Vi tillverkar enkla och smarta produkter för våra äldre!

skrattande kvinna. skrattande kvinna.

Support

Här hittar du all information om hur du får hjälp med dina produkter och tjänster från Doro.

Kundtjänst

Du är välkommen att kontakta vår gratis kundtjänst som är öppen 8.30-16.30 helgfria vardagar, lunchstängt 12-13. Lättast att nå oss är onsdagar och torsdagar. Flest ringer direkt när vi öppnar och direkt efter lunch så undvik gärna dessa tider.

imagecrqxo.png

Innan du kontaktar vår support eller besöker stället där du köpt din produkt kan du prova någon eller alla av dessa tre åtgärder för att lösa problemet:

1. Starta om din telefon genom att stänga av den, vänta ca 10 sekunder och sen slå på den igen.

2. Se om det finns en ny mjukvara och gör en uppdatering.

3. Har du en smartphone där batteriet inte kan plockas ut titta i manualen efter "Starta om telefonen". Om du har en vanlig mobiltelefon plocka ur batteriet, vänta några minuter, koppla sedan in den igen och starta mobilen

 

Telefon: 0771861100

Email:    support.se@doro.com

ikon för manualer.

Manualer

Om du har funderingar om din Doro-produkt finns

svaret oftast i tillhörande manual som du kan söka

upp och ladda ner i fältet här under.

Sök med modellnummer i fältet nedan

Hemfixarnas logotype

Installationshjälp av Hemfixarna

Beställ hjälp direkt hem til dig!

Våra telefoner är enkla, så ofta räcker det att följa de inbyggda guiderna i din smarta telefon eller titta i manualen, men du kan också få hjälp med din installation av Hemfixarna till ett bra pris.

Doro samarbetar med Hemfixarna som erbjuder hjälp i hemmet.
Du kan välja att betala per timme eller beställa något av de olika fasta paketen.

50 % RUT-avdrag, resa och moms är inkluderat i alla priser.

Du når dom antingen via telefon 0770-220 720, e-post info@hemfixarna.se eller klicka här för att beställa Hemfixarna direkt på deras hemsida!

 

Felsökning av telefoni timpris 499 kr

- Resa ingår i priset

- Tillkommande halvtimmar 249 kr

- Inga avi- eller tillkommande avgifter

- Faktureras efter uppdraget

Mobilbyte eller installation av surfplatta 599 kr


- Grundinstallation

- Anslutning till nätverk och bredband

- Överföring av kontakter

- Överföring av bilder

- Genomgång av grundfunktionerna

- Ringa samtal

- Skicka SMS

- Använda internet

ikon för installationshjälp.

Din garanti

Alla Doro-produkter omfattas av vår tillverkargaranti. Skulle något hända under garantitiden ber vi dig kontakta vår support eller den butik där du köpte produkten. Om du har beställt produkten via vår hemsida, vänligen kontakta vår support. Klicka nedan för att läsa mer om våra villkor.

Se fullständiga garantivillkor

Tillämplig för alla Doro-mobiltelefoner

 

Garantiperiod och gränser

Garantin gäller från dagen då inköpet av en produkt görs av användaren. De separata delarna inuti produkten kan ha olika bestämmelser vad som avser garantilängd och vad som täcks av garantin.

 

Ursprunglig Garanti

  • 24 månader på Doros produkter förutom tillbehör
  • 12 månader på medföljande tillbehör så som batterier, laddare, hörlurar, kablar, fodral och skal

 

Garanti för serviceärenden och reparationer

Garantin gäller från inköpsdatum och kommer inte ändras vid vidareförsäljning, utbyte eller reparation när den skickas till auktoriserad Doro verkstad. De reparerade delarna eller utbytesenheten omfattas av garantin under hela den återstående ursprungliga garantiperioden eller under 60 dagar från reparations- eller utbytesdatumet. Den längre tidsperioden är alltid den som beaktas.

 

Fel som inte täcks av garantin

 

  • Normalt slitage (batterier och skärmar)
  • Tappskador och/eller om telefonen använts på ett olämpligt sätt


Den ursprungliga garantin gäller inte för fel som orsakats av kortslutning i batteriet, användning av tillbehör som inte är Doro original eller om enheten har:

  • Öppnats, ändrats eller reparerats av en icke auktoriserad verkstad
  • Reparerats med delar som inte är Doro original
  • Utsatts för fuktighet, extrema miljö- och termiska förhållanden, erosion, oxidation eller kemikalier
  • Borttaget eller ej läsbart serienummer
  • Blivit laddad med, skadad av eller manipulerad med annan än Doro-godkänd DORO-programvara


Garantibevis

För att vara berättigad till garantitjänster ska produkten skickas till ett auktoriserat Doro servicecenter med ett giltigt inköpsbevis

 

 

Serviceverkstad

Felsökning (gör detta först)

Om din Doro inte fungerar som den ska, vidta först följande steg. Kontrollera mellan varje steg om det hjälpte. Om din Doro då fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare:

 

1. Starta om din telefon genom att stänga av den, vänta ca 10 sekunder och sen slå på den igen. Kontrollera om detta hjälpte. Om din Doro nu fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare till nästa steg.

