Meddelande om potentiellt obehörigt dataröjande

2023-03-17

Doro AB har vid en förebyggande kontroll upptäckt att ett begränsat antal filer innehållande okrypterad användarinformation lagrats på ett sätt som potentiellt gjort dem tillgängliga för icke-auktoriserad tredje part.
Så snart detta upptäcktes vidtog Doro omedelbara åtgärder för att förhindra vidare extern åtkomst till användarinformationen. Doro anmälde också incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
En utredning har inletts och bekräftar så långt att en begränsad mängd information funnits tillgänglig, men för närvarande finns det inga indikationer på att någon användarinformation har accessats av icke-auktoriserad tredje part.