Vi tillverkar enkla och smarta produkter för våra äldre!

Långsam digitalisering för seniorer trots stort intresse och förtroende visar ny rapport från Doro

 

30 Augusti | 2018

Vi har kartlagt hur seniorer i Frankrike, Italien, Tyskland, Storbritannien och Sverige ser på ny teknik. I denna rapport sammanfattar vi resultaten som bland annat visar att många äldre är nyfikna på ny teknik, har högt förtroende för nya digitala lösningar och är öppna för att testa nya tjänster såsom digitala vårdbesök. Samtidigt ser vi att få seniorer använder tekniska hjälpmedel i dag.

 

Intresset finns, men informationen om den nya tekniken når inte fram. Det finns därmed ett tydligt glapp mellan vad som efterfrågas och vad seniorer faktiskt fått för information. Här krävs insatser för att höja kunskapsnivån och tillgängliggöra information. Denna typ av åtgärder måste även göras för anhöriga, de saknar också behövlig information och kännedom. Kunskap skulle kunna bespara dem onödig oro för sina nära och kära.

 

Länk till rapporten:

Från rullator till robot – seniorers inställning till teknik som hjälpmedel i vardagen