Doros mission

Det är företagets fundament och skapade värde som utgör grunden för Doros mission: Doro ser till att tekniken blir tillgänglig även för seniorer så att de kan leva ett bättre liv.
Doro utnyttjar smarta innovationer och teknik särskilt anpassad för seniorernas behov för att se till att alla – oavsett ålder – kan ha kontakt på digital väg, både i hemmet och när man är på språng.
Doros produkter och tjänster ger seniorer möjlighet till en aktiv och självständig tillvaro och säkerställer sinnesro när den är som allra viktigast.

 

Skapat värde

Det är i social hållbarhet i kundledet som Doro har störst påverkan och verkligen kan göra skillnad. Det är i denna del som Doro gör skillnad på allvar, för såväl användare, kunder som samhälle. Doros skapade värde är att erbjuda lättanvända, tillgängliga och pålitliga produkter och trygghetstjänster särskilt anpassade för seniorer, samt att erbjuda resurseffektivitet. På så vis försäkrar sig Doro om att seniorerna faktiskt blir en del av samhället och kan på lika villkor ta del av tekniska framsteg och den digitala världen.

Doros viktigaste bidrag till en hållbar utveckling är företagets produkter och tjänster som ser till att seniorer och människor med funktionsnedsättning med teknikens hjälp kan leva ett mer självständigt, tryggare och bättre liv.

Det är inom social hållbarhet som vi verkligen gör skillnad!

 

Fundament

Det måste finnas en stabil bas att stå på med reglering av alla hållbarhetsfrågor som samtliga företag och branscher måste förhålla sig till. Det gäller sådant som arbetsmiljö, jämlikhet, styrning av leverantörer, miljöstyrning, juridiska frågor m.m.

Hållbarhet är en central del av Doros långsiktiga strategi. Doros bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling är:

  • ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”
  • ”Minskad ojämlikhet”
  • ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Alla Doros förpackningar är miljövänliga, och all plast har också avlägsnats från produktaskarna. Därutöver strävar Doro efter att minska sin klimatpåverkan genom att minska antalet medföljande tillbehör som exempelvis hörlurar, USB-kablar m.m.