Doro Corporate

Att hjälpa äldre är kärnan i vår verksamhet. Genom att erbjuda tekniska lösningar ser vi till att de kan leva ett aktivt och oberoende liv.

Kalender

13 Februari 2020

Q4 Bokslutskommuniké 2019

24 April 2020

Q1 Kvartalsrapport

Läs mer