Om Doro

Att hjälpa äldre är kärnan i vår verksamhet. Genom att erbjuda teknik möjliggör vi för äldre att kunna leva ett aktivt och oberoende liv. Våra teknikorienterade trygghetslösningar gör att de kan höra till, känna trygghet och vara en självklar del av samhället - precis som alla andra. Doros erbjudande innehåller ett antal tjänster och produkter - från telecare lösningar med en komplett digital larmkedja till enkla att använda och anpassade mobiltelefoner.