Terms & Conditions

Enkle og smarte telefoner, ure og tablets til seniorer

Generelle vilkår og betingelser

Nedenstående vilkår og betingelser gælder for enhver form for onlinetilbud, onlinesalg og onlinekøb af produkter via websiden eller -siderne, der findes på www.doro.com/da-dk ( der sammen med efterfølgende webside(r) bliver betegnet som "webstedet"). Disse vilkår omfatter hermed vilkår og betingelser i vores privatlivspolitik, der er gældende for webstedet. 

1 DEFINITIONER 

1.1 Nedenstående begreber og udtryk har følgende betydninger: 

a. 'forbruger' er ensbetydende med en privatperson, der udelukkende eller hovedsageligt agerer med formål, der ligger uden for vedkommendes fag, virksomhed, håndværk eller profession; 

b. 'dag' er ensbetydende med en kalenderdag;  

c. 'varigt medium' er ensbetydende med et format, der ikke kan ændres - dvs. som gør det muligt for forbrugeren eller forhandleren at lagre oplysninger adresseret personligt til vedkommende på en måde, hvorpå de er tilgængelige til fremtidig reference i en til formålet passende tidsperiode, så oplysningerne kan gengives i uændret form. 

d. 'digitalt indhold' er ensbetydende med data, der genereres og leveres i digital form; 

e. 'produkt(er)' er ensbetydende med det/de hardware- og softwareprodukt(er) og tilhørende tilbehør, der fremgår af og er beskrevet på webstedet, og som forhandleren indvilliger i at levere til dig i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser; 

f. 'tjenester' er ensbetydende med de tjenester, der er anført og beskrevet på webstedet, og som du kan opnå rådighed over i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser. 

 

2 IDENTITET 

2.1 Produkter, der sælges via webstedet, sælges til dig af ModusLink B.V. ("Forhandleren" eller "os"). 

 

Forhandlerens kontaktoplysninger er følgende: 

ModusLink B.V. 

Wapenrustlaan 11-31 

Apeldoorn 

Holland 

Momsnr.: NL800610040B01 

Handelskammer: 08055138 in Apeldoorn, Holland. 

 

 

Reklamationer rettes til: 

Doros kundeservice 

9.00 til 16.00 på hverdage 

support.dk@doro.com  

45 94 02 00 

 

3 ANVENDELIGHED 

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle forhandlerens tilbud og enhver kontrakt, der måtte blive indgået imellem forhandleren og dig. Lokal lovgivning og regler i dit bopælsland kan påvirke visse vilkår og betingelser. Det betyder, at der kan forekomme lokale variationer af de generelle vilkår og betingelser afhængigt af gældende lovgivning. Vi forbeholder os retten til når som helst at foretage ændringer af disse generelle vilkår og betingelser og måden, vi interagerer med dig på – herunder hvordan vi håndterer dine ordrer – for at sikre overholdelse af gældende love og regler i det pågældende land. 

 

4 BESTILLING OG KONTRAKTINDGÅELSE 

4.1 Du kommunikerer elektronisk med os, når du besøger webstedet, afgiver en ordre eller sender e-mails til os. Du erklærer dig indforstået med at modtage kommunikation fra os vedr. kontraktlige formål elektronisk, ligesom du erklærer dig indforstået med, at samtlige aftaler, underretninger, videregivelse af oplysninger og andre former for kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, imødekommer eventuelle lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig. Denne betingelse har ingen indvirkning på dine lovsikrede rettigheder vedr. elektronisk kommunikation. 

4.2 Inden du bekræfter din ordre, bliver du bedt om udtrykkeligt at acceptere disse generelle vilkår og betingelser, og du erklærer og indestår samtidig for at være atten (18) år eller ældre, og at du er juridisk berettiget til at bruge den betalingsform, som du har valgt. Du kan blive bedt om at bekræfte de oplysninger, du har angivet, inden din ordre kan bekræftes eller accepteres og dit køb færdiggøres. Du får mulighed for at gennemgå din ordre og rette eventuelle indtastningsfejl, inden du indsender din ordre til os. 

4.3 Når vi har modtaget din ordrebekræftelsen sender vi dig uden unødigt ophold en modtagelseskvittering og en e-mail-bekræftelse af, at vi har sendt produktet til dig. Vær opmærksom på, at vi udelukkende leverer produkter til din adresse i Danmark. Vi informerer dig via e-mail, hvis det produkt, du har bestilt, af årsager udenfor forhandlerens kontrol ikke er tilgængeligt, eller hvis vi ikke er istand til at sende et produkt inden for de anslåede leveringsdatoer. 

