Ledningsgrupp

 

Jörgen Nilsson
President & CEO

Utbildning: Bachelor of Science in Systems Analysis, Lund University
Född: 1970
Nationalitet: Svensk
Tidigare erfarenhet: Saudi Telecom, Telenor, Mobinil, Orange, Cap Gemini Ernst & Young
Egna och närståendes innehav: 47,993 aktier
Anställd sedan: 2015

Isabelle Senges
CFO 

Utbildning: Master of Science in International Banking and Financial Services, University of Reading
Född: 1970
Nationalitet: Fransk
Tidigare erfarenhet: Vestas, Danone
Egna och närståendes innehav: 3,000 aktier
Anställd sedan: 2012

Fredrik Bengtsson
CTO

Utbildning: Industrial Economy & Marketing, Linköping
Född: 1971

Nationalitet: Svensk
Egna och närståendes innehav: 2,078 aktier
Anställd sedan: 1993

Therese Brahed
Human Resources Director

Utbildning: Master of Science in organizational development, Malmö University
Född: 1978

Nationalitet: Svensk
Egna och närståendes innehav: 154 aktier
Anställd sedan: 2020

Jens Leth
Operations Director

Utbildning: Technician aircraft engineer & IFL Business knowledge
Född: 1971

Nationalitet: Swedish
Egna och närståendes innehav: 1,625 aktier
Anställd sedan: 2020

Maciej Gudan
Chief Product Officer

Utbildning: Master of Science – MS, Computer Science, Poznan University of Technology
Född: 1983

Nationalitet: Polsk
Egna och närståendes innehav: -
Anställd sedan: 2023

Martin Törngren
Procurement Director

Utbildning: Master of Science in Business Administration, Lund University
Född: 1969

Nationalitet: Svensk
Egna och närståendes innehav: 1,463 aktier
Anställd sedan: 2000

Peter Skattenborg
Pricing Director

Utbildning: Technical school, Electronics, Audio, Video and Telecom

Född: 1966

Nationalitet: Norsk
Egna och närståendes innehav: 20 aktier
Anställd sedan: 1993

Johnny Davou
Regional Director Nordic & Baltics

Utbildning: Power Electronics, Lund. Leadership, Sales and Marketing training.
Född: 1969

Nationalitet: Svensk
Egna och närståendes innehav: 12,500 aktier
Anställd sedan: 1996

Valérie Olek
Regional Director Frabel & South Europe

Utbildning: ESSCA Business School of Management, Angers France
Född: 1967

Nationalitet: Fransk
Egna och närståendes innehav: 1,244 aktier
Anställd sedan: 1998

Peter Marsden
Head of Direct to Consumer

Utbildning:VP and Global Head of Sales Sony Ericsson
Född: 1963

Nationalitet: Engelska
Egna och närståendes innehav: 6,000 aktier
Anställd sedan: 2017

Calle Krokstäde
Regional Director Hong Kong

Utbildning: Master of Business Administration, Executive MBA, Hull University
Född: 1973

Nationalitet: Svensk
Egna och närståendes innehav: 1,088 aktier
Anställd sedan: 1995

Ben Crompton 
Regional Director UK & IE

Utbildning: Bachelor of Science in business and management studies. University of Bradford

Född: 1976

Nationalitet: English
Egna och närståendes innehav: -
Anställd sedan: 2019

Michael Rabenstein
Regional Director DACH

Utbildning: Economy, University Vienna
Född: 1973

Nationalitet: Österrikare
Egna och närståendes innehav: 388 shares
Anställd sedan: 2019

Vivian Chin 
Marknads-och kommunikationsdirektör

Utbildning: Master of European Affairs, Lund University
Född: 1981

Nationalitet: Svensk / Hong Kong
Egna och närståendes innehav: -
Anställd sedan: 2024