Årsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid årsstämman väljs Doro AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.

Årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen
samt hanteringen av årets resultat. Övriga ärenden följer av den svenska aktiebolagslagen. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Aktieägare som är registrerade i Euroclear Swedens aktiebok per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på bolagsstämman.

Doros årsstämma 2021

Årsstämma i Doro AB kommer hållas fredagen den 29 april 2021 klockan 14.00 på Hotell Story, Tyfongatan 1, Malmö.

 

Sista dag för att anmäla ärenden till årsstämman är den 18 mars 2021

 

Årstämmor

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Extra bolagsstämma 2014

Årsstämma 2014

Extra bolagsstämma 2013

Årstämma 2013