Utdelningspolicy

Doros långsiktiga mål är en utdelning motsvarande cirka en tredjedel av nettovinsten efter skatt (dock med hänsyn tagen till kapitalstruktur och aktieåterköp).