2. Se om det finns en ny mjukvara och gör en uppdatering. Är du osäker på hur du gör detta se i manualen som du hittar här på samma sida lite längre upp. Kontrollera om detta hjälpte. Om din Doro nu fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare till nästa steg.

3. Har du en smartphone där batteriet inte kan plockas ut titta i manualen efter "Starta om telefonen". Har du en vanlig mobiltelefon där du kan plocka ut batteriet gör det, vänta ett par minuter och sätt i det igen och starta mobilen. Kontrollera om detta hjälpte. Om din Doro nu fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare till nästa steg.

4. Återställ din Doro till fabriksinställningar. Detta återställer din telefon och raderar all data och kan göra att problem försvinner. Se till att göra en backup innan då allt så som bilder, kontakter och vissa appar försvinner!  För mer information titta i din användarmanual som du hittar här på denna sida lite längre upp. Kontrollera om detta hjälpte. Om din Doro nu fungerar som den ska, behöver du inte gå vidare till nästa steg.

5. Hjälpte inte ovan steg rekommenderar vi dig att kontakta vår support  som hjälper dig att felsöka eller om det behövs hjälper dig att få din Doro skickad på service. Kontaktuppgifter hittar du längre upp på denna sidan.

Vill du hellre kontakta din återförsäljare går det naturligtvis bra men vår support har oftast bättre kunskap om din Doro.

 

Vad du ska tänka på innan du skickar din Doro för reparation.

Säkerhetskopiering av data - Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia av dina data och tar bort dem från enheten. Reparationsverkstaden kommer att radera alla data som sparats på din enhet och tar inget ansvar för förlorad information.

Ta bort SIM-kortet och, om tillämpligt, ditt SD-kort från enheten innan du skickar in den. Om du glömmer detta kommer de att förstöra dina kort på grund av GDPR-regler.

Lösenordsskydd eller skärmlås - För att verkstaden ska kunna verifiera problemet på din enhet måste du ta bort ditt lösenord eller skärmlås innan du skickar den för reparation.

Reparationsregistrering - Spara den information du fick när du registrerade din enhet för reparation och eventuellt portobevis. På så sätt kan du lättare följa behandlingen av din enhet och om det uppstår några problem kan du använda informationen när du kontaktar Doro eller reparationsverkstaden.

Leverans till reparationsverkstad. - Vänligen inkludera ditt inköpsbevis i ditt paket och se till att du packar din enhet säkert för att undvika skador under transporten.

Serviceverkstad

Om du har försökt med felsökningsstegen här ovan och problemet kvarstår bör du kontakta din återförsäljare. Har du köpt den på vår hemsida kan du kontakta vårt supportteam via telefon eller e-post. De kan utföra ytterligare kontroller tillsammans med dig eller ge dig råd om hur du returnerar enheten för reparation.

Du kan boka en serviceförfrågan hos vårt reparationscenter: Elcare.

Som återförsäljare kan du skapa ett partnerlogin på samma länk. Då kan du sedan skapa och följa dina ärenden där.

Innan du bokar ett serviceärende måste du se till att du har produktens serienummer och IMEI-nummer, som du får genom att trycka på den gröna knappen "Ring" och sedan slå *#06#. Om din Doro har en löstagbar baksida kan du se IMEI-numret på klistermärket under batteriet. Du kan också hitta både serienumret och IMEI-numret på originalförpackningen. Du bör också lägga till inköpskvittot som en fil i bokningsprocessen på webbsidan eller som en papperskopia i paketet tillsammans med Doro-produkten.

Du kan sedan följa hur det går för din enhet på Elcare servicecenter.

 

Återvinning

Genom att säkerställa att produkter, batterier och förpackningar tas om hand på rätt sätt hjälper du till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa som kan orsakas av olämplig hantering av avfall.

Återvinna - hur och var

Många vet inte vad de ska göra med sin gamla elektronik. Hur återvinner man den på rätt sätt? Nedan har vi några alternativ för dig 

Alternativ 1: 

Gå till någon av våra återförsäljare, och lämna in din gamla mobil. Läs gärna mer om detta via denna länk:  Cirkulera Mera

Alternativ 2: 

Gå till närmsta återvinningscentral och lämna in produktavfall till relevant insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Alternativ 3:

Du kan skicka in din Doro till Doros kontor i Malmö och märk försändelsen med "återvinna". Adressen är:

Doro AB

attest: återvinna

Jörgen Kocksgatan 1B

21120 Malmö

Batterier

Se avsnittet i bruksanvisningen om hur du tar bort batteriet från produkten på ett säkert sätt. Ta bort batteriet och leverera det till lämplig återvinningsstation för återvinning av batterier.

Telefoner

Innan du lämnar in din telefon för återvinning rekommenderar vi att du:

- Kom ihåg att säkerhetskopiera eller överföra filer och information du vill behålla. Radera sedan all personlig information från telefonen via en Master-återställning (för mer information, se användarhandboken).

- Ta bort minneskortet och SIM-kortet.

- Lämna in telefonen tillsammans med batteriet.

 

För mer detaljerad information om retur och återvinning av produkter, batterier eller förpackningar och för att säkerställa att batteriet och den elektriska och elektroniska utrustningen behandlas ordentligt, vänligen kontakta din kommun, din lokala avfallshanterare eller butiken där du köpte produkten eller batteriet.