Vi tillverkar enkla och smarta produkter för våra äldre!

Doro demonstrerar Smartcare by Doro – en komplett trygghets- och omsorgslösning för seniorer

 

26 Februari | 2018

 

På Mobile World Congress i Barcelona presenterar telefon- och teknikleverantören Doro SmartCare by Doro, och utökar därmed sin portfölj av innovativa tekniklösningar som gör livet enklare och säkrare för seniorer.

 

SmartCare by Doro är en molnbaserad trygghets- och omsorgslösning skräddarsydd för seniorer. Sensorer i hemmet kopplas till molntjänsten My Doro som automatiskt larmar och informerar anhöriga eller vårdgivare om en olycka eller något oförutsett inträffar.
- SmartCare by Doro är en milstolpe och ett strategiskt viktigt steg för vår verksamhet. Vi vet att seniorer vill bo kvar hemma och fortsätta vara självständiga så länge som möjligt. SmartCare by Doro är utvecklat med just detta i åtanke. Genom att erbjuda helhetslösningar och teknikenheter som gör livet enklare för både seniorer och deras omgivning är vårt mål att förbättra möjligheten att bo kvar hemma längre och samtidigt bidra till en hållbar utveckling av den sociala välfärden, säger Robert Puskaric, vd på Doro.


Förändrad demografi medför samhällsutmaningar


Allt fler lever längre och befolkningen i arbetsför ålder minskar i förhållande till andelen pensionärer globalt1. Ur ett socialvårdsperspektiv skapar detta betydande utmaningar för samhället eftersom seniorer som bor hemma ofta behöver stöd från antingen anhöriga eller vårdgivare.

Enligt en undersökning gjord av Doro, uppger var femte svensk att de känner ett visst ansvar för en senior och 47% av dessa säger sig ofta känna oro inför att något kan ha hänt senioren (exempelvis fallolyckor eller andra skador)2. Avstånd är ofta ett hinder som begränsar möjligheten att kunna hjälpa och stödja hemmaboende seniorer. 44% av seniorerna har barn som är bosatta på annan ort och 12% har sina närmast anhöriga utomlands vilket gör det svårt att hålla daglig kontakt. För de flesta är mobiltelefonen det enda verktyget för att få hjälp om en olycka inträffar, men den finns inte alltid nära till hands. Detta skapar ett stort behov av nya, innovativa och säkra/pålitliga lösningar för att hjälpa, stödja och hålla kontakten med hemmaboende seniorer.


Teknik för ökad livskvalitet hos seniorer och deras anhöriga och vänner

 

För att möta dessa behov presenterar Doro idag SmartCare by Doro: en komplett trygghets- och omsorgslösning för seniorer. SmartCare by Doro levereras med en trådlös gateway för hemmet och smarta sensorer som är sammankopplade med en molntjänst - My Doro. På så sätt kan sensorer, smartphones och teknikenheter, som tillhör vårdgivare, släktingar och seniorer, kopplas ihop. Systemet är självkalibrerande och individanpassat för att upptäcka och automatiskt larma olyckor till anhöriga och vårdgivare. SmartCare by Doro är baserat på en öppen systemarkitektur för att möjliggöra uppkoppling gentemot tredje parts sensorer och enheter.

I praktiken innebär det att om en person ramlar i trappan hemma upptäcker sensorn fallet automatiskt och meddelar anhöriga, Doros larmcentraler eller tredje part. Dessa kan i sin tur kontakta senioren eller larma hemtjänst eller akutsjukvård för hjälp. Tack vare molntjänsten My Doro kan anhöriga och vårdgivare få notiser, varnings- och larmmeddelande om vad som händer i hemmet, som att kylskåpet inte har öppnats de senaste 24 timmarna eller att ytterdörren inte stängts ordentligt.

Tidigare lanseringar tillsammans med Doro Connect and Care och fjärrstyrning av Doros smartphones via mydoromanager.com har gett Doro stora insikter och erfarenheter när det gäller att ta fram produkter som bistår och hjälper seniorer i vardagen och ger anhöriga lugn och ro. Med SmartCare by Doro tar företaget nu nästa steg mot att bli en komplett produkt- och tjänsteleverantör av tekniklösningar för seniorer och deras anhöriga.

SmartCare by Doro kommer finnas tillgänglig på utvalda marknader i slutet av 2018 och visas upp på Mobile World Congress i Barcelona 26 februari till 1 mars 2018.


1. In Europe, the ratio of 15-64 years olds to seniors will be 2.3 in 2040, compared to 3.8 in 2015. UN World Population Prospects. In 2015 the number of 80+ was 26.9 billion. In 2030 this number will be nearly 40 billion according to Eurostat.

2. Doro Connect and Care – Validation study. Insights by River Research.