Förvärv

Förvärv

FirstCall 24/7

Februari 2021, Storbritannien 

Doro är mycket glada över att kunna tillkännage ett nytt samarbete med Trent and Dove Housing, en leverantör av boende till kunder i Staffordshire, North West Leicestershire och Derbyshire. Genom FirstCall 24/7 har Trent och Dove tillhandahållit teknikbaserade välfärdstjänster till seniorer i nästan 20 år. Som en del av arrangemanget har Doro förvärvat tillgångarna av FirstCall och kommer fortsätta stödja bostadsverksamheten när de utvecklar och levererar sin strategi för äldre.

Connexus Careline

Oktober 2020, Storbritannien

För att ytterligare utöka närvaron och stärka sin position på den brittiska marknaden har Doro förvärvat tillgångarna av Careline-tjänsterna från Connexus Housing Group. Efter en krävande urvalsprocess var Doro mycket nöjda med att bli valda som leverantör för Connexus Carelines teknikbaserade välfärdstjänster.

Victrix

September 2020, Spanien

För att stärka sin tekniska plattform och öka möjligheterna för innovativa lösningar inom välfärdsteknik förvärvar Doro, Victrix SocSan (Victrix). Förvärvet är i linje med den strategiska ambitionen om att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik och utveckla nya proaktiva lösningar. Genom förvärvet av Victrix stärker Doro ytterligare sin position inom branschen som ett företag med tekniklösningar i framkant

Eldercare

Augusti 2020, Storbritannien

I linje med den strategiska ambitionen att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik har Doro förvärvat det UK baserade företaget Eldercare (UK) Limited. Eldercare är ett av fem ledande företag inom välfärdsteknik i UK och tillhandahåller tjänster till lokala myndigheter, bostadsföreningar för stödboende, privat sektor och välgörenhetsorganisationer. Verksamheten sysselsätter 109 heltidsanställda och hanterar ca 50 000 anslutna trygghetslarm från olika leverantörer samt tillhandahåller hemtjänst och nödsamtal.

Invicta Telecare

September 2019, Storbritannien

Doro expanderar sitt tjänsteerbjudande genom förvärvet av det brittiska telecareföretaget Invicta Telecare Ltd (Centra Pulse and Connect) från Clarion Housing Group. Centra Pulse and Connect är en av de tre största larmcentralerna för trygghetslarm och kontaktförmedlare till lokala myndigheter, bostadsföreningar och välgörenhetsorganisationer utanför kontorstid och hanterar 106 000 anslutna trygghetslarm från flera olika leverantörer. Företaget har ca 180 heltidstjänster.

 

Welbeing

Maj 2018, Storbritannien

Doro har som ett led i att utöka och expandera sin telecare affär, stärka erbjudandet samt serviceintäkten, förvärvat företaget Welbeing med säte i Eastbourne, UK. Welbeing är ett av de ledande telecare företagen i UK. Företaget har ca 75 000 anslutningar varav 21 000 är privata. Verksamheten har visat en betydande organisk tillväxt som en följd av ett starkt ledarskap kombinerat med en solid historia av att vinna anbud och kommersiella upphandlingar. Antalet anställda är ca 180. 

 

Trygghetssentralen

Februari 2016, Norge

Doro, genom dotterbolaget Doro Care AB, har förvärvat Trygghetssentralen, Norges största privatägda kontaktcentral för sociala trygghetslarm. Trygghetssentralen levererar trygghetslarmstjänster till cirka 34 000 användare på uppdrag av 110 kommuner. Företaget har 68 fast anställda och cirka 60 projektanställda medarbetare. Huvudkontoret ligger i Oslo.

 

Caretech

Dec 2014, Sverige

Doro har undertecknat avtal med Verdane Capital V, en ledande nordisk Private Equity-fond, att förvärva CareTech för 240 MSEK på skuldfri basis. Affären beräknas slutföras den 31 januari 2015. CareTechs produkter och tjänster möjliggör för äldre att kunna bo kvar i sin hemmiljö längre och tryggare. Bolaget har under 2014 genomfört en betydande resultatförbättring baserad på en fullt kompatibel lösning på den nyligen antagna IP-baserade standarden för branschen samt egen larmcentral som hanterar 60,000 användare på uppdrag av kommuner i Sverige och Norge.

