Bolagsstämma

 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid årsstämman väljs Doro AB:s styrelse och styrelseordförande. Vidare utses bolagets revisorer.

 

Årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen
samt hanteringen av årets resultat. Övriga ärenden följer av den svenska aktiebolagslagen. Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

 

Aktieägare som är registrerade i Euroclear Swedens aktiebok per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på bolagsstämman.

 

Doros årsstämma 2020

Årsstämma i Doro AB kommer att hållas fredagen den 24 april 2020 på Hotell Story, Tyfongatan 1, Malmö.

De aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 skall inkomma med sådant förslag till agm@doro.com eller brev märkt "Årstämma 2020" till DORO AB, Jörgen Kocksgatan 1 b, 211 20 Malmö. Sista dag att inkomma med förslag är den 13 mars 2020.

 

Dokumentation

Dokumentationen kopplad till årsstämman 2020 kommer finnas tillgänglig här nedan.

 

Årstämmor

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Extra bolagsstämma 2014

Årsstämma 2014

Extra bolagsstämma 2013

Årstämma 2013