Köpvillkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATPERSONER

 

Följande regler och villkor gäller alla onlineerbjudanden, försäljningar och köp av produkter och/eller tjänster på vår webbplats https://www.doro.com

 

I dessa villkor ingår villkoren för vår integritetspolicy som gäller för webbplatsen.

 

1 DEFINITIONER

1.1 Följande termer och uttryck kommer att ha följande innebörd:

a. ”kund” innebär en verklig person som helt eller mestadels agerar i syften utanför hans/hennes professionella eller yrkesverksamma bransch, verksamhet eller yrke

b. ”dag” hänvisar till en kalenderdag

c. ”varaktigt medium” innebär alla verktyg som bidrar med butiksinformation till dig eller säljaren adresserad direkt till honom/henne på ett sätt som gör informationen tillgänglig för framtida hänvisning under en tillräcklig period för den aktuella informationens syfte, och som möjliggör en oförändrad reproduktion av den sparade informationen

d. ”digitalt innehåll” innebär information som produceras och tillhandahålls i digital form

e. ”produkt(er)” syftar på de maskin- och programvaruprodukter som är listade och beskrivs på webbplatsen och som Säljaren tillhandahåller dig med i enlighet med dessa Allmänna villkor

f. ”tjänst(er)” syftar på de tjänster som är listade och beskrivs på Webbplatsen och som finns tillgängliga för dig i enlighet med dessa Allmänna villkor.

 

2 IDENTITET

2.1 Produkter och tjänster som säljs till dig genom Webbplatsen säljs av ModusLink B.V. (”Säljare” eller ”oss”).

Säljarens kontaktinformation är följande:
ModusLink B.V.
Wapenrustlaan 11–31
7321 DL
Apeldoorn
Nederländerna
Momsregistreringsnummer: SE502061708901
Handelskammaren: 08055138 i Apeldoorn, Nederländerna.

 

Vid synpunkter kontakta:
Doros kundtjänst
09.00-16.00 helgfria vardagar
support.se@doro.com
0771 - 86 11 00

 

3 TILLÄMPNING

3.1 Dessa Allmänna villkor gäller för varje erbjudande från Säljaren och varje kontrakt mellan Säljaren och kund.

 

4 BESTÄLLNING OCH KONTRAKT

4.1 När du besöker Webbplatsen, lägger en beställning eller skickar ett e-postmeddelande till oss kommunicerar du elektroniskt med oss. För kontraktsändamål samtycker du till att motta elektronisk information från oss på detta sätt. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter avseende elektronisk kommunikation.

 

4.2 Innan beställningen går igenom kommer du att ombeds att godkänna de Allmänna villkoren och bekräfta att du är arton (18) år eller äldre och har rätt att använda den betalningsmetod du har valt. Verifiering av den information du gett oss kan krävas innan en beställning eller ett köp kan genomföras. Du har möjlighet att se över din beställning och rätta eventuella fel innan du skickar in den till oss.

 

4.3 Efter att du mottagit din orderbekräftelse, skickar vi omgående en bekräftelse till dig via e-post om att vi har påbörjat leveransen av produkten och/eller att tredjepartsleverantören har börjat leverera tjänsten till dig. Vi kommer endast att leverera produkter eller tjänster till den av dig angivna adressen. Vi kommer att informera dig via e-post om en produkt och/eller tjänst som du har beställt, av någon anledning utanför Säljarens kontroll, inte är tillgänglig eller om vi inte kommer kunna skicka en produkt och/eller tillhandahålla tjänsten inom den angivna leveranstiden.

 

4.4 All relevant försäljningsinformation är en central del i kontraktet och ska inte ändras om inget annat uttryckligen har överenskommits.

