Ny rapport fra Doro avdekker stort gap mellom seniorers interesse for ny teknologi og deres bruk av teknologi

Enkle og smarte telefoner, klokker og nettbrett for eldre!

Ny rapport fra Doro avdekker stort gap mellom seniorers interesse for ny teknologi og deres bruk av teknologi

30 aug. 2018

Doro, som er markedsleder innen telefoni for eldre, avdekker i en ny rapport at svært mange eldre er positive til teknologi. To tredjedeler av den eldre befolkningen i Europa oppgir at de er positive til ny teknologi, og 38 prosent ønsker å lære mer om hvordan teknologi kan bidra til å hjelpe dem i hverdagen. Likevel oppgir svært få av respondentene at de har testet teknologiske hjelpemidler som trygghetsalarmer, apper og sensorer fordi det oppleves for vanskelig for dem å bruke disse hjelpemidlene. Rapporten «Fra rullator til robot: seniorers holdninger til teknologi som hjelpemiddel i hverdagen» presenterer funn fra en undersøkelse gjennomført av Novus på vegne av Doro. Totalt har i overkant 5000 seniorer deltatt i undersøkelsen.

Videre avdekker rapporten at 9 av 10 ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Likevel oppgir rundt halvparten at de er bekymret for at de ikke skal være i stand til å ta vare på seg selv. 22 prosent er også redde for å falle. Nye smarthjem-løsninger kan bidra til å øke trygghetsfølelsen til hjemmeboende eldre, og kan gi dem økt tiltro til egne evner når det kommer til å bo alene. 60 prosent av de som allerede har tatt i bruk slike tekniske hjelpemidler oppgir at tekniske hjelpemidler bidrar til økt trygghet i hjemmet. Rapporten viser også at til tross for at eldre viser interesse for ny teknologi, er bruken av mulighetene som finnes fremdeles svært lav. Kun 14 prosent benytter seg av trygghetsalarmer, kameraer, sensorer eller helseapper per i dag.

«Vi har stor tro på at teknologi, gjort på riktig måte, kan øke trygghetsfølelsen for hjemmeboende eldre og deres familier, og bidra til et bedre og mer selvstendig liv. Resultatene fra denne undersøkelsen forsterker denne troen, og viser at eldre ikke bare er interessert i ny teknologi, men at det også er behov i markedet for nye løsninger som kan bidra til at eldre skal kunne bo hjemme og føle seg trygge så lenge som mulig. Nå er det opp til oss i teknologiindustrien å lage gode løsninger som er enkle å bruke for alle, uavhengig av alder. Det er også viktig å lære eldre opp i bruk av ny teknologi, slik at de får benyttet seg at de mulighetene som finnes, sier Robert Puskaric, administrerende direktør i Doro. 

Reporten har også avdekket Europeiske seniorers holdninger når det kommer til digitalisering av helsetjenester. Selv om resultatene avdekker noe bekymring for redusert menneskelig kontakt, er en stor andel seniorer positive til digitalisering. 42 prosent av europeiske seniorer er positive til at helsesektoren utvikler teknologi.

Doro lanserer ny trygghetsalarmtjeneste

Samtidig som disse resultatene offentliggjøres, lanserer Doro en ny trygghetsalarmtjeneste for utvalgte Dorotelefoner: Response by Doro. Tjenesten vil være tilgjengelig gjennom appen My Doro, og vil umiddelbart sette en bekymret senior i kontakt med et Doros hjelpesentral ved hjelp av ett tastetrykk, hele døgnet. Resultatene fra denne undersøkelsen tyder på at dette er en tjeneste brukerne vil ønske velkommen. Tjenesten er designet for målgruppen, og er enkel å bruke. Målet er at hjemmeboende eldre skal føle seg tryggere på en enkel måte, uten bruk av ekstra utstyr eller kompliserte abonnementer. 

Response by Doro vil trolig være tilgjengelig for norske brukere i løpet av Q1 2019.


Hele rapporten Fra rullator til robot: seniorers holdninger til teknologi som hjelpemiddel i hverdagen finner du i eget vedlegg.