Vanliga frågor – Response by Doro | Doro
skrattande kvinna med en man skrattande kvinna med en man

Vanliga frågor

Kom igång med Response by Doro

Jag är intresserad av Response by Doro. Hur kommer jag igång?

Du behöver köpa en aktiveringskod tillsammans med en kompatibel Doro-telefon. Detta kan du göra på vår webb eller hos utvalda butiker.

Vad behövs för att använda Response by Doro?

  • Senioren måste ha en Doro-telefon som stödjer tjänsten.
  • Den anhöriga behöver ha en iPhone eller Android smartphone för att kunna installera appen Response by Doro.
  • Samtliga användare måste ha giltiga SIM-kort i sina mobiltelefoner som stödjer både samtal och textmeddelanden (SMS).
  • Mobildata eller Wi-Fi-anslutning är nödvändig under start av tjänsten.
  • Senioren får INTE ha hemligt eller dolt nummer för sin mobiltelefon.

Vilka modeller har stöd för Response by Doro och hur vet jag att min Doro är kompatibel?

För tillfället stöds Doro-modellerna 8080, 8050, 8040, 8035, 7031 och 7011 med den senaste programvaran installerad.

 

Så här fungerar larmet

Vad händer när senioren tycker på trygghetsknappen?

Efter att trygghetsknappen tryckts in får alla anhöriga som är med i CareCircle ett larm på sin smartphone. Den anhörig som först accepterar larmet kommer kopplas till seniorens telefon via ett inkommande samtal. Om ingen anhörig accepterar larmet sänds det vidare till Doros larmcentral som besvarar larmet som ett inkommande samtal. Hela förloppet tar ca 2-3 minuter.

Hur vet senioren att larmet har utlösts?

Seniorens telefon startar ett utgående samtal på högtalaren till Response by Doro. Under samtalet så upplyser en röst om att samtalet är mottaget och hanteras.

Vad händer om senioren larmar av misstag?

När trygghetsknappen trycks in startar en ljudlig signal under 5 sekunder. Under denna tid har senioren möjlighet att häva larmet. 

Vad gör Doros larmcentral när ett larm når dem?

Larmoperatören frågar om situationen för att kunna göra en bedömning av vilken hjälp senioren behöver, t.ex. försöka komma i kontakt med anhöriga, grannar och andra nödkontakter som finns registrerade på MyDoro. Vid behov kontakta 112 eller annan assistans.

Vad gör Doros larmcentral om de inte kommer i kontakt med en nödkontakt?

Om situationen är livshotande kontaktas alltid 112. Annars görs ett nytt försök att kontakta nödkontakter efter 5 minuter. Misslyckas det så skickas ett sms till alla nödkontakter.

Hur vet anhöriga vad som hänt med ett alarm?

I MyDoro-appen för anhöriga kan man se status på larm, inklusive vem som har hanterat larmet.

Vad händer om en anhörigs telefon är i tyst läge eller flygplansläge när det inkommer ett larm?

Larmljudet kommer höras även om telefonen är satt i tyst läge men i flygplansläge är datatrafik avstängd och larmet kan inte tas emot.

Hur fungerar Response by Doro när jag är utomlands?

Response by Doro fungerar utomlands, men det kan dock tillkomma roaming kostnad. Doros larmcentral kan inte kontakta några lokala akuttjänster utan kan bara hjälpa dig genom att kontakta dina anhöriga.

Vem kan se seniorens position?

Alla som är med i seniorens CareCircle kan se den, antingen i appen på sin telefon eller genom att logga in på MyDoro.com

Hur ofta uppdateras seniorens position?

När någon öppnar appen eller loggar in på webben så hämtas seniorens position. Det kan ta några sekunder innan positionen kommer in och uppdateras på skärmen. I en webbläsare kan man trycka F5, på en telefon uppdateras det automatiskt när positionen kommer in.

Betalning och abonnemang

Varför behöver vi dina kortuppgifter?

Vi behöver dina kortuppgifter så att vi kan fortsätta abonnemanget efter bindningstiden utan avbrott i tjänsten.

Vad händer efter bindningstidens slut?

Abonnemanget fortsätter automatiskt månadsvis tills det sägs upp.

Övrigt

Vem har åtkomst till information som lagras på MyDoro ?

Doros larmoperatörer och Doros supportpersonal.

Vad händer om seniorens telefon blir stulen, försvinner eller går sönder?

Kontakta Doro support.

Har du ytterligare frågor om Response by Doro?

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du inte finner svaret på din fråga. 

Telefon     0771 - 86 11 00

Email        support.se@doro.com

MyDoro

MyDoro är en app och en webbportal som används för att administrera och hantera inställningar för trygghetstjänsten Response by Doro samt utvalda mobiltelefoner. 

MyDoro