Strategi

Kärnan i vår verksamhet är att hjälpa äldre att leva ett bättre liv, och vårt mål är att bli Europas ledande teknikvarumärke för seniorer. Vi vill försäkra oss om att seniorer inte blir utestängda från den digitala världen, och med hjälp av teknik och smarta innovationer kan seniorer leva ett aktivt och självständigt liv – både i hemmet och när de är ute och lever livet.

 

En meningsfull vardag för fler av våra äldre

 

Vi lever allt längre och är allt friskare tack vare bättre levnadsvillkor och sjukvård. Prognoserna säger att vi 2050 kommer att ha fler än två miljarder människor på jorden som är äldre än 60 år. Vi lever inte bara längre och är friskare än någonsin förr, utan samhällets äldre både behöver och vill ha ny teknik som fungerar för dem. 

Vi på Doro kommer att utnyttja vårt varumärke och vår rikhaltiga erfarenhet för att möta dessa behov genom att utveckla nya och innovativa produkter och tjänster för seniorer. Doro kommer att utnyttja sitt varumärke och sin rikhaltiga erfarenhet för att möta dessa behov eftersom seniorer som i allt högre grad är nyfikna på och villiga att använda ny teknik är en otroligt god möjlighet för Doro att utvidga sin verksamhet med närliggande produkter och tjänster.

Doro har över 45 års erfarenhet av att utveckla produkter och tjänster särskilt avsedda för seniorer. Vi är därför synnerligen medvetna om de svårigheter äldre stöter på vid användning av teknik, men också hur stort nöje de kan ha av den. Vid det här laget har vi sålt nära 30 miljoner seniortelefoner via vårt omfattande nätverk med ledande mobiloperatörer, återförsäljare och specialister och har byggt upp ett stort förtroende hos såväl seniorer och deras anhöriga. De vet att de får användarvänliga, tillgängliga och pålitliga produkter när de väljer Doro. Doro är ett premium-varumärke för seniorer med klassiska funktionsrika produkter som är perfekta för vår äldre befolkning som vill ha värde för sina pengar.

Vi kommer givetvis att fortsätta arbetet för att stärka vår ledande position när det gäller mobila enheter för seniorer, men Doro kommer också att utnyttja sin klassiska teknik och omfattande kunskap för att utvidga sitt sortiment med seniorinriktade produkter och tjänster för att ta klivet in i nya innovativa kategorier och portföljer. Expansionsplanen innebär också att Doro framöver också kommer att inrikta sig på senioranpassad teknik för hemunderhållning, smarta hem, övervakning av vitaltecken och kommunikationshjälpmedel. Vi kommer också att vidareutveckla våra lättillgängliga säkerhetstjänster som exempelvis Response by Doro.

Doro kommer att fortsätta sitt arbete med att ta fram pålitliga produkter och tjänster skräddarsydda för seniorer och vidareutveckla vårt redan välkända och distinkta varumärke. Vi kommer inte bara att göra vår breddade portfölj mer tilltalande, utan samtidigt förstärka de befintliga mobilprodukternas attraktionskraft.

För mer information om vår strategi, ladda ner vår senaste årsedovisning här

 

Årsredovisning