Stora samhällsvinster med smart teknik för seniorer

 25 februari | 2019

 

På Mobile World Congress (MWC) i Barcelona, presenterar telefon- och teknikleverantören Doro en europeisk rapport om hur teknik kan vara svaret på utmaningarna och möjligheterna med en åldrande befolkning. Rapporten visar hur smart teknik för seniorer främjar såväl individ som samhälle. Som ett led i detta lanseras trygghetstjänsten Response by Doro nu på Elgiganten, och på flera andra marknader i Europa.

 

En allt äldre befolkning är ansträngande för vår hälso- och sjukvård. Mer än en fjärdedel av vårdkostnaderna läggs på långvård och förväntas öka på grund av den åldrande befolkningen. Ny teknik spelar en viktig roll för att möta denna utmaning. Genom att utveckla och använda smart teknik för seniorer kan sjukvården inte bara minska kostnaderna utan även förbättra vårdkvaliteten och tillgängligheten för alla. I en statligt finansierad studie finns vetenskapliga bevis på att digitala verktyg kan ha en positiv effekt på ensamhet, social isolering, fysisk hälsa, trygghet och självkänsla.

 

Förändrad demografi ger samhällsutmaningar

Med rapporten "Tech as a solution to the silver tsunami" visar Doro hur smart teknik kan stärka vårdgivare genom att möjliggöra för seniorer att fortsätta bo kvar hemma med bibehållen trygghet. Rapporten visar hur teknik som GPS-larm, uppkopplade hem och bärbara enheter kan användas för att säkerställa hälsa och välbefinnande hos seniorer. Genom att låta professionella vårdgivare och anhöriga på distans observera och registrera seniorens hälsa går det att överbrygga det växande gapet mellan befolkningen i arbetsför ålder och seniorer.

 

"Det finns en fantastisk potential i hur teknik kan användas för att möta några av de åldersrelaterade utmaningar som vårt samhälle står inför idag. Många tekniska lösningar bidrar stort i vårdkedjan, men på grund av rigid lagstiftning finns idag vissa hinder för en ännu bredare användning av ny teknik. Vi hoppas att denna rapport ska bidra till att ändra denna inställning" säger Robert Puskaric, VD på Doro.

 

Response by Doro på Elgiganten

Under hösten lanserade Doro trygghetstjänsten Response by Doro i Sverige som första marknad. Efterfrågan och intresset har varit stort och Doro kommer därför att öka tillgängligheten genom ett avtal med den ledande teknikåterförsäljaren Elgiganten. Från och med mars kommer Response by Doro att ingå i sortimentet i samtliga Elgigantens butiker.

 

"Vi märker en stor efterfrågan på trygghetslösningar i våra butiker. Response by Doro är en tydlig utveckling och förstärkning av hela produktkategorin och kommer att vara ett utmärkt komplement till övrig smart teknik," säger Magnus Dahg, Försäljningschef för Telekom på Elgiganten. 

 

Response by Doro innebär extra trygghet för såväl seniorer som deras nära och kära då abonnemangstjänsten kopplar användaren till Doros larmcentral ifall en olycka skulle inträffa och anhöriga inte svarar. Response by Doro fungerar med ett urval av Doros smarta och enkla mobiltelefoner och för anhöriga fungerar tjänsten med Android och iOS. Abonnemangstjänsten kostar 149 kr per månad.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Puskaric, VD och koncernchef Doro Group AB

Telefon 046 280 50 05, e-post robert.puskaric@doro.com

 

För fler bilder och produkttester, vänligen kontakta:

Elin Sjögren, PR-ansvarig för Doro i Sverige, Anna Westesson PR & Consulting

Telefon: 0708 – 447 137, e-post: elin@awprc.se

 

Viktiga insikter från "Tech as a solution to the silver tsunami"

  • Teknik som AI, robotik, maskininlärning, uppkopplade hem, IoT, sensorteknik och röstigenkänning är nyckeln till framgång i framtida äldreomsorg.
  • Molnanslutna bostäder kan genom maskininlärning förutse olyckor baserat på förändringar i individens rutiner och beteendemönster - vilket ger både anhöriga och vårdgivare en större översikt.
  • Smart monitor-teknik förbättrar både tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster för äldre i landsbygdsområden tillsammans med kostnadseffektivitet på grund av färre återbesök till intensivvården eller sjukhusvistelser.
  • Teknik kan genom att förbättra kommunikationen mellan vårdgivare och deras patienter, samordna och integrera olika delar av vården på en annan nivå.

För att läsa hela rapporten, klicka här.