Produkter att lita på

Användarvärde

Seniorer deltar i användaranalyser och fälttester när vi utvecklar våra nya produkter.
Doros produktutveckling är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och innefattar tydliga processer för att säkerställa att såväl produkter som tjänster uppfyller kundernas krav samt internationell och lokal lagstiftning. Vi fokuserar på viktiga områden som materialval, avfallshantering och återvinning där vi försäkrar oss om att alla krav uppfylls och mer därtill, samt ser till att produkternas design löpande gör dem säkrare och mer användarvänliga.

 

Reparerbarhet

Livscykelanalyser visar att det bästa vi kan göra för miljön är att förlänga produkternas livslängd. Doro väljer därför alltid i första hand den produktdesign som också medför lång hållbarhet.

Det innebär att de allra flesta Doro-produkter har utbytbara batterier, något som inte bara gör att produkten håller längre utan också underlättar reparation och återvinning.

Vi vet också att 70 % av Doros klassiska telefoner och 30 % av våra smartphones används längre än tre år.

Från och med 2021 inkluderar vi reparerbarhet redan tidigt under produktutvecklingen. Ett bra exempel är den nya smartphone-serien med en lättöppnad konstruktion som gör dem enklare att reparera. Äldre telefoner är limmade och därför besvärliga att öppna när en  reparation blev nödvändig.