Resurseffektivitet

Samhällets resurser

 

Teknik för seniorer handlar inte om att ersätta mänskliga resurser med teknik och automatisering. Teknik för seniorer handlar framför allt om att se till att även våra äldre kan ta klivet ut i den digitala världen för en aktiv och självständig livsstil – både hemma och när man är på språng. Samtidigt kan både seniorer och anhöriga känna sig säkra och trygga.

I andra hand handlar teknik för seniorer om att utnyttja de resurser som våra seniorer gett oss tillgång till på ett effektivt sätt. Många äldre är synnerligen kompetenta och vill dessutom mer än gärna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. När deras kunskaper får komma andra till glädje är det inte bara till nytta för dem personligen genom att de aktiveras såväl psykiskt som fysiskt, utan är också till fördel för samhället i stort.

 

Omsorg om människa och planet

 

Doro arbetar på olika sätt för att minimera klimatpåverkan, t.ex. genom miljömässig förbättring av bilflottan och utbildningar i miljökörning.
Doro uppmuntrar också till distans- och hemarbete för att minska pendlingsbehovet ännu mer.

Energiförbrukningen i våra lokaler mäts årligen och vi strävar efter att minska miljöpåverkan genom optimalt utnyttjande av ytor och användande av fossilfri energi.

Doro strävar efter att transportkostnader och miljöpåverkan orsakade av produkttransporter ska hållas så låga som möjligt.