Hållbarhet

Doro har en verksamhet som passar väl in i tre av de globala målen för hållbar utveckling som FN tagit fram. Vi har därför skapat tre fokusområden som vi arbetar efter, där vart och ett speglar ett globalt mål.