Doro i korthet

Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar tjänster och produkter för seniorer för att göra åldrandet självständigt, stärkande och innehållsrikt.

Vår breda portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar bidrar till att koppla ihop generationer digitalt och skapar en trygg och självständig tillvaro i och utanför hemmet.

 

 

 

Marknadsledare

Doro är marknadsledande inom trygghetslarm i Sverige, Norge och Storbritannien och global marknadsledare på mobiltelefoner till seniorer. Doro är ett svenskt bolag med huvudkontor i Malmö och försäljningsverksamhet i 27 länder.

 

En växande marknad

En åldrande befolkning och en ökande förekomst av kroniska sjukdomar är två av de största utmaningarna i Europa under detta århundrade. Den adresserbara europeiska marknaden för välfärdsteknik bedöms växa med cirka 80 procent de närmaste fem åren, från 24 miljarder kronor

2018 till 44 miljarder kronor 2024. Det ger unika möjligheter för Doro som med sin marknadsposition är rustat att ta en ledande roll i utvecklingen.

Doros erbjudande

Care – välfärdsteknik för digital vård och omsorg i hemmet; stationära och mobila trygghetslarm, fjärrtillsyn och larmmottagning säljs till offentliga aktörer, civilsamhälle och privata företag. Mer än 310 000 äldre personer är uppkopplade till Doros sju alarmcenter, där mer än 25 000 larm hanteras varje dag.

 

Phones – egenutvecklade senioranpassade telefoner och mobiltelefoner säljs via ett nätverk med över 300 telekomoperatörer, distributörer, specialister och återförsäljare i framförallt Europa och Nordamerika. Mer än 2,7 miljoner telefoner såldes under 2019.

*Källor: Berg Insight Connected Care in Europe 2019, WHO, Sveriges Kommuner och Regioner SKR och Doros egna estimat.