Enkla och smarta telefoner, klockor och surfplattor för alla!

skrattande kvinna. skrattande kvinna.

Support

Här hittar du all information om hur du får hjälp med dina produkter och tjänster från Doro.

Kundtjänst

Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst som är öppen 8.30-16.30 helgfria vardagar, lunchstängt 12-13. Lättast att nå oss är onsdagar och torsdagar. Flest ringer direkt när vi öppnar och direkt efter lunch så undvik gärna dessa tider.

imagecrqxo.png

Innan du kontaktar vår support eller besöker stället där du köpt din produkt kan du prova någon eller alla av dessa tre åtgärder för att lösa problemet:

1. Starta om din telefon genom att stänga av den, vänta ca 10 sekunder och sen slå på den igen.

2. Se om det finns en ny mjukvara och gör en uppdatering.

3. Har du en smartphone där batteriet inte kan plockas ut titta i manualen efter "Starta om telefonen". Om du har en vanlig mobiltelefon plocka ur batteriet, vänta några minuter, koppla sedan in den igen och starta mobilen

 

Telefon: 0771861100

Email:    support.se@doro.com

ikon för manualer.

Manualer

Om du har funderingar om din Doro-produkt finns

svaret oftast i tillhörande manual som du kan söka

upp och ladda ner i fältet här under.

Sök med modellnummer i fältet nedan

ikon för manualer.

Installationshjälp

Våra telefoner är enkla, så ofta räcker det att följa de inbyggda guiderna i din smarta telefon eller titta i manualen, men du kan också få hjälp med din installation av Hemfixarna till ett bra pris.

 

Hemsupport

Doro samarbetar med Hemfixarna som erbjuder hjälp i hemmet till reducerade priser.
Du kan välja att betala per timme eller beställa något av de två paketen. 50 % RUT-avdrag, resa och moms är inkluderat i alla priser.

 

Klicka här för att beställa Hemfixarna!

 

Doro hemsupport

Timpris 399 kr

 

- Resa ingår i priset

- Tillkommande halvtimmar 199 kr

- Inga avi- eller tillkommande avgifter

- Faktureras efter uppdraget

 

 

Doro Smart mobil 

599 kr

- Grundinstallation

- Anslutning till nätverk och bredband

- Överföring av kontakter

- Överföring av bilder

- Genomgång av grundfunktionerna

- Ringa samtal

- Skicka SMS

- Använda internet

 


Doro Enkel mobil 

349 kr

- Uppstart av telefonen

- Överföring av kontakter

- Genomgång av grundfunktionerna

- Ringa samtal

- Skicka SMS

ikon för installationshjälp.

Din garanti

Alla Doro-produkter omfattas av garanti. Skulle någonting hända inom garantitiden tar du kontakt med den butik som sålt varan till dig, eller med oss om du beställt varan via vår e-shop. Klicka nedan för att läsa mer om villkoren.

Se fullständiga garantivillkor

Tillämplig för alla Doro-mobiltelefoner

 

Garantiperiod och gränser

Garantin gäller från dagen då inköpet av en produkt görs av användaren. De separata delarna inuti produkten kan ha olika bestämmelser vad som avser garantilängd och vad som täcks av garantin.

 

Ursprunglig Garanti

  • 24 månader på mobiltelefoner eller fasta telefoner
  • 12 månader på medföljande tillbehör så som batterier, laddare, hörlurar, kablar, fodral och skal

 

Garanti för serviceärenden och reparationer

Garantin gäller från inköpsdatum och kommer inte ändras vid vidareförsäljning, utbyte eller reparation när den skickas till auktoriserad Doro verkstad. De reparerade delarna eller utbytesenheten omfattas av garantin under hela den återstående ursprungliga garantiperioden eller under 60 dagar från reparations- eller utbytesdatumet. Den längre tidsperioden är alltid den som beaktas.