4.4 Alle relevante salgsoplysninger skal udgøre en integreret del af kontrakten og kan ikke ændres, medmindre vi udtrykkeligt har indgået aftale om andet. 

 

5 OPHÆVELSE  

5.1 Undtagen i situationer, hvor du ikke har ret til ophævelse iht. klausul 5.7, har du i et tidsrum på 14 dage mulighed for at ophæve kontrakten uden at oplyse nogen årsag, og uden at det medfører nogen omkostninger for dig ud over dem, der fremgår af denne klausul 5. Ophævelsesperioden udløber efter 14 dage fra:  

a. i tilfælde af salgskontrakter vedr. produkter, den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart ud over transportøren opnår fysisk besiddelse af produkterne, eller: 

b. i tilfælde af flere produkter bestilt af dig som en samlet ordre med separat levering: den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart ud over transportøren opnår fysisk besiddelse af det sidste produkt; 

i. i tilfælde af en kontrakt vedr. levering af et produkt, der består af flere partier eller dele: den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart ud over transportøren opnår fysisk besiddelse af det sidste parti eller den sidste del; 

ii. i tilfælde af en kontrakt vedr. almindelig levering af produkter i et defineret tidsrum: på den dag, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart ud over transportøren opnår fysisk besiddelse af det første produkt. 

iii. Udøvelse af retten til at ophæve kontrakten medfører bortfald af parternes forpligtelser til at udføre kontrakten. Hvis du udøver din ret til at ophæve kontrakten, ophører eventuelle tillægskontrakter automatisk med at være gældende. 

5.2 Hvis du træder ud af kontrakten, refunderer vi alle dine betalinger, herunder også eventuelle leveringsomkostninger (med undtagelse af tillægsomkostninger, hvis du udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den billigste standardleveringsform, vi tilbyder), uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at træde ud af dette kontraktforhold i overensstemmelse med klausul 5.2. Vi foretager en sådan refusion ved hjælp af samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret andet, og under forudsætning af, at du ikke skal betale gebyrer som følge af en sådan refusion. Vi tilbageholder muligvis refusion, indtil vi har modtaget produkterne tilbage fra dig, eller indtil du har forelagt dokumentation for tilbagesendelse af produkterne, afhængigt af hvad der måtte forekomme først. 

Produkterne, der returneres, skal være i perfekt stand i den originale emballage, inklusive alt medfølgende tilbehør. Du har ret til at undersøge produktet, men du må ikke bruge eller håndtere det på nogen måde, der kan beskadige det eller ændre dets tilstand. Det påhviler forbrugeren at pakke produktet omhyggeligt, for at sikre, at det ikke beskadiges under forsendelsen. Efter modtagelse af returvarerne sker refusion til den samme konto, som blev brugt ved afgivelse af ordren. 

5.3 Du påtager dig kun de direkte omkostninger ifm. returnering af produkterne. Du hæfter kun for en eventuel værdiforringelse af produkterne som følge af anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå produkternes art, egenskaber og funktion. 

5.4 I følgende situationer har du ikke ret til ophævelse: 

a. ved fremskaffelse af produkter, hvis pris er afhæng af kurssvingninger på finansmarkedet, som vi ikke har nogen indflydelse på, og som måtte kunne forekomme inden for ophævelsesperioden; 

b. ved fremskaffelse af produkter, der er fremstillet efter dine specifikationer, eller på anden måde skræddersyet til dig; 

c. ved fremskaffelse af produkter, der er tilbøjelige til hurtigt at forringes eller udløbe; 

d. ved fremskaffelse forseglede produkter, der af sundhedshensyn eller hygiejneårsager ikke egner sig til returnering, og hvor forseglingen er brudt efter levering;  

e. ved fremskaffelse af produkter, der efter levering i overensstemmelse med deres art er blevet sammenblandet uadskilleligt med andre dele; og 

f. ved fremskaffelse af forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet computersoftware, hvor forseglingen er blevet brudt efter levering; 

g. ved levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvor leveringen er igangsat med forbrugerens udtrykkelige samtykke, og forbrugeren dermed anerkender, at retten til annullering går tabt. 

5.5 Bevisbyrden vedr. udøvelsen af retten til ophævelse i overensstemmelse med denne klausul ligger hos dig. Ud over det, der fremgår af denne klausul 5, påføres du ingen hæftelse som følge af udøvelsen af retten til ophævelse. 

