Vi tillverkar enkla och smarta produkter för våra äldre!

Kommentar: Tre av fyra i digitalt utanförskap äldre 

 

2 Januari | 2020

 

En miljon människor lever i digitalt utanförskap, enligt rapporten Svenskarna och Internet. Av dem är ungefär tre fjärdedelar eller 746 000 personer över 65 år. Vår egen senaste europeiska marknadsundersökning visar att 50 procent av personer över 65 år inte äger en smartphone*. Det innebär att enkla vardagliga saker som att betala för bussen eller betala räkningar både ofta blir dyrare att göra, och också krångligt eller kanske omöjligt.

 

Vi kommer dagligen i kontakt med äldre som har svårt att klara sig i samhället för att de saknar kunskap och möjlighet att hantera nya digitala tjänster och produkter. Det handlar om allt ifrån att uträtta bankärende, åka kollektivt, köpa teaterbiljetter eller beställa eftersändning av sin dagstidning. De flesta av oss tänker knappt efter när vi använder digitala tjänster för att ta del av samhällsservice och uträtta ärenden – digitaliseringen har förenklat livet och mobilen är det enda vi behöver ha med oss. En mobil äger nästan alla av oss idag, även äldre.

 

Doros senaste europeiska konsumentundersökning visar dock att enbart 50 procent av personer över 65 år äger en smartphone och andelen sjunker med åldern. Att införskaffa, installera och lära sig använda en smartphone är en utmaning i högre ålder och det handlar långt ifrån enbart om inköpskostnaden. Och utan smartphone eller dator står du idag utanför stora delar av samhället.

 

För att vi inte ska låsa fast människor i digitalt utanförskap krävs att vi satsar på inkludering från samhällets sida och säkerställer att det finns alternativ för den som inte klarar av att hantera ny digital teknik. Men framförallt att samhället stöttar och bidrar för att ge alla möjlighet att få introduktion och hjälp att hantera ny digital teknik. Hemtjänst och äldreomsorgen behöver ta ett större ansvar även för den digitala omsorgen; på samma sätt som hemmet behöver städas och maten lagas, behöver bredbandet kopplas in och hållas efter. Det tjänar både samhället och individen på.

 

Sara Paulsson, Corporate Communication Manager, Doro

 

*River research 2019