Doro Corporate

Att hjälpa äldre är kärnan i vår verksamhet. Genom att erbjuda tekniska lösningar ser vi till att de kan leva ett aktivt och oberoende liv.

Kalender

24 april 2020

Q1 Kvartalsrapport

Årsstämma

16 juli 2020

Q2 Kvartalsrapport

Läs mer