Strategi

Att hjälpa äldre genom att utnyttja teknik är kärnan i vår verksamhet. När vi hjälper seniorer att leva ett aktivt och självständigt liv gynnas vårt samhälle.

Meningsfull vardag för fler seniorer

Doros ambition är att vara marknadsledande på välfärdsteknik i Europa. Välfärdsteknik med en ökad digitalisering är svaret när behoven att ge en trygg, aktiv och meningsfull vardag för fler seniorer ska kombineras med att överbrygga utmaningar som ökande kostnadstryck och säker övervakning av kroniska sjukdomstillstånd.

Vår ambition är att vi kommer in i livet när det behövs en telefon utvecklad för seniorens behov och stannar hos dem livet ut. Under den perioden erbjuder vi teknikorienterade eller liknande lösningar efter deras individuella behov för att se till att de kan leva ett aktivt och självständigt liv.

För mer information om vår strategi, ladda ner vår senaste årsedovisning här

 

Årsredovisning

 

 

 

 

Bredda erbjudandet

Dagens och nästa generations telecare överlappar delar av den växande telehealth-sektorn. Välfärdsteknik som kan bevaka kroniska sjukdomar som KOL, hjärtsvikt, diabetes, hypertoni, astma, kranskärlssjukdom eller njursjukdom kan effektivisera vård av seniorer i hemmet. Doro utvärderar tjänster och produkter som skulle kunna vara aktuella inom ett telehealth-erbjudande.

Marknadsledande egen plattform

En viktig del i Doros strategi är att etablera en ny flexibel och modulär plattform för programvara och system. Plattformen ska samla Doros alla tjänsteerbjudanden och utgöra navet och det gemensamma gränssnittet för kunder och användare. Doro har stor erfarenhet av att specificera och utveckla både system, produkter och tjänsteapplikationer för seniormarknaden. Det kommer vi att fortsätta med. För att ytterligare bredda vårt erbjudande och öka tillväxten kommer vi även att samarbeta med strategiska partners.