 

Fel som inte täcks av garantin

 

  • Normalt slitage (batterier och skärmar)
  • Tappskador och/eller om telefonen använts på ett olämpligt sätt


Den ursprungliga garantin gäller inte för fel som orsakats av kortslutning i batteriet eller användning av tillbehör som inte är Doro original. Den ursprungliga garantin gäller inte om enheten har:

  • Öppnats, ändrats eller reparerats av en icke auktoriserad verkstad
  • Reparerats med delar som inte är Doro original
  • Utsatts för fuktighet, extrema miljö- och termiska förhållanden, erosion, oxidation eller kemikalier
  • Borttaget eller ej läsbart serienummer
  • Blivit laddad med, skadad av eller manipulerad med annan än Doro-godkänd DORO-programvara


Garantibevis

För att vara berättigad till garantitjänster ska produkten skickas till ett auktoriserat Doro servicecenter med ett giltigt inköpsbevis

 

 

Serviceverkstad

Felsökning (gör detta först)

Om din Doro inte fungerar som den ska, vidta först följande steg. Kontrollera mellan varje steg om det hjälpte. Om din Doro då fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare:

 

1. Starta om din telefon genom att stänga av den, vänta ca 10 sekunder och sen slå på den igen. Kontrollera om detta hjälpte. Om din Doro nu fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare till nästa steg.

2. Se om det finns en ny mjukvara och gör en uppdatering. Är du osäker på hur du gör detta se i manualen som du hittar här på samma sida lite längre upp. Kontrollera om detta hjälpte. Om din Doro nu fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare till nästa steg.

3. Har du en smartphone där batteriet inte kan plockas ut titta i manualen efter "Starta om telefonen". Har du en vanlig mobiltelefon där du kan plocka ut batteriet gör det, vänta ett par minuter och sätt i det igen och starta mobilen. Kontrollera om detta hjälpte. Om din Doro nu fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare till nästa steg.

4. Återställ din Doro till fabriksinställningar. Detta återställer din telefon och raderar all data och kan göra att problem försvinner. Se till att göra en backup innan då allt så som bilder, kontakter och vissa appar försvinner!  För mer information titta i din användarmanual som du hittar här på denna sida lite längre upp. Kontrollera om detta hjälpte. Om din Doro nu fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare till nästa steg.

5. Hjälpte inte ovan steg rekommenderar vi dig att kontakta din återförsäljare som hjälper dig att felsöka eller om det behövs skicka din Doro på service.

6. Kontakta vår support så hjälper de dig. Kontaktuppgifter hittar du längre upp på denna sidan.

 

Serviceverkstad

Har du varit i kontakt med din återförsäljare eller vår support och inte lyckats lösa problemet kan du skicka in din Doro på service via elcare.com/sv-se/boka-service. Tänk på att skriva en tydlig felbeskrivning då det hjälper verkstaden att göra en korrekt felsökning av din Doro. Du behöver bl.a. ange IMEI numret på din Doro som du får fram genom att trycka på "Ringknappen” och sedan knappa in *#06#. På vissa telefoner kan du se IMEI-numret under batteriet. 

 

elcare.com/sv-se/boka-service kan du sen se statusen för din reparation.

 

Återvinning

Genom att säkerställa att produkter, batterier och förpackningar tas om hand på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som kan orsakas av olämplig hantering av avfall.

Återvinna - hur och var

Många vet inte vad de ska göra med sin gamla elektronik. Hur återvinner man den på rätt sätt? Nedan har vi några alternativ för dig 

Alternativ 1: 

Gå till någon av våra återförsäljare, och lämna in din gamla mobil. Läs gärna mer om detta via denna länk:  Cirkulera Mera

Alternativ 2: 

Gå till närmsta återvinningscentral och lämna in produktavfall till relevant insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Alternativ 3:

Du kan skicka in din Doro till Doros kontor i Malmö och märk försändelsen med "återvinna". Adressen är:

Doro AB

attest: återvinna

Jörgen Kocksgatan 1B

21120 Malmö

Batterier

Se avsnittet i bruksanvisningen om hur du tar bort batteriet från produkten på ett säkert sätt. Ta bort batteriet och leverera det till lämplig återvinningsstation för återvinning av batterier.

Telefoner

Innan du lämnar in din telefon för återvinning rekommenderar vi att du:

- Kom ihåg att säkerhetskopiera eller överföra filer och information du vill behålla. Radera sedan all personlig information från telefonen via en Master-återställning (för mer information, se användarhandboken).

- Ta bort minneskortet och SIM-kortet.

- Lämna in telefonen tillsammans med batteriet.

 

För mer detaljerad information om retur och återvinning av produkter, batterier eller förpackningar och för att säkerställa att batteriet och den elektriska och elektroniska utrustningen behandlas ordentligt, vänligen kontakta din kommun, din lokala avfallshanterare eller butiken där du köpte produkten eller batteriet.