Investerare

Investerare

Q4 2020

Bokslutskommuniké (pdf)

Presentation Q4 (pdf)

Webcast 17 feburari 2021, 9.00 (länk)

Läs mer

Kalender

29 april 2021

Q1 kvartalsrapport

16 juli 2021

Q2 kvartalsrapport

Läs mer