Optionsprogram

Optionsprogram

 

Doro har ett optionsprogram som löper 2018-2021.

 

Se det fullständiga förslaget som godkändes på Bolagsstämman den 27 april 2018.

 

Optionsprogram 2014-2017

Vid en extra extra bolagsstämman 21 augusti 2014 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Doro-koncernen. Varje teckningsoption gav innehavaren rätt att köpa en aktie till ett förutbestämt pris om 42,00 kr under tidsperioden 22 maj 2017 till och med 21 juni 2017.

 

Optionspriset på 1,26 kr beräknades enligt den så kallade Black & Scholes-modellen, beaktat av estimerad utdelning och använd aktiekurs om 31,10 kr, volatilitet 30 procent, riskfri ränta 0,31 procent och löptid om 2,78 år (12 sep 2014 till 21 jun 2017). Totalt emitterades 841 000 teckningsoptioner.