubliceerd op de site en verstrekt wanneer u persoonlijke informatie indient aan ons om zich te registreren voor uw account, of zodra uitvoerbaar, en in elk geval voor wij de persoonlijke informatie gebruiken of openbaar maken voor een ander doeleinde dan waarvoor ze oorspronkelijk werd verzameld.

 

17.1.3. Als wij persoonlijke informatie ontvangen van onze dochterondernemingen, filialen of andere entiteiten in Zwitserland zullen wij dergelijke persoonlijke informatie gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met de verklaringen van dergelijke entiteiten en de keuzes gemaakt door de individuen op wie deze persoonlijke informatie betrekking heeft.

 

17.1.4. Wij zullen persoonlijke informatie enkel gebruiken op een wijze die compatibel is met doeldeinden waarvoor ze werd verzameld of achteraf geautoriseerd door de gebruiker. Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie nauwkeurig, volledig, actueel en wettelijk is. Wij zullen de garantie verkrijgen van onze vertegenwoordigers dat zij de persoonlijke informatie beveiligen in lijn met deze privacyverklaring. Als wij op de hoogte zijn dat een vertegenwoordiger persoonlijke informatie gebruikt of openbaar maakt op een wijze die strijdig is met, of op een andere wijze die de betekenis en bedoeling van deze privacyverklaring overtreedt, zullen wij redelijke stappen ondernemen om een dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te stoppen of een eventuele herhaling te voorkomen.

 

17.1.5. Wij zullen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonlijke informatie in ons bezit, onze bewaring en/of controle te beschermen tegen verlies, misbruik, niet-gemachtigde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Iedere werknemer die wij in vrijwillige overtreding beschouwen van deze privacyverklaring kan onderhevig zijn aan disciplinaire acties, tot en met de beëindiging van het dienstverband en civielrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties volgens de geldende wetten.

 

17.1.6. Wij zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen oplossen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door verwijzing naar de beginselen omvat in deze privacyverklaring. Voor klachten en geschillen met betrekking tot de voorwaarden van deze privacyverklaring die niet kunnen worden opgelost, hebben wij ons akkoord verklaard met het International Center for Dispute Resolution, de internationale divisie van de American Arbitration Association ("ICDR") voor de beslechting van geschillen in het kader van deze privacyverklaring. Dit mechanisme biedt gebruikers een onafhankelijk verhaalmechanisme zodat de klachten en geschillen van elke gebruiker kunnen worden onderzocht en opgelost en een schadevergoeding toegekend indien toegelaten door de toepasselijke wetgeving. Gebruikers die een vraag of een bezorgdheid indienen bij ons en die geen tevredenstellend antwoord ontvangen van ons kunnen contact opnemen met ICDR online op https://apps.adr.org/webfile/, e-mail, postadres of fax zoals hieronder bepaald.

 

International Center for Dispute Resolution
A Division of the American Arbitration Association
Case Filing Services
1101 Laurel Oak Road, Suite 100
Voorhees, NJ 08043

 

Telefoon: (+1) 856-435-6401
Gratis nummer in de Verenigde Staten: (+1) 877-495-4185
Faxnummer: (+1) 877-304-8457
Faxnummer buiten de Verenigde Staten: (+1) 212-484-4178
E-mailadres: casefiling@adr.org

 

17.1.7. Voor alle eventuele vragen of bijkomende informatie over dit programma, de internationale arbitrageregels en formulieren van het ICDR, samen met aanvullende taalversies van de internationale arbitrageregels van het ICDR, verwijzen wij u naar de website van het ICDR op: www.icdr.org.

 

17.2. Europese Unie:

17.2.1. Voor persoonlijke informatie die wij ontvangen uit de Europese Unie (EU) engageert Doro zich deze te behandelen als persoonlijke informatie in overeenstemming met het nieuwe EU-U.S. Privacy Shield-programma. Het EU-U.S. Privacy Shield Framework werd ontworpen door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie om bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een mechanisme te bieden om de vereisten inzake databescherming van de EU na te leven bij de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten in het kader van de transatlantische handel. Het Privacy Shield-programma wordt beheerd door de International Trade Administration (ITA) van het Amerikaanse ministerie van Handel als de Data Protection Authority (DPA) in de Verenigde Staten van Amerika. Zie https://www.privacyshield.gov/.

 

17.2.2. De Privacy Shield Framework-certificering van Doro is beschikbaar op: https://www.privacyshield.gov/list. De privacyverklaring van Doro is beschikbaar voor download en revisie op: https://corporate.doro.com/privacy-policy/.

