Under halvparten over 75 bruker smarttelefon(2)

Enkle og smarte telefoner, klokker og nettbrett for eldre!

Under halvparten over 75 bruker smarttelefon

24 februar| 2020

 

Kun 47 prosent av nordmenn over 75 bruker smarttelefon til privat bruk, viser en undersøkelse gjennomført av SSB. – Et økende problem, sier Anders Austad, Norgessjef i Doro.

 

Bruken av smarttelefoner synker drastisk med alderen. I år når Europa en milepæl: En av fire europeiske innbyggere kommer til å være over 60 år. Anders Austad i Doro mener teknologien må tilpasses så den ikke ekskluderer en stor og mer sårbar gruppe som ofte føler seg isolerte fra resten av samfunnet.

 

Kun 47 prosent av nordmenn over 75 bruker smarttelefon. En undersøkelse fra Doro gjennomført av River Research viser at tallene i Sverige er enda lavere. Der er bruken av smarttelefon i samme aldersgruppe på kun 36 prosent.

 

Digital ekskludering
– Antall seniorer vil fortsette å øke. Verden blir stadig mer digital, og smarttelefonen blir et viktigere verktøy for tjenestemarkedet og for kontakt med myndigheter og helsevesen. Det stilles høye krav til digitale løsninger, produkter og tjenester som passer alle. Derfor er det bekymringsfullt at bare 47 prosent av nordmenn over 75 år bruker smarttelefoner. Det er digital ekskludering og fører for mange til utenforskap og depresjon, sier Austad.

 

Selv om andelen eldre øker, har antallet norske sykehjemsplasser vært nærmest uendret de siste 10 årene. Løsningene på kapasitetsproblemet ligger i seniorvennlig teknologi, ifølge Austad.

 

– Vi må tilrettelegge for at flere eldre kan bo hjemme lenger. De trenger løsninger som gjør at de mestrer teknologi i hverdagen, slik at de kan holde kontakten med venner og familie. I tillegg er det viktig at teknologien sikrer at de at de har hjelp lett tilgjengelig når det trengs, forklarer Austad.

 

Doros undersøkelse viser at 43 prosent av svenskene bor i en annen by enn foreldrene. Austad påpeker hvor stor del av hverdagen vår den digitale kommunikasjonen er.

 

– Lange avstander mellom familiemedlemmer betyr at ringing, meldinger og chatting i stor grad blir den primære kommunikasjonsformen. Det er viktig for Doro at de eldre inkluderes, slik at de ikke faller utenfor og føler på ensomhet og utrygghet. Derfor trengs det teknologi som er tilpasset en eldre målgruppe.

 

Smarttelefoner for eldre
Smarttelefonen Doro 8050 lanseres 24. februar. Telefonen er lagd for aktive seniorer som ønsker en moderne smarttelefon som både er enkel i bruk og tilpasset deres behov. Doro 8050 prioriterer brukervennlighet og kommer med den digitale assistenten EVA som gjør Android-opplevelsen enda enklere.

 

– Doro 8050 er, i likhet med storebroren 8080, tilpasset seniorenes behov på flere måter. Den har innebygd alarmknapp, er kompatibel med høreapparat og lyden kan tilpasses. I tillegg har vi fokusert på brukervennlighet slik at det skal være forståelig for alle å komme i gang med bruken av smarttelefoner. Det er viktig for oss at alle er inkludert, avslutter Austad.

 

Om Doro
Doro AB utvikler telekomprodukter og tjenester for eldre, slik at de kan leve et fullverdig liv. I tillegg til stillingen som global markedsleder innen sin kategori - telekom for eldre - tilbyr Doro også en bred portefølje av produkter og tjenester for sikkerhets- og omsorgsløsninger. Disse smarte løsningene er skreddersydd til de spesifikke behovene til eldre og funksjonshemmede, og hjelper også til å koble generasjoner digitalt og skape en trygg og selvstendig tilværelse i sitt eget hjem. Doro er et svensk offentlig selskap og aksjen er notert på Nasdaq OMX Stockholm, Nordisk liste, Small Cap. I 2018 utgjorde nettoomsetningen SEK 1 906 millioner (EUR 186 millioner). Besøk Doro på www.doro.no