Om Doro

Att hjälpa äldre är kärnan i vår verksamhet. Genom att erbjuda teknik möjliggör vi för äldre att kunna leva ett aktivt och oberoende liv. Vår senioranpassade teknik gör att de kan höra till, känna trygghet och vara en självklar del av samhället - precis som alla andra. Doro erbjuder enkla och smarta telefoner med anpassade funktioner såsom trygghetslarmknapp och tydliga användargränssnitt.