Under Mobile World Congress i Barcelona lanserer Doro en ny teknologisk løsning som utvider Doros portefølje av innovative produkter som gjør livet enklere og tryggere for seniorer – Doro SmartCare. Doro SmartCare er et skybasert konsept som er skreddersydd for seniorers behov. Løsningen knytter sammen sensorer i hjemmet med en skyløsning for å kunne varsle familiemedlemmer eller andre dersom uhellet skulle være ute, eller dersom brukeren endrer atferd.

“Lanseringen av Doro SmartCare er en milepæl for Doro, og representerer et viktig strategisk grep for selskapet. Vi vet at seniorer ønsker å leve et uavhengig liv i eget hjem så lenge som mulig. Doro SmartCare er utviklet nettopp med tanke på dette. Ved å tilby systemer og produkter som gjør livet enklere for både brukeren og familiene deres bidrar Doro til at eldre kan bo hjemme lenger. Samtidig kan dette være et positivt bidrag til en mer bærekraftig utvikling av velferdsstaten», sier Robert Puskaric, administrerende direktør i Doro.

Demografiske endringer fører til sosiale utfordringer
Over hele verden øker den eldre andelen av befolkningen, mens andelen som er i yrkesaktiv alder synker . Dette fører til store utfordringer for samfunnet, da det blir færre som skal finansiere velferdstjenester for flere. En sykehjemsplass koster i snitt 800 000 kr per år i Norge. Dersom flere kan bo hjemme lenger, vil det være store summer å spare for samfunnet.

En annen utfordring er at eldre som bor hjemme ofte har behov for bistand fra helsepersonell eller slektninger. I følge en undersøkelse gjennomført av Doro har 24% av alle europeere omsorgsforpliktelser for en senior. 61% oppgir at de ofte er bekymret for at noe skal skje dem (for eksempel at de skal falle eller skade seg selv) . Fysisk avstand representerer en avgjørende hindring for å kunne hjelpe eller bistå eldre slektninger som bor alene. Hele 44% av alle eldre europeere har barn som bor i andre byer, mens 12% har barn som bor i et annet land. Dette gjør det utfordrende å opprettholde daglig kontakt. For de fleste er mobiltelefonen den eneste måten å varsle på dersom noe skulle skje, men det er ikke alltid senioren har mobiltelefonen tilgjengelig. Dette har ført til en sterk etterspørsel etter innovative løsninger som kan bidra til økt trygghet for både seniorer og pårørende.   

Teknologi som gir økt livskvalitet for eldre og deres familier
Før å møte denne etterspørselen lanserer Doro konseptet Doro SmartCare, en teknologisk løsning utviklet for eldre. Doro SmartCare kommer med en home gateway og sensorer som er tilknyttet skytjenesten My Doro. Gatewayen knytter sammen sensorene med smarttelefoner og andre enheter som tilhører helsepersonell, slektninger eller brukeren. Systemet lærer å kjenne individuell atferd, og kan utløse en automatisk alarm til slektninger eller helsepersonell ved behov. Doro SmartCare er basert på en åpen systemarkitektur for å imøtekomme tilkobling til tredjeparts sensorer og enheter.

I praksis betyr dette at dersom en person for eksempel faller i trappen hjemme, vil sensoren automatisk oppdage fallet, og varsle pårørende, Doros eget alarmsenter eller andre, som kan opprette kontakt med sensoren eller tilkalle hjelp. Takket være tjenesten My Doro kan pårørende og helsepersonell få varsler og alarmer om det skulle skje noe i hjemmet, for eksempel «kjøleskapet har ikke blitt åpnet på 24 timer» eller «Ytterdøren har ikke blitt lukket korrekt»

Tidligere lanseringer som Doro Connect and Care og fjernstyringsfunksjonen i Doros smarttelefoner gjennom mydoromanager.com har gitt Doro verdifull innsikt og erfaringer når det kommer til produkter som kan hjelpe og støtte seniorer i dagliglivet og gi pårørende en økt følelse av trygghet. Med Doro Smart Care tar selskapet neste steg på veien til å bli en komplett teknologileverandør for eldre og deres pårørende.

Doro SmartCare vil bli tilgjengelig på markedet i fjerde kvartal 2018, og blir demonstrert under Mobile World Congress i Barcelona.1 I følge SSB utgjorde befolkningen over 65 år 16,5% i Norge. I 2040 vil tilsvarende andel utgjøre 22,6%
2 Doro Connect and Care studien – tall innhentet av River Research