Doro i korthet

Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag. Vi utvecklar produkter och tjänster anpassade för seniorens behov så att de kan leva ett bättre liv. Doro utnyttjar smarta innovationer för att se till att alla – oavsett ålder – kan ha kontakt på digital väg, både i hemmet och när man är på språng. Vårt breda utbud av seniorinriktade produkter och tjänster ger våra äldre möjlighet till en aktiv och självständig tillvaro som samtidigt ger sinnesro.

 

 

Marknadsledare

Doro är ett seniorfokuserat teknikföretag och europeisk marknadsledare på mobiltelefoner för seniorer. Ett svenskt teknikbolag med huvudkontor i Malmö och försäljningsverksamhet i 27 länder.

En växande marknad

Vi lever allt längre och är allt friskare tack vare bättre levnadsvillkor och sjukvård. Förväntad livslängd på globalt plan har fördubblats de senaste hundra åren, och prognoserna säger att vi 2050 kommer att ha fler än två miljarder människor på jorden som är äldre än 60 år. En allt äldre befolkning är inte alls någon nackdel, tvärtom innebär det en fantastisk möjlighet! Tidigare har seniorerna inte satts i första rummet av varumärken, återförsäljare och konsumentinriktade verksamheter. Men faktum är att seniorsegmentet enligt McKinsey sannolikt kommer att stå för 60 % av all konsumtionstillväxt i Västeuropa, Nordamerika och Nordostasien de kommande 15 åren. Det innebär unika möjligheter för Doro. Vi har ett välkänt och distinkt varumärke, ett omfattande partnernätverk (operatörer, distributörer och återförsäljare) och en stark marknadsledande position, något som ger Doro unika förutsättningar för att inta en ledande roll i denna utveckling.

Doros erbjudande

Doro erbjuder egenutvecklade senioranpassade mobiltelefoner och tjänster som tagits fram här i Sverige. Vi samarbetar med ett nätverk med över 300 ledande telekomoperatörer, distributörer, återförsäljare och specialister. Totalt har vi sålt nästan 30 miljoner seniortelefoner, och försäljningsvolymen ligger nu på över 2,5 miljoner per år. Alla enheter har de klassiska Doro-funktionerna som exempelvis klart och tydligt ljud som är särskilt anpassat för äldres hörsel, ergonomisk design som gör det lätt att hålla och hantera, stora, väl separerade knappar med högkontrastfärger och en trygghetsknapp som ser till att man snabbt och lätt kan kalla på hjälp i en nödsituation.