 

17.2.3. Iedere gebruiker die onderhevig is aan het Privacy Shield-programma kan een klacht rechtstreeks indienen bij Doro, een geëngageerde Privacy Shield-deelnemer, en Doro zal antwoorden op dergelijke individuen binnen 45 dagen na ontvangst van de klacht. Doro zal de individuele gebruiker bovendien gratis een onafhankelijk verhaalmechanisme aanbieden waarmee de klachten en geschillen van elk individu kunnen worden onderzocht en zo snel mogelijk opgelost. Doro heeft ICDR/AAA geselecteerd als zijn/uw onafhankelijk verhaalmechanismeleverancier, toegankelijk op: https://www.icdr.org/privacyshield.

 

17.2.4. Doro, als geëngageerde Privacy Shield-deelnemer, heeft zich geëngageerd tot de bindende arbitrage op verzoek van het individu om elke eventuele klacht te behandelen die niet is opgelost door een ander verhaal- en handhavingsmechanisme. Zie https://www.icdr.org/privacyshield.

 

17.2.5. Wij zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen oplossen met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie door verwijzing naar de beginselen omvat in deze privacyverklaring. Voor klachten en geschillen met betrekking tot de voorwaarden van deze privacyverklaring in het kader van het Privacy Shield Program die niet kunnen worden opgelost, hebben wij ons akkoord verklaard met het International Center for Dispute Resolution, de internationale divisie van de American Arbitration Association ("ICDR") voor de beslechting van geschillen in het kader van deze privacyverklaring. Dit mechanisme biedt gebruikers een onafhankelijk verhaalmechanisme zodat de klachten en geschillen van elke gebruiker kunnen worden onderzocht en opgelost en een schadevergoeding toegekend indien toegelaten door de toepasselijke wetgeving. Gebruikers die een vraag of een bezorgdheid indienen bij ons en die geen tevredenstellend antwoord ontvangen van ons kunnen contact opnemen met ICDR online op https://www.icdr.org/privacyshield, e-mail, postadres of fax zoals hieronder bepaald.

 

International Center for Dispute Resolution
A Division of the American Arbitration Association
Case Filing Services
1101 Laurel Oak Road, Suite 100
Voorhees, NJ 08043

 

Telefoon: (+1) 856-435-6401
Gratis nummer in de Verenigde Staten: (+1) 877-495-4185
Faxnummer: (+1) 877-304-8457
Faxnummer buiten de Verenigde Staten: (+1) 212-484-4178
E-mailadres: casefiling@adr.org

 

17.2.6. Voor alle eventuele vragen of bijkomende informatie over het Privacy Shield-programma, de internationale arbitrageregels en formulieren van het ICDR, samen met aanvullende taalversies van de internationale arbitrageregels van het ICDR, verwijzen wij u naar de website van het ICDR op: https://www.privacyshield.gov/, of voor algemene informatie verwijzen wij u naar de website van het Amerikaanse ministerie van Handel op: https://www.privacyshield.gov/.

 

18. DE PRIVACY VAN KINDEREN

18.1. Doro vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van of over kinderen (13 jaar of jonger) zonder de toestemming van een ouder of voogd en Doro verkoopt zijn producten of diensten niet bewust aan kinderen. Als Doro er zich bewust van wordt dat de persoon die persoonsgegevens indient, via een deel van de Doro-websites, een kind is, zal Doro redelijke stappen ondernemen om die persoonsgegevens zo snel mogelijk te verwijderen uit zijn bestanden. Doro zal ook de nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat deze persoonsgegevens niet worden gebruikt voor enigerlei doeleinde of openbaar gemaakt aan een derde partij. Aangezien Doro nooit persoonsgegevens verzamelt over kinderen en Doro alle gegevens die per ongeluk zijn verzameld onmiddellijk verwijdert wanneer dit wordt ontdekt, bewaart Doro geen gegevens over kinderen die kunnen worden herzien of verwijderd. Als een voogd de herziening of verwijdering aanvraagt van gegevens over hun kind voor Doro de gegevens heeft ontdekt en verwijderd, zal Doro uiteraard ingaan op een dergelijk verzoek.

 

18.2. Met kinderen bedoelen wij een persoon van 13 jaar of jonger in overeenstemming met de Zweedse nationale wetgeving. In andere lidstaten kan de nationale wetgeving van toepassing zijn die kinderen of volwassenen definieert als een persoon in een ander leeftijdbereik.