Resource efficiency

Resurseffektivitet

Samhällets resurser

 

Välfärdsteknik handlar inte om att ersätta mänskliga resurser i välfärden med teknik och automatisering. Välfärdsteknik handlar i första hand om att skapa trygghet, frihet och oberoende för människor med fysiska och kognitiva begränsningar.

I andra hand handlar välfärdsteknik om en effektivare omsorg. Där utförare bättre kan utnyttja begränsade skattemedel. Där omsorgspersonal får en bättre arbetsmiljö och med större möjlighet att lägga sin tid på det värdefulla mötet med de äldre.

Rätt utformad välfärdsteknik skapar en social hållbarhet och möter upp mot de framtida utmaningar som den växande andelen äldre utgör.

Vår hela värdegrund, vår vision och vår mission kretsar kring ett bättre liv för seniorer och en mer hållbar välfärd.

 

Människor och miljö

 

Doros produkter och tjänster inom Care kan positivt påverka miljö och människor, se livscykelanalys

Miljöcertifiering finns för Doro Care. Doro har som ständigt mål att förvärvade larmcentraler ska läggas till i Doros centrala ISO 14001 certifikat inom 18 månader.

Doro arbetar på olika sätt för att minimera klimatpåverkan till följd av bilresorna, t.ex. genom miljömässig förbättring av bilflottan och utbildningar i sparsam körning.

Energiförbrukning i lokalerna mäts årligen och det finns en strävan att minska miljöpåverkan genom optimalt utnyttjande av ytor och användande av fossilfri energi.

Doro strävar efter att transportkostnader och miljöpåverkan orsakade av produkttransporter ska hållas låga.