 

5 ÅNGERRÄTT

5.1 Som kund, förutom när du inte har rätt att återkalla avtalet enligt paragraf 5.7, har du 14 dagars ångerrätt att återkalla avtalet utan att ange särskilda skäl och utan att dra på dig kostnader utöver de som nämns här i paragraf 5. Ångerrätten går ut 14 dagar från:


a. från den dag kontraktet ingicks vid tjänster

 

b. gällande köp av produkter, från den dag då du eller den tredjepart du angett, annan än transportören, förvärvar fysisk besittning av produkterna, eller:
i. från den dag då du eller den tredjepart du angivit, annan än transportören, får hem den sista produkten vid beställningar av flera produkter med separata leveranser
ii. från den dag då du eller den tredjepart du angivit, annan än transportören, får hem den sista delen av beställningen vid beställningar av produkter som består av flera delar
iii. från den dag då du eller den tredjepart du angivit, annan än transportören, får hem den första produkten vid beställningar med regelbundna leveranser under en tidsperiod.

 

5.2 När du utnyttjar ångerrätten avslutas båda parternas ansvar att efterleva kontraktet. Använder du ångerrätten upphör även eventuella biavtal att gälla.

 

5.3 Om förutsättningar enligt detta kontrakt föreligger för dig att avsluta kontraktet ersätter vi dig för alla betalningar vi mottagit från dig, inklusive, om tillämpligt, returkostnad (med undantag för extra kostnader du ådragit dig då du valt ett leveranssätt annat än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). Du får din återbetalning snarast möjligt inom 14 dagar från dagen då vi informerats om ditt beslut att återkalla avtalet enligt paragraf 5.2. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde vid den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt annan betalningsmetod, och förutsatt att detta inte medför några extra kostnader för dig. Vi kan komma att vänta med återbetalning tills att vi har återfått produkterna eller tills att du kan bevisa att du har skickat tillbaka produkterna, beroende på vilket som sker först.

 

Produkter som returneras måste vara i oförändrat skick, i sin originalförpackning och inklusive alla medföljande tillbehör. Du har rätt att undersöka produkten, men inte använda eller hantera den på ett sätt som som skadar eller förändrar dess skick. Ansvaret för att Produkten omsorgsfullt paketeras så att den inte skadas i frakten åligger kunden. Efter att din retur mottagits sker återbetalning till samma konto som användes vid beställningen.

 

5.4 Du är endast ansvarig för ett minskat värde av produkten om detta kan antas bero på din hantering utöver det som krävs för att bedöma produktens skick och funktioner.

 

5.5 om du vill att tjänsterna ska påbörjas under ångerrättsperioden, som nämns i paragraf [5.1(a)] måste du göra en expressbeställning. Genom att göra en expressbeställning godkänner du att din ångerrätt inte gäller från det att tjänsten har slutförts. Om du utnyttjar ångerrätten efter att ha gjort en expressbeställning men innan tjänsten har slutförts, är du skyldig att betala rimliga kostnader utifrån vad som motsvarar vad som har tillhandahållits dig fram till den tidpunkt då du informerat oss om att du vill återkalla avtalet, i jämförelse med priset för hela avtalet för tjänsten. Summan du ska betala till oss baseras på det totala priset i avtalet. Om den totala kostnaden är orimligt hög baseras summan på marknadsvärdet för vad som utförts.

 

5.6 I följande situationer gäller inte ångerrätten:
a. tjänsteavtal där tjänsten redan har slutförts om du har gjort en expressbeställning och frånskrivit dig ångerrätten när tjänsten har slutförts av oss
b. vid leverans av produkter eller tjänster vars pris beror på marknadssvängningar, vilket inte kan kontrolleras av oss och kan komma att förändras under ångerrättsperioden
c. vid leverans av produkter som har tillverkats utefter särskilda önskemål eller vilka är personligen anpassade
d. vid leverans av produkter som snabbt försämras eller blir utdaterade
e. vid leverans av återförslutna produkter som inte passar för returer på grund av hälsoskäl och hygieniska anledningar och som har öppnats efter leverans
f. vid leverans av produkter som på grund av deras natur är oskiljbart blandade med andra föremål efter leverans
g. vid leverans av återförslutna ljud- eller videoinspelningar eller återförsluten mjukvara som öppnats efter leverans.