 

6 LEVERING OG EKSEKVERING 

6.1 Medmindre andet er aftalt på leveringstidspunktet, leverer vi produkterne ved at overføre den fysiske besiddelse af eller kontrol over produkterne til dig uden unødigt ophold, dog ikke senere end 30 dage efter indgåelse af kontrakten. 

6.2 I tilfælde af at vi ikke opfylder vores forpligtelse til at levere produkterne til dig på det aftalte tidspunkt, eller inden for den tidsgrænse, der fremgår af klausul 6.1, skal du opfordre os til at foretage levering og/eller påbegyndelse heraf inden for et efter omstændighederne yderligere passende tidsrum. Hvis vi ikke leverer produkterne inden for dette yderligere tidsrum, har du ret til at ophæve kontrakten. 
Ovenstående gælder ikke for salgskontrakter eller i situationer, hvor levering eller påbegyndelse heraf inden for den aftalte leveringsperiode er afgørende under hensyntagen til samtlige omstændigheder, der ligger til grund for indgåelsen af kontrakten, eller hvor du forud for indgåelsen af kontrakten måtte have informeret os om, at levering inden eller på en specifik dato er afgørende. Hvis vi i sådanne tilfælde ikke kan levere produkterne på det aftalte tidspunkt, eller inden for den tidsgrænse, der fremgår af klausul 6.1, har du ret til at ophæve kontrakten omgående. 

6.3 Ved ophævelse af kontrakten i henhold til klausul 6.2 vil vi uden unødigt ophold refundere samtlige beløb, der måtte være betalt iht. kontrakten. 

6.4 Ud over ophævelsen af kontrakten i henhold til klausul 6.2 kan du have adgang til andre retsmidler, som kan være fastlagt i national lovgivning. 

6.5 Ordrer forsendes på hverdage (mandag til fredag) undtagen helligdage i Danmark. Hvis produkter i din indkøbsvogn har "Forudbestilling" som status, tilbageholdes hele din ordre, indtil samtlige emner i din ordre er på lager. Du modtager en e-mail med forsendelsesbekræftelse samt et sporingsnummer samme dag som din ordre sendes fra vores lager. Når der afgives en ordre, bliver den sendt til den forsendelsesadresse, du har angivet, under forudsætning af at adressen er komplet og i overensstemmelse med de forsendelsesrestriktioner, som webstedet indeholder. Samtlige forsendelser håndteres af en uafhængig tredjepartstransportør, som fremgår af webstedet. Forsendelsesdatoerne på webstedet er estimater og ikke bindende. Vi informerer dig via e-mail, når et produkt er afsendt. I tilfælde af konflikt imellem denne klausul 6.5 og en anden del af klausul 6 er den anden del, der gælder. 

6.6 Underlagt klausul 6.8 overgår retten til og risiko for tab af eller beskadigelse af produkterne til dig, når du eller en af dig udpeget tredjepart ud over transportøren har opnået fysisk besiddelse af produkterne.  

6.7 Vores priser for standardforsendelse afhænger af den samlede værdi af og/eller størrelse på og/eller vægt af de sendte artikler i den enkelte forsendelse samt af modtageradressen. Gebyrer for eventuel ekspreshåndtering opkræves i tillæg til prisen for standardforsendelse. Gebyrer for eventuel ekspreshåndtering tillægges prisen for standardforsendelse. 

6.8 Retten til produkterne overgør først til dig, når vi har modtaget hele din betaling. 

 

7 PRIS OG BETALING 

7.1 Priserne angivet på webstedet, er totalpriser angivet i den relevante valuta baseret på den lokalitet, du har valgt, inkl. moms. I tilfælde af at produktet er af en sådan art, at prisen ikke med rimelighed kan beregnes på forhånd, vil det fremgå af webstedet, hvordan prisen beregnes, ligesom relevante oplysninger om yderligere fragt-, leverings- eller portoomkostninger vil fremgå. I tilfælde af at sådanne gebyrer ikke kan beregnes på forhånd, vil det fremgå at sådanne ekstra-gebyrer kan blive opkrævet. 

7.2 I tilfælde af en væsentlig prisfejl på et produkt, du har bestilt, underretter vi dig og afventer din godkendelse af den korrigerede pris, inden vi fortsætter behandlingen af din ordre. Når betalingen er trukket fra dit kreditkort eller din anden valgte form for betalingsmiddel, vil trækningen fremgå af dit kontoudtog som "ModusLink B.V. for Doro". Hvis du ikke ønsker at fortsætte, refunderer vi omgående allerede fakturerede beløb. 

