Ny rapport fra Doro: Teknologi som løsning på eldrebølgen

Enkle og smarte telefoner, klokker og nettbrett for eldre!

Ny rapport fra Doro: Teknologi som løsning på eldrebølgen

25 februar| 2019

 

I forbindelse med verdens største mobiltelefonkongress Mobile Wold Congress (MWC) i Barcelona slipper telefon- og teknologiutvikleren Doro en rapport – «Teknologi som løsning på eldrebølgen». Rapporten tar for seg hvordan teknologi kan bidra til å løse fremtidens utfordinger knyttet til en stadig eldre befolkning, og illustrer hvordan smartteknologi kan gi store fordeler både for brukeren og samfunnet som helhet. Samtdig med rapporten lanserer Doro smartløsningen Response by Doro i flere europeiske markeder. I Norge vil tjenesten bli lansert i samarbeid med Elkjøp i mars 2019.

 

 

Forventet levealder øker stadig, og fører til økt press på helse- og velferdstjenestene våre. Dette utgjør en stor utfordring, ikke bare på individnivå, men også i et samfunnsperspektiv. Ny teknologi kan spille en viktig rolle når det kommer til å møte disse utfordringene. Implementering av smartteknologi kan bety sparte kostnader for samfunnet, forbedret  tilgjengelighet til helsetjenester og økt livskvalitet for både brukere og pårørende.

 

 

Endring i demografi og sosiale utfordringer.
Doros rapport «Teknologi som løsning på eldrebølgen» illustrerer hvordan digitale løsninger kan redusere trykket på helsetjenesten ved å bidra til at flere eldre kan bli boende i eget hjem, og samtidig føle seg trygge.

 

Rapporten presenterer hvordan teknologi som GPS alarmer, skyløsninger og bærbare enheter kan brukes for å øke eldres følelse av trygghet, samtidig som det ivaretar brukerens behov på en god måte. Andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder synker, som bidrar til at vi blir færre yrkesaktive som skal ta vare på flere. Ved å gi helsepersonell eller pårørende mulighet til å få oversikt over brukerens helsetilstad, kan dette bidra til å redusere presset på helsetjenesten og behovet for helsepersonell, samtidig som brukeren blir ivaretatt på en god måte.

-Vi ser et fantastisk potensial når det kommer til hvordan teknologi kan bidra til å møte noen av behovene vi står overfor knyttet til en aldrende befolkning som øker. Mange teknologiprodusenter står klare for å bidra til å løse disse utfordringene, men rigid lovgivning og regelverk  bidrar dessverre til å hindre implementeringen av disse løsningene. Vi håper denne rapporten kan bidra til å  endre på dette, sier Robert Puskaric, administrerende direktør og president i Doro.

 

Response by Doro lanseres i Norge
Response by Doro har eksistert i Sverige siden 1. november 2018, og lanseres nå i Norge i samarbeid med Elkjøp. Ved ett enket tastetrykk vil pårørende bli varslet dersom brukeren har behov for assistanse. Dersom familien ikke er tilgjengelig, vil varslingen automatisk gå videre til en av Doros alarmsentraler. Response by Doro er integrert via Doros skytjeneste MyDoro, og vil være tilgjengelig for pårørende via Android og iOS fra mars 2019.

 

- Vi merker en stor og økende etterspørsel etter trygghetsløsninger, både fra seniorerer og familiene deres. Response by Doro vil bidra til å styrke vårt produktsortiment rettet mot eldres behov, og kommer til å være et godt supplement til det øvrige utvalget vårt innen smartteknologi. God, smart teknologi som er med på å redusere ensomhet og digital utenforskap er noen vi i Elkjøp heier på, sier Madeleine Schøyen Bergly, kommunikasjonssjef i Elkjøp.

Response by Doro vil være tilgjengelig i alle Elkjøps butikker fra mars 2019.

 

Nøkkelinformasjon fra «Teknologi som løsning på eldrebølgen»

  • Løsninger som AI, robotteknologi, maskinlæring, skytjenester, IoT, sensorteknologi og stemmegjenkjenning er nøkkelen til suksess i fremtidens helsetjenste.
  • Skybaserte hjemmeløsninger kan gjennom maskinlæring forutse uhell basert på brukerens rutiner og bevegelsesmønster, som gir pårørende og helsepersonell bedre kontroll og trygghet.
  • Smarte løsninger øker tilgjengeligheten til helsetjenester for eldre i rurale strøk, og er kostnadseffektivt som følge mindre belastning på legevakt og færre sykehusinnleggelser.
  • Teknologi kan forbedre kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasienter, og koordinere og intergrere flere elementer av helsetjenester.