 

5.7 Det är kundens ansvar att visa att förutsättningarna för ångerrätt föreligger. Förutom det som nämns i detta avsnitt 5 ska du inte bli behöva betala någonting till följd av att du utnyttjar ångerrätten.

 

6 LEVERANS OCH UTFÖRANDE

6.1 Såvida inget annat har överenskommits angående leveranstid levererar vi produkterna genom att överföra det fysiska ägandet av produkten till dig och/eller påbörja tjänsterna snarast möjligt, och inte mer är 30 dagar från att kontraktet ingåtts.

 

6.2 Om vi inte har har levererat produkterna och/eller inte har påbörjat tjänsterna inom den tidsperiod som vi har kommit överens om med dig eller inom tidsperioden i paragraf 6.1 kan du kräva att vi ska leverera produkterna och/eller påbörjat tjänsterna inom ytterligare en tidsperiod, som är lämplig utifrån omständigheterna. Om vi inte har levererat produkterna eller påbörjat tjänsterna inom den ytterligare tidsperioden har du rätt att säga upp kontraktet. Det ovan nämnda gäller inte för försäljnings- och/eller tjänstekontrakt där leveransen eller påbörjandet inom tidsperioden beror på omständigheter kring avtalets utformning eller om du informerar oss om att leverans ska ske ett specifikt datum, innan avtalet börjar gälla. I de fall då vi inte levererar produkterna och/eller tjänsterna inom den överensstämda tiden eller under tidsperioden i paragraf 6.1, har du rätt att avsluta kontraktet med omedelbar verkan.

 

6.3 Vid uppsägning av kontraktet i enlighet med paragraf 6.2 ersätter vi dig för de kostnader du haft under kontraktet snarast möjligt och senast inom 14 dagar efter uppsägningen.

 

6.4 Förutom uppsägning av kontraktet enligt paragraf 6.2 kan du även ha rätt till annan ersättning enligt nationell lag.

 

6.5 Beställningar skickas på vardagar (måndag till fredag), med undantag för nationella helgdagar i Tjeckien. Om några produkter i din kundvagn har status ”förbeställ” kommer hela din beställning att skickas först när alla varor finns på lager. Du kommer att få en e-postbekräftelse med spårningsinformation samma dag som beställningen skickas från vårt lager. När en beställning är lagd skickas den till den leveransadress som angetts av dig, förutsatt att den adressen är fullständig och överensstämmer med Webbplatsens leveransbegränsningar. Alla leveranser genomförs av en självständig transportör, vilket anges på Webbplatsen. Leveransdatumen på Webbplatsen är ungefärliga och är inte bindande. Vi kommer att informera dig via e-post när produkten har skickats. Om det finns en konflikt mellan paragraf 6.5 och en annan paragraf i avsnitt 6 så ska den andra paragrafen gälla före paragraf 6.5..

 

6.6 Enligt paragraf 6.8 överförs äganderätten och risken för förlust och skada av alla produkter till dig när du eller transportören indikerar att du eller annan än transportören tagit emot den fysiska produkten.

 

6.7 Ordinarie priser och priser för snabb leverans visas på Webbplatsen innan du genomför din beställning.

 

6.8 Äganderätten av alla produkter överförs till dig först när vi har mottagit hela betalningen.

 

7 PRIS OCH BETALNING

7.1 Priserna som visas på Webbplatsen är de totala priserna i den aktuella valutan, baserat på den plats du valt, inklusive skatter. Om produkterna och/eller tjänsterna är av sådan natur att ett pris inte kan beräknas i förväg visas på Webbplatsen hur priset beräknas, såväl som eventuella kostnader för transport, leverans eller porto samt alla andra kostnader som kan tillkomma. Om dessa kostnader inte kan beräknas i förväg förbehåller vi oss rätten att göra tillägg för sådana kostnader.

