HÃ¥llbarhet

Hållbarhet

Doro har en verksamhet som passar väl in i tre av de globala målen för hållbar utveckling som FN tagit fram. Vi har därför skapat tre fokusområden som vi arbetar efter, där vart och ett speglar ett globalt mål.

Hållbarhets Fakta och siffror :

Läs mer