Presentationer

 

Doro informerar finansmarknaden, investerare, medierna, potentiella partners, anställda och andra intressenter kvartalsvis med finansiella rapporter, presentationer och webcasts/audiocasts, i syfte att öka förståelsen för företaget och dess utveckling. I samband med att vi publicerar kvartalsrapporter hålls alltid en webbsänd audiocast, i arkivet nedan tillhandahålls inspelade versioner från de senaste fyra tillfällena.

 

Presentationer av kvartalsrapporter (endast tillgängliga på engelska)

Q1 2024 - Audiocast och telefonkonferens

Q4 2023 - Audiocast och telefonkonferens

Q3 2023 - Audiocast och telefonkonferens

Q2 2023 - Audiocast och telefonkonferens

Q1 2023 - Audiocast och telefonkonferens

Q4 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q3 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q2 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q1 2022 - Audiocast och telefonkonferens

Q4 2021 - Audiocast och telefonkonferens

Q3 2021 - Audiocast och telefonkonferens

Q2 2021 - Audiocast och telefonkonferens 

Q1 2021 - Audiocast och telefonkonferens

Q4 2020 - Audiocast och telefonkonferens

Q3 2020 - Audiocast och telefonkonferens

Q2_2020 - Audiocast och telefonkonferens

Q1 2020 - Audiocast och telefonkonferens

Q4 2019 -  Audiocast och telefonkonferens

Q3 2019 - Audiocast och telefonkonferens

Q2 2019 - Audiocast och telefonkonferens

Q1 2019 -  Audiocast och telefonkonferens

Q4 2018 - Audiocast och telefonkonferens

Q3 2018 - Audiocast och telefonkonferens

 

Presentationsmaterial från kvartalsrapporter (endast tillgängliga på engelska)

Q1 2024 - Presentationsmaterial

Q4 2023 - Presentationsmaterial

Q3 2023 - Presentationsmaterial

Q2 2023 - Presentationsmaterial

Q1 2023 - Presentationsmaterial

Q4 2022 - Presentationsmaterial

Q3 2022 - Presentationsmaterial

Q2 2022 - Presentationsmaterial

Q1 2022 - Presentationsmaterial

Q4 2021 - Presentationsmaterial

Q3 2021 - Presentationsmaterial

Q2 2021 - Presentationsmaterial

Q1 2021 - Presentationsmaterial

Q4 2020 - Presentationsmaterial

Q3 2020 - Presentationsmaterial

Q2_2020 - Presentationsmaterial

Q1 2020 - Presentationsmaterial

Q4 2019 - Presentationsmaterial

Q3 2019 - Presentationsmaterial

Q2 2019 - Presentationsmaterial

Q1 2019 - Presentatonsmaterial

Q4 2018 - Presentationsmaterial

Q3 2018 - Presentationsmaterial

Q2 2018 - Presentationsmaterial

Q1 2018 - Presentationsmaterial

Q4 2017 - Presentationsmaterial

Q3 2017 - Presentationsmaterial

Q2 2017 - Presentationsmaterial

Q1 2017 - Presentationsmaterial

 

Presentationer från årsstämmor

VD Carl-Johan Zetterberg Boudries anförande från årsstämman 2019 -PDF

VD Carl-Johan Zetterberg Boudries anförande från årsstämman 2019 - Video

VD Robert Puskaric anförande från årsstämman 2018

VD Robert Puskaric anförande från årsstämman 2017