 

7.2 I händelse av ett fel med avseende på uppgift om priset för en vara och/eller tjänst som du har beställt kommer vi att kontakta dig och invänta ditt godkännande av det korrekta priset innan vi fortsätter med din beställning. Ditt kreditkort eller annat betalningsmedel debiteras av Säljaren och betalningen kan visas på ditt kontoutdrag som “ModusLink B.V. for Doro”. Om du inte vill fortsätta med beställningen återbetalar vi snarast eventuella betalningar du redan har gjort.

 

8 GARANTI

8.1 Vår garanti för produkterna framgår av följande länk. Denna garanti gäller inte skador orsakade av felaktig användning, reparation eller försegling, olyckshändelse, normalt slitage eller vattenskador. Konsumentens rättigheter enligt gällande svensk lagstiftning kan gälla förutom garantin och dessa rättigheter påverkas inte av garantin. Har du frågor om garanti ska du kontakta Doros kundtjänst som du når på support.se@doro.com eller 0771 86 11.

 

9 ANSVAR

9.1 Vi endast ansvar för förluster som är en direkt konsekvens av att vi bryter mot dessa allmänna villkor och vi tar inget ansvar för förlust av data eller indirekta skador. Om du använder produkterna i kommersiellt syfte, affärssyfte eller återförsäljningssyfte har vi inget ansvar gentemot dig för vinstförluster, minskad eller avbruten affärsverksamhet samt missade affärsmöjligheter. Det ovanstående påverkar inte dina lagstadgade rättigheter och gäller endast i den mån som tillåts enligt gällande lagar.

 

10 PERSONLIG INFORMATION OCH DIN SEKRETESS SAMT EXPORTKONTROLL

10.1 Vi följer alla tillämpliga dataskyddslagar och använder endast personliga uppgifter (”personlig data”) i enlighet med vår enligt vår Integritetspolicy.

 

10.2 Produkterna, som kan inkludera teknik och mjukvara, lyder under EU:s exportlagar samt lagarna i landet dit de levereras och används. Du samtycker till att följa dessa lagar. Enligt vissa av dessa lagar får produkterna inte säljas, hyras ut eller överföras till begränsade länder, slutanvändare eller för begränsade slutanvändare.

 

11 ÖVERLÅTELSE

11.1 Avtalet som ingåtts under dessa Allmänna villkor är ett personligt avtal mellan säljaren och kund. Kunden får inte lov att överlåta det till någon annan person utan Säljarens skriftliga godkännande. Säljaren har rätt att överlåta hela eller delar av kontraktet till andra företag av professionella anledningar, förutsatt att detta inte minskar garantierna för användaren.

 

12 LAGVAL, MEDLING OCH EXKLUSIV JURISDIKTION

12.1 Om du är kund: regleras dessa Allmänna villkor och dina köp av lagarna i Sverige utan tillämpning av lagarnas principer. Sveriges domstolar ska ha exklusiv behörighet att lösa eventuella tvist eller krav som härrör från detta avtal.

 

USA:s Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) gäller inte.

 

Europeiska kommissionen har en process för att hantera tvister online. Genom denna process kan tvister angående ditt onlineköp lösas utan inblandning av domstol. Du hittar processen på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 


12.2 Rättigheterna du har i dessa Allmänna villkor är utöver och påverkar inte dina rättigheter enligt tvingande tillämpliga lagar. Vid en konflikt mellan dessa Allmänna villkor och tvingande lagar gäller de rättigheter du har enligt dessa lagar.

 


13 ÖVRIGT

13.1 Vi följer alla lagar och förordningar när det gäller miljö och avfallshantering. Läs mer om WEEE.

 

 

Vid synpunkter kontakta Doros kundtjänst på support.se@doro.com eller 0771 - 86 11 00.