Vi tillverkar enkla och smarta produkter för våra äldre!

Ny Sifo-undersökning visar: Äldre allra nöjdast med åldern

 

5 December | 2019

 

Svenskarna blir mer nöjda med åldern ju äldre de blir, det visar en färsk Sifo-undersökning gjord på uppdrag av telekomföretaget Doro. Sju av tio seniorer är nöjda med sin ålder – och viktigast för att känna sig tillfreds med hur gammal man är, är att vara vid god hälsa, ha ett gott självförtroende samt att känna värdighet för sig själv.

 

När telekomföretaget Doro, som gör mobiltelefoner och tjänster anpassade för seniorer, lät Sifo undersöka vilka parametrar som är viktigast för att känna sig nöjd med sin ålder - framkom det att god hälsa, gott självförtroende och känna värdighet är det som avgör. Samma undersökning visar att de som är äldst, 56–79-åringarna, ger sig själva högst betyg på samtliga parametrar.

 

Fler än hälften (54 %) av 56–79-åringarna känner sig nöjda med sin hälsa, jämfört med 46 procent i åldersgruppen 35–55 år. Vidare är två tredjedelar av seniorerna nöjda med sitt självförtroende, jämfört med 51 procent i den yngsta ålderskategorin. Fler än sju av tio seniorer känner stor värdighet för sig själva, jämfört med 64 procent av 35–55-åringarna och 58 procent av 16–34-åringarna.


– Äldre personer uppfattas idag som svaga och porträtteras ofta som överdrivet behövande, med sviktande självkänsla och hälsotillstånd. Det känns uppfriskande att vår undersökning visar på något helt annat - att de äldre faktiskt är nöjdare med sin ålder än yngre generationer, inte minst vad gäller både hälsa och självförtroende. Det är dags att ändra attityden kring åldrandet, då det uppenbarligen finns fördomar som är helt obefogade, säger Malin von Platen, marknadschef på Doro Sverige.

 

Sifo-undersökningen visar vidare att seniorer känner sig mer omtyckta och kloka än vad yngre generationer gör. De känner sig mer intressanta för sin omgivning och uppfattar att de blir mer inkluderade och respekterade i privatlivet än vad de yngre gör. 22 procent av seniorerna är också positivt inställda till att fortsätta åldras och 97 procent i den äldsta åldersgruppen ljuger aldrig om sin ålder.

 

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 7–12 november 2019. Totalt intervjuades 1196 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.


Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2018 uppgick nettoomsättningen till 1 906 miljoner kronor (186 miljoner euro). Besök Doro på www.doro.se