Doro Mission

Doro mission

Basen och det skapade värdet bär upp Doros Mission.

 

Skapat värde

Det är i social hållbarhet i kundledet som Doro har störst påverkan. Det är i denna del som Doro gör skillnad på ett sätt som inte varit fallet om företaget funnits i en annan bransch, med andra kundsegment. Här skapas värde för användare och samhälle. Doros skapade värde är att erbjuda produkter och trygghetstjänster att lita på, samt att erbjuda resurseffektivitet.

 

Fundament

Det måste finnas en stabil bas att stå på genom styrning av de hållbarhetsfrågor som alla företag och branscher måste förhålla sig till: arbetsmiljö, jämlikhet, styrning av leverantörer, miljöstyrning, legala frågor, mm.