 

Isidor

Juli 2013, Frankrike

Doro förvärvar det franska bolaget Isidor SAS – en nuvarande underleverantör till Doro - som utvecklar programvara och designar användargränssnitt. Förvärvet stärker ytterligare Doros möjligheter att framöver differentiera sig inom det strategiska segmentet för smartphones, surfplattor och datorer.

Förvärvspriset för Isidor, på en kontant- och skuldfri basis, uppgår till € 2,0 miljoner i kontanter, med en maximal tilläggsköpeskilling om upp till € 3,0 miljoner relaterat till uppnådda resultat under de kommande tre åren. Förvärvet förväntas ge stöd åt snabba lanseringar av Doros nya produkter, som kommer att stödja Doros resultat för 2013. 

 

IVS

Maj 2013, Tyskland

IVS har 64 anställda och har sin verksamhet i Amberg, Tyskland. Företaget grundades 1991 av huvudägaren Helmut Schweiger som kommer att kvarstå som VD för bolaget. IVS är den tyska marknadsledaren inom mobiltelefoner för seniorer. IVS har varit Doros huvudsakliga samarbetspartner och distributör i Tyskland sedan 2008 och har vid sidan av mobiltelefoner ett kompletterande nischat produkterbjudande inom konsumentelektronik.

Förvärvet kommer ge stöd åt tillväxten av Doro-produkter i försäljningskanalerna inom detalj- och näthandel. Doros dotterbolag Doro GmbH kommer att fortsätta fokusera på telekomoperatörer och kunder inom Care-segmentet.

Förvärvspriset för IVS, inklusive maximal tilläggsköpeskilling 2014 och 2015, uppgår till €17,6 miljoner på en kontant och skuldfri basis. Under 2012 uppgick IVS omsättning till €33 miljoner, med ett EBIT-resultat på €3,6 miljoner.

 

Prylos SAS

July 2011, Frankrike

Prylos SAS, som bildades 2003, är en pionjär inom mobila applikationer för Androidtelefoner. Bolaget har bland annat utvecklat mobila applikationer för telekom-operatörer. Bolaget, som sedan 2010 särskilt fokuserat på den seniora målgruppen, har valts ut av den franska staten för att delta i utvecklingen av en mobil applikation som erbjuder tjänster för bekvämlighet, assistans och hälsa till seniorer. Prylos intäkter, enbart på den franska marknaden uppgick till omkring 1,2 miljoner Euro 2010. Köpeskillingen uppgår till 1,35 miljoner Euro kontant.

 

Birdy Technology SAS

July 2011, Frankrike

Birdy Technology som grundades 2008 har som sin huvudprodukt en fast GSM-anslutning som via mobilnätet kopplar samman olika sensorer ( fallsensorer, handledslarm, rökdetektorer, etc ) med ett callcenter när sensorerna aktiveras. På så sätt kan seniorernas vardag göras tryggare och bekvämare samtidigt som deras släktingars oro minskas.

Birdy Technologys kunder inkluderar såväl privata som publika teleassistans-företag i Frankrike. Nettoomsättningen för 2011 beräknas uppgå till cirka 1,2 miljoner EUR.

Köpeskillingen för Birdy Technology uppgår till cirka 1,29 miljoner EUR varav cirka 0,61 betalas kontant till de aktieägare som inte är operativt verksamma i bolaget och cirka 0,68 i form av 241 543 nyemitterade aktier i Doro till Xavier Corbin i utbyte mot dennes aktier i Birdy Technology. Under förutsättning att väl definierade och signifikanta försäljningsmål nås under en treårsperiod, kommer en tilläggsköpeskilling på ca 460 000 EUR, dock inte högre än totalt 600 000 EUR, att betalas.