Doro Corporate

Att hjälpa äldre är kärnan i vår verksamhet. Genom att erbjuda tekniska lösningar ser vi till att de kan leva ett aktivt och oberoende liv.