Våra policyer

 

Doro strävar efter att vara ett hållbart företag. Dessa koncernövergripande policies kompletterar våra starka värderingar, som står för att livet är till för att leva. Våra interna policyer vägleder och redogör för våra förväntningar på anställdas och leverantörernas beteende.

 

Kvalitetspolicy

Affärsetik / Code of conduct

Informationssäkerhetspolicy

Miljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Modern slavery act statement

CSR policy för leverantörer

9001 (kvalitet) certifikat

14001 (miljö) certifikat

27001 informationssäkerhetscertifikat