Doro omstrukturerar sin verksamhet för att accelerera strategiimplementeringen

2020-07-06

I linje med den strategiska ambitionen om att bli europeisk marknadsledare inom välfärdsteknik, accelererar Doro nu implementationen och omorganiserar verksamheten i två separata affärsområden, Doro Care och Doro Phones. Affärsområde Doro Phones kommer att omstruktureras med syfte att öka fokus på Doros huvudmarknader och produkter för att säkerställa långsiktig lönsamhet och kassaflöde. Rörelsekostnaderna, i huvudsak inom Doro Phones, planeras minska med cirka SEK 110-130 miljoner jämfört med 2019 års nivå. Omstruktureringen planeras att genomföras under 2020 och kommer att resultera i estimerade omstruktureringskostnader om SEK 20-30 miljoner.
 
”För att ytterligare stärka vårt kundfokus och vår strategiimplementering skapar vi två affärsområden med tydligt ansvar och ägarskap för respektive område. För fortsatt konkurrenskraft kommer vi att skapa en verksamhet med ökat fokus på utvalda marknader och kunder, ett starkt erbjudande och en markant lägre kostnadsnivå. Vi är övertygade om att den nya strukturen skapar en stark grund för att fortsätta befästa vår marknadsledande position inom båda affärsområdena med en långsiktig resultattillväxt,” säger Doro VD Carl-Johan Zetterberg Boudrie.