skrattande kvinna. skrattande kvinna.

Support

Här hittar du all information om hur du får hjälp med dina produkter och tjänster från Doro.

ikon för kundtjänst. ikon för kundtjänst.

Kundtjänst

Du är välkommen att kontakta vår kundtjänst som är öppen 8.30-16.30 helgfria vardagar, lunchstängt 12-13, gällande frågor om våra produkter och tjänster.
 
Telefon: 0771861100

Email:    support.se@doro.com

 

 

ikon för karta. ikon för karta.

Vanliga Frågor

Har du en fråga om din Doro telefon? Här kan du hitta svar på de vanligaste frågorna vi får till vår support!

 

 Vanliga frågor och svar

 

ikon för manualer.

Manualer

Om du har funderingar om din Doro-produkt finns svaret oftast i tillhörande manual som du kan söka upp och ladda ner i fältet här under.

Sök med modellnummer i fältet nedan

ikon för manualer.

Installationshjälp

Våra telefoner är enkla, så ofta räcker det att följa de inbyggda guiderna i din smarta telefon eller titta i manualen, men du kan också få hjälp med din installation av Hemfixarna till ett bra pris.

 

Hemsupport

Doro samarbetar med Hemfixarna som erbjuder hjälp i hemmet till reducerade priser.
Du kan välja att betala per timme eller beställa något av de två paketen. 50 % RUT-avdrag, resa och moms är inkluderat i alla priser.

 

Klicka här för att beställa Hemfixarna!

 

Doro hemsupport

Timpris 399 kr

 

- Resa ingår i priset

- Tillkommande halvtimmar 199 kr

- Inga avi- eller tillkommande avgifter

- Faktureras efter uppdraget

 

 

Doro Smart mobil 

599 kr

- Grundinstallation

- Anslutning till nätverk och bredband

- Överföring av kontakter

- Överföring av bilder

- Genomgång av grundfunktionerna

- Ringa samtal

- Skicka SMS

- Använda internet

 


Doro Enkel mobil 

349 kr

- Uppstart av telefonen

- Överföring av kontakter

- Genomgång av grundfunktionerna

- Ringa samtal

- Skicka SMS

ikon för installationshjälp.

Din garanti

Alla Doro-produkter omfattas av garanti. Skulle någonting hända inom garantitiden tar du kontakt med den butik som sålt varan till dig, eller med oss om du beställt varan via vår e-shop. Klicka nedan för att läsa mer om villkoren.

Se fullständiga garantivillkor

Tillämplig för alla Doro-mobiltelefoner

 

Garantiperiod och gränser

Garantin gäller från dagen då inköpet av en produkt görs av användaren. De separata delarna inuti produkten kan ha olika bestämmelser vad som avser garantilängd och vad som täcks av garantin.

 

Ursprunglig Garanti

  • 24 månader på mobiltelefoner eller fasta telefoner
  • 12 månader på medföljande tillbehör så som batterier, laddare, hörlurar, kablar, fodral och skal

 

Garanti för serviceärenden och reparationer

Garantin gäller från inköpsdatum och kommer inte ändras vid vidareförsäljning, utbyte eller reparation när den skickas till auktoriserad Doro verkstad. De reparerade delarna eller utbytesenheten omfattas av garantin under hela den återstående ursprungliga garantiperioden eller under 60 dagar från reparations- eller utbytesdatumet. Den längre tidsperioden är alltid den som beaktas.

 

Fel som inte täcks av garantin

 

  • Normalt slitage (batterier och skärmar)
  • Tappskador och/eller om telefonen använts på ett olämpligt sätt


Den ursprungliga garantin gäller inte för fel som orsakats av kortslutning i batteriet eller användning av tillbehör som inte är Doro original. Den ursprungliga garantin gäller inte om enheten har:

  • Öppnats, ändrats eller reparerats av en icke auktoriserad verkstad
  • Reparerats med delar som inte är Doro original
  • Utsatts för fuktighet, extrema miljö- och termiska förhållanden, erosion, oxidation eller kemikalier
  • Borttaget eller ej läsbart serienummer
  • Blivit laddad med, skadad av eller manipulerad med annan än Doro-godkänd DORO-programvara


Garantibevis

För att vara berättigad till garantitjänster ska produkten skickas till ett auktoriserat Doro servicecenter med ett giltigt inköpsbevis

 

 

Återvinning

Genom att säkerställa att produkter, batterier och förpackningar tas om hand på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som kan orsakas av olämplig hantering av avfall.

Återvinna - hur och var

För mer detaljerad information om retur och återvinning av produkter, batterier eller förpackningar, vänligen kontakta din kommun, din lokala avfallshanterare eller butiken där du köpte produkten eller batteriet.

För att säkerställa att batteriet och den elektriska och elektroniska utrustningen behandlas ordentligt, ska du lämna in produktavfall till relevant insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. För alla andra batterier, se avsnittet i bruksanvisningen om hur du tar bort batteriet från produkten på ett säkert sätt. Ta bort batteriet och leverera det till lämplig återvinningsstation för återvinning av batterier.

 

Telefoner

Innan du lämnar in din telefon för återvinning rekommenderar vi att du:

   - Kom ihåg att säkerhetskopiera eller överföra filer och information du vill behålla. Radera sedan all personlig information från telefonen via en Master-återställning (för mer information, se användarhandboken).

   - Ta bort minneskortet och SIM-kortet.

   - Lämna in telefonen tillsammans med batteriet.