 

8 GARANTI 

8.1 Vores produktgaranti er beskrevet nærmere under dette link. Garantien omfatter ikke skade, der er forårsaget af uhensigtsmæssig brug, reparationer eller tætninger, uheld, almindelig slitage eller vandskader. Forruden garantien har forbrugeren muligvis yderligere rettigheder i henhold til dansk lovgivning. Sådanne rettigheder påvirkes ikke af garantien. Spørgsmål vedr. garantien rettes til Doros kundeservice på mail til support.dk@doro.com eller på tlf. 45 94 02 00 

 

9 HÆFTELSE 

9.1 Hvis du er forbruger, hæfter vi kun for tab, der er en naturlig, forudsigelig konsekvens af vores overtrædelse af disse generelle vilkår og betingelser, og i intet tilfælde hæfter vi for nogen form for datatab eller indirekte skader. Hvis du bruger produkterne til kommercielle formål, erhvervsformål eller videresalg, hæfter vi - i den udstrækning gældende lov tillader det - ikke for eventuelt tabt omsætning eller tabt fortjeneste, forstyrrede forretningsgange eller mistede forretningsmuligheder. 

9.2 Hvis du ikke er forbruger: Underlagt klausul 8.2, og med mindre andet fremgår af disse generelle vilkår og betingelser, hæfter vi ikke(for skader eller lignende) i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser eller for ordrer, produkter eller køb undtagen (a) i det omfang skader opstår som følge af vores eller vores repræsentanters eller vores handelsagenters forsætlige eller groft forsømmelige adfærd, (b) for dødsfald eller personskade eller skade på ejendom forårsaget af defekt i vores produkter, (c) for dødsfald eller personskade som følge af vores eller vores repræsentanters eller vores handelsagenters forsømmelighed eller (d) i det omfang, vores hæftelse ikke på gyldig vis kan udelukkes i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

10 PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DIT PRIVATLIV SAMT EKSPORTREGULERING 

10.1 Vi overholder samtlige gældende databeskyttelsesregler og benytter kun data, der kan identificere dig personligt ("persondata"), som beskrevet Politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

10.2 Vær opmærksom på, at produkter, der kan indeholde teknologi og software, er underlagt EU's eksportlovgivning samt lovgivning i det land, som de leveres til eller anvendes i. Du accepterer at overholde sådan lovgivning. Iht. denne lovgivning må produktet eller produkterne ikke sælges, leases eller overføres til lande, slutbrugere eller slutbrug, der er underlagt restriktioner. 

 

11 OVERDRAGELSE 

11.1 Kontrakten, der er indgået iht. disse generelle vilkår og betingelser, er personlig for dig, og du må ikke videregive eller overdrage den til nogen anden person uden forhandlerens forudgående skriftlige samtykke. Forhandleren har ret til af forretningshensyn at tildele hele kontrakten eller dele af den til en hvilken som helst virksomhed eller juridisk enhed, under forudsætning af at dette ikke forringer garantistillelsen over for forbrugeren. 

 

12 LOVVALG OG ENEKOMPETENCE 

12.1 Hvis du er forbruger: Uagtet modstridende oplysninger i Vilkår for anvendelse, og medmindre lovgivningen i dit bopælsland foreskriver noget andet, reguleres disse generelle vilkår og betingelser og dine køb af dansk lovgivning uden hensyntagen til lovvalgsprincipper. Du erklærer dig indforstået med at være underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive jurisdiktion. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. 

12.2 Hvis du ikke er forbruger: Uagtet modstridende oplysninger i Vilkår for anvendelse reguleres disse generelle vilkår og betingelser samt dine køb af danske lovgivning uden hensyntagen til lovvalgsprincipper. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse. Enhver konflikt, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Vilkår for anvendelse, disse generelle vilkår og betingelser samt dine køb, skal forelægges den kompetente danske domstol, som har enekompetence. 

12.3 De rettigheder, du opnår iht. disse generelle vilkår og betingelser, gælder i tillæg til og har ingen indvirkning på de lovsikrede rettigheder og retsmidler, du måtte have iht. gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning. I tilfælde af konflikt imellem disse generelle vilkår og betingelser og gældende lov om forbrugerbeskyttelse, gør dine lovsikrede rettigheder iht. gældende lov om forbrugerbeskyttelse sig gældende. 

 

13 ANDET 

13. 1 Vi overholder gældende love og regler vedr. miljø og affaldshåndtering. Læs mere om WEEE.

Yderligere spørgsmål kan rettes til Doros kundeservice via e-mail til support.dk@doro.com eller på tlf. 